profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-09-18
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Er patienten med hjerteklapsygdom den patient, som du gerne vil gøre en forskel for? Så er du den afdelingslæge, vi leder efter. Vi har en stilling ledig med ansættelse 1. januar 2023 eller efter aftale.

Om afdelingen

Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager pleje, udredning og behandling af patienter fra Region Syddanmark og også patienter fra Region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense, Assens og Nordfyns kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit (som fra. 1. februar 2023 bliver en del af den Fælles Akutmodtagelse), et kardiologisk laboratorium samt et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlige funktioner.

Vi er en stor afdeling – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi tager ansvar for alle patienterne på tværs af sektorer og arbejder ihærdigt med udvikling af samarbejdet med det nære sundhedsvæsen. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og inddrage vores patienter og deres pårørende ved at anvende fælles beslutningstagen.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet, ligesom vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i KBU-stilling, introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. Vi har også meget høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende kolleger.

Afdelingsledelsen og ledergruppen ønsker transparent og tydelig ledelse og har sammen udarbejdet et fælles ledelsesgrundlag, som kan findes her.

Opgaven og forventningerne

Vi ønsker en afdelingslæge med interesse og kompetencer inden for hjerteklapsygdomme og den non-invasive udredning af disse tilstande. Dokumenteret klinisk erfaring og/eller forskning inden for hjerteklapsygdomme inklusiv non-invasiv udredning vil blive vægtet positivt i forhold til ansættelse.

Ansøger skal have både ambitioner og vilje til at styrke udviklingen og forskningen inden for området.

Ansøger vil have primær funktion i Klinikken for Hjerteklapsygdomme og sammen med resten af teamet i klinikken varetage udredning, behandling og kontrol af de forskellige typer af hjerteklapsygdomme. Ansøger vil endvidere blive tilknyttet afdelingens hjerte-CT-team.

Derudover forventes desuden at afdelingslægen vil bidrage med stuegang i vores sengeafsnit, således at patienterne vil opleve et sammenhængende forløb, og at du i handling efterlever principperne bag begrebet ”Patientsansvarlig Læge”. Som alle andre speciallæger i afdelingen forventer vi, at du helt naturligt hjælper i et andet område, hvis der er behov herfor i en ekstraordinær situation.

Det forventes, at du sætter ”patienten først” og har fokus på patientsikkerhed og patientinddragelse.

Det forventes, at du som klinisk vejleder for kolleger i uddannelsesstillinger, dagligt bidrager med situationsbaseret læring indenfor både den almene kardiologi og særligt inden for hjertesygdommene.

Det forventes, at du kan indgå i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde særligt med personalet i Klinikken for Hjerteklapsygdomme og CT-funktionen, men selvfølgelig også med personalet i resten af afdelingen.

Du skal også evne at samarbejde med alle de øvrige aktører, der er involveret i patienternes forløb – det være såvel egen læge som kollegaen på et af regionssygehusene, men også sygeplejersker i kommunen og patientens pårørende.

Du skal bidrage til at sikre, at patienterne har forløb, som lever op til de nationale kvalitetsstandarder, som fastsættes af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP).

Du forventes at indgå i hele afdelingens samarbejde med STENO i forhold til patienter med multisygdom.

Samlet set forventer vi, at du med din faglige indsigt, dine visioner for både patient, personale og speciale samt dine ambitioner om at nå de mål, vi i fællesskab sætter, bidrager aktivt til, at vi er den hjerteafdeling i Danmark, der på alle parametre yder den højeste kvalitet til patienterne og deres pårørende, og samtidig er den bedste arbejdsplads og blandt de bedste hjerteafdelinger i Danmark.

Mod det Nye OUH

Tiden til at vi skal flytte ud på det nye OUH nærmer sig. Det Nye OUH vil blive din fremtidige arbejdsplads, og vi ønsker, at det bliver den bedste arbejdsplads, som sikrer de bedste forhold for hjertepatienterne.

Du skal derfor have lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen – både fagligt og organisatorisk – frem mod det Nye OUH. På det Nye OUH vil afd. B’s sengeafsnit være beliggende i en sengeslange sammen med afd. T (hjerte-, lunge-, og karkirurgi), afd. J (lungemedicin) og afd. G’s sengeafsnit (geriatri). Ambulatoriet på det Nye OUH vil være et fællesskab med hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling og inden for intervention vil vi indgå i et fællesskab med Radiologisk Afdeling. Dvs. vi skal indgå i et nye fællesskaber og i tættere samarbejde med andre specialer, og du forventes at bidrage til at forme udviklingen af dette fællesskab.

Vagtforpligtigelse

Du vil indgå i afdelingens bagvagt med 4 A/N-vagter fordelt over 8 uger. Afdelingen arbejder hen imod at efterleve region Syddanmarks ambitioner om, at medarbejdere gennemsnitligt set højest har weekendvagt hver 3. weekend. Afdelingslægen vil derfor også skulle forvente at kunne indgå i stuegangsfunktioner eller vagt i weekender.

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse findes her

Funktionsbeskrivelse for bagvagt findes her

 

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.  

 

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til

Ledende overlæge Jordi Sanchez Dahl

E-mail: Jordi.Sanchez.Dahl@rsyd.dk

Tlf. 2382 3016

 

Cheflæge, Tina Svenstrup Poulsen

E-mail: tina.poulsen@rsyd.dk

Tlf. 2466 6642    

 

Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller    

Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Der er ansøgningsfrist den 18. september 2022.

Der forventes afholdt samtaler den 14. oktober 2022 fra kl. 13.00.

 

Oprettet:
2022-07-29
Ansøgningsfrist:
2022-09-18
Jobtype:
Fuldtid