profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-26
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

H1’s nuværende stedfortræder har valgt at søge nye udfordringer. Du har derfor nu en unik mulighed for at blive stedfortræder hos os pr. 1.10.2022 eller snarest derefter. Arbejdstiden er fastsat til 37 timer pr. uge. Børneafsnit H1 plejer og behandler børn i alderen 0-1 år med medicinske og kirurgiske sygdomme. H1 varetager bl.a. pleje og behandling af børn med mave-tarmkirurgiske lidelser fra Jylland, Fyn og Vestsjælland. Endvidere har H1 specialfunktion for børn med rygmarvsbrok/myelomeningocele, hjertemisdannelser, øget insulinproduktion/hyperinsulinisme og udredning for medicinske sygdomme. Kort sagt, et afsnit, hvor vi arbejder med den komplekse medicinske og kirurgiske sygepleje. H1 arbejder med familiecentret sygepleje.

Vi søger dig, der ønsker eller har erfaring med at kombinere ledelse og praksis, og som gerne vil være en del af en specialiseret afdeling præget af teamånd, ordentlighed og tillid. Du vil gerne prøve kræfter med en stilling i et krævende speciale, og du trives som den, der samler trådene i samarbejde med oversygeplejersken. Som vores nye stedfortræder har du fokus på ledelse, sygepleje, udvikling, drift og logistik.

Dig som person

Du skaber trivsel og godt arbejdsmiljø. Din ledelsesstil er troværdig, og at være rollemodel falder dig naturligt. Du evner at skabe relationer på tværs af faggrupper, og du brænder for at udvikle den enkeltes og gruppens kompetencer. Alt sammen for at sikre, at dagligdagen fungerer effektivt og på et højt fagligt niveau. Du er nytænkende og omstillingsparat. 

Derudover ønsker vi, at du:

 • er uddannet sygeplejerske, gerne med relevant videreuddannelse
 • går nysgerrigt til alle opgaverne
 • tager beslutninger i tråd med de rammer, der er sat af ledelsen
 • er ordentlig i din måde at kommunikere på over for alle
 • besidder en høj sygeplejefaglighed
 • trives med at indgå i mange typer af samarbejder og have stor kontaktflade
 • har erfaring med enten pædiatri eller dokumenteret ledelsesmæssig erfaring

Kerneopgaven

Patienten og familierne kommer altid først, og det har du hele tiden for øje. Det falder dig naturligt at argumentere med udgangspunkt i afdelingens, OUH’s og Region Syddanmarks strategier. Du ser muligheder i både det monofaglige, tværdaglige og tværsektorielle samarbejde – alt sammen med udgangspunkt i samarbejdet med patienten og familien.

Vi tilbyder:

 • En udfordrende stilling i et højtspecialiseret børneafsnit med både medicinske og kirurgiske specialer
 • Engagerede, erfarne og gode kolleger
 • Et velfungerende personale med høj faglighed der er vant til at arbejde selvstændigt, gerne tager ansvar og løfter i flok
 • Tværfagligt samarbejde der vægtes højt
 • Individuel introduktion med to faste kontaktsygeplejersker samt introduktion til stedfortræderrollen
 • Samarbejde med afdelingens nøglepersoner, kliniske specialister, udviklingssygeplejersker, sekretærer og forskningsenhed
 • Der skal påregnes 4 ulempevagter på 4 uger og weekendvagt hver 6. uge

Hvis du vil vide mere

Er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Maja Eggert Jørgensen for uddybning eller spørgsmål til stillingsopslaget på tlf: 5142 7782 / 6541 2085.

Send din ansøgning via HR Manager senest d. 26.08.22. Vi planlægger at afholde samtaler d. 29. eller 30.08.2022. OBS vi indkalder med kort varsel.  Vi gør opmærksom på, at vi ved ansættelse udbeder os en børneattest. Vi indhenter attesten hos Rigspolitiet efter samtykke fra dig.

Oprettet:
2022-07-29
Ansøgningsfrist:
2022-08-26
Jobtype: