profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-21
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Ledende lægesekretær Fælles Akutmodtagelse Odense

Vi skal bruge en ledende lægesekretær til FAM i Odense – og det sker godt nok ikke så tit, at den mulighed opstår. Hvis du er frisk på at være leder for omkring 40 fagligt stærke lægesekretærer og trives i den uforudsigelige verden, som en akutmodtagelse er – så læs videre!

 

Lidt om FAM og sekretærens rolle i FAM

Vores FAM består både af traumestuer, skadestue samt udrednings-, behandlings- og observationspladser. Desuden har FAM en radiologisk funktion og huser lægevagten. FAM behandler årligt 70.000 akutte patienter i en bred vifte af kliniske specialer – af disse er ca. 2.800 tidskritiske tilstande. Der planlægges med yderligere samling af sygehusets akutte funktioner i FAM – både i den nære fremtid og på nyt OUH.

FAM har stort fokus på, at det organisatoriske setup og samarbejde både fungerer internt og eksternt, da vi mener, det er en af forudsætningerne for gode patientforløb af høj kvalitet. Tværfagligt samarbejde og høj faglighed i sekretærarbejdet er altafgørende i denne sammenhæng.

Afdelingen fungerer 24/7/365, og sekretærfunktionen er døgnbemandet. Sekretærers arbejdsopgaver er både traditionelle sekretæropgaver, og desuden deltager sekretærerne aktivt i den akutte visitationsenhed og ved multidisciplinær modtagelse af svært syge og tilskadekomne patienter.

Du kan læse lidt mere om FAM OUH Odense på vores hjemmeside: Fælles Akutmodtagelse (FAM) (ouh.dk). Du kan også følge os på Facebook, Instagram og LinkedIn.

 

Lidt om OUH og Nyt OUH

OUH er Region Syddanmarks største hospital med alle – for FAM relevante – lægelige specialer på matriklen. Du kan læse mere om OUH her Forside (ouh.dk). Om et par år forventer vi at flytte hele Odensematriklen ud på Nyt OUH – FAM har en stor rolle heri. Læs mere om Nyt OUH her NytOUH.

 

Dine arbejdsopgaver og arbejdsområder

Du vil blive en del af den strategiske ledelse af afdelingen sammen med afdelingsledelsen (chefsygeplejersken og cheflægen, som du i øvrigt begge refererer til), oversygeplejersker og ledende overlæger. I denne funktion vil der være en del løbende nye opgaver, som skal løses og ikke kan defineres på forhånd.

Som noget specielt i FAM er afdelingen døgndækket af sekretærer og har en meget central rolle i de akutte patienters første møde med sygehuset. Det stiller store krav til organiseringen af det sekretærmæssige arbejde blandt andet af registrering og sikring af rette kompetencer tilstede 24/7.

FAM har en central rolle i OUHs katastrofeberedskab. I den sammenhæng har sekretærerne også en væsentlig rolle, og du forventes således også at deltage aktivt i, at FAM er velforberedt på nøddrift og egentlige beredskabssituationer på det sekretærmæssige område. Du indgår i afdelingens beredskabsudvalg.

Den daglige drift af sekretærområdet, inklusiv skemalægning, kodning og personaleledelse vil også være dit ansvarsområde.

Som udgangspunkt forventes det ikke, at du selv indgår i den daglige drift, med mindre dette af ekstraordinære årsager er påkrævet. Men det forventes, at du oparbejder detaljeret kendskab til arbejdsopgaverne for de enkelte sekretærfunktioner for at kunne tage fagligt relevante beslutninger i dagligdagen.

Der er i FAM Odense ansat sekretærer med specielle funktioner og  ansvarsområder som eksempelvis registrering, som du også vil have det overordnede ansvar for.

Afdelingsledelsen vil i nogle tilfælde have brug for hurtig hjælp til eksempelvis at trække tal over indlæggelser eller lignende, som du forventes at være behjælpelig med – nogle gange med kort varsel.

I løbet af få år skal OUH flytte til ny matrikel på det nye OUH. Du vil også i denne sammenhæng få en spændende og central rolle i flytteprocessen.

 

Formelle krav til dig

 • Er uddannet lægesekretær
 • Har praktisk kendskab til sygehusvæsenet
 • Har ledelsesmæssig uddannelse – eller er villig til at bruge tid og kræfter på det

 

Forventninger til din personlighed

 • Kan konkret sætte patienten først i lederarbejdet – også i en hverdag, der til tider er højintens
 • God til at samarbejde, vægter tværfaglighed højt og er eksplicit bevidst om, at arbejdet i FAM er en holdsport
 • Opfatter kvalitetsforbedringsarbejde og patientoplevet kvalitet som en del af høj faglighed
 • Ser løbende udvikling og forbedringer som en uundværlig fordel og bidrager aktivt hertil
 • Trives i et uforudsigeligt miljø, og er i stand til at skabe stabile rammer for sekretærerne for at løse arbejdet i dette miljø
 • Kan se potentiale i hver enkelt medarbejder, og ser muligheder for både personlig udvikling af den enkelte, udvikling af den samlede gruppe og af afdelingen med udgangspunkt i den enkelte
 • Er god til at opretholde et højt relevant informationsniveau og give tilbagemelding til medarbejderne – og mestrer dette i en afdeling, hvor man aldrig kan mødes med alle sine medarbejde på samme tid
 • Griber de opgaver, der viser sig
 • Er åben om egne svagheder
 • Kan balancere at have respekt for andres holdninger og være lyttende, men samtidig kunne trække af på beslutninger – også de upopulære uden at være konfliktsky
 • Holder den gode tone uanset situationens karakter
 • Har evnen til at imødegå trivselsproblemer og håndtere påvirket arbejdsmiljø, når det opstår
 • Er villig til at give møde uden for normal arbejdstid, hvis situationen kræver det
 • Kan håndtere individuelle ønsker og behov fra personalet uden at skabe ubalance i personalegruppen som helhed

 

Det vil være en fordel at du

 • Kender til det akutte område
 • Selv har prøvet at være et sted med døgnbemanding
 • Har ledelsesmæssig erfaring
 • Kender sygehusets EPJ system og øvrige IT systemer

 

Bare giv lyd

Der er en masse andet at fortælle om FAM OUH Odense – og du har sikkert også nogle spørgsmål eller måske brug for en rundtur. Kontakt meget gerne afdelingsledelsen i FAM Odense, hvis du ønsker en uformel snak eller har spørgsmål: Chefsygeplejerske Anne Bejlegård List (anne.list@rsyd.dk, tlf. 51 64 44 40) eller cheflæge Poul Henning Madsen (poul.henning.madsen@rsyd.dk, tlf. 24 99 44 83).

 

Praktiske forhold

Læs mere i funktionsbeskrivelsen.

Ansættelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist 21. august 2022.

Samtaler afholdes 26. august 2022.

Der indhentes referencer efter nærmere aftale, og der indhentes børneattest inden ansættelse.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst på området.

Oprettet:
2022-07-29
Ansøgningsfrist:
2022-08-21
Jobtype:
Fuldtid

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: