profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-21
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vi søger en sygeplejerske eller en social og sundhedsassistent med interesse for mennesker med betydelig og varig nedsat funktionsevne - Dig der besidder stort overblik, og vil følge og tage ansvar for 16 udviklingshæmmede borgere, der for de flestes vedkomne, bor her livslangt.

Botilbuddet Grejsdalen 16 søger sundhedsfaglige medarbejdere med interesse for at yde omsorg og pleje for mennesker med betydelig og varige nedsat funktionsevne. Alle borgere er mobile. Timetallet er fleksibelt, og du kan selv bestemme (30 - 37 timer ugentlig).

Sygeplejeske stillingen omfatter dagvagter i tidsrummet 06.00-17.00. Enkelte aften eller weekend vagter kan aftales ved behov.

Social og sundhedsassistent stillingen har skiftende arbejdstider dag/aften, samt fast hver anden weekend.

Grejsdalen 16 er en del af Handicapcenter Fyn, som tilbyder bo-, aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Tilbuddet er målrettet mennesker med:

 • udviklingshæmning
 • autisme
 • hjerneskader
 • epilepsi eller andre varige lidelser

Vi har et KRAP-teoretisk afsæt og arbejder neuropædagogisk, ressourcefokuseret og anekendende, med henblik på at støtte den enkelte borger i at udnytte egne ressourcer.

Vi søger sundhedsfaglige kolleger, som brænder for at skabe optimal omsorg og de bedste sundhedsfaglige rammer for vores 16 borgere. Værdierne vi arbejder ud fra er: Rummelighed - Anerkendelse - Respekt. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at støtte den enkelte borger i at udnytte egne potentialer, så de bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Personalet har erfaring med, og uddannelse til, at håndtere og rumme mennesker med svære handicaps, som kan medføre udad reagerende og selvskadende adfærd. Ved hjælp af en målrettet sundhedsfaglig indsats, samt et rummeligt menneskesyn og en anerkendende pædagogik, arbejdes der kontinuerligt på at mindske borgernes angstniveau, og derved nedbringe den, for omgivelserne, uhensigtsmæssige adfærd.

Dine ansvarsområder:

 • Medicinhåndtering.
 • Implementering af sundhedsfaglige indsatser.
 • Oplæring og uddelegering af sundhedsfaglige opgaver til pædagogisk personale.
 • Kvalitetssikring af sundhedsfaglige opgaver på afdelingsniveau i forhold til borgernes somatiske og psykiatriske problemstillinger, herunder samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såsom lægekontakt, psykiaterkontakt etc. 
 • Kvalitetssikring af sundhedsfaglig dokumentation, herunder korrekt medicinhåndtering, UTH, både internt og ved sektorovergange samt dokumentation i Nexus.
 • Social og sundhedsassistenter deltager også i den alm pleje og omsorg for borgerne.

Vi forventer meget af dig, men mest af alt at du:

 • Har interesse i og lyst til at lære om den pædagogik vi omgiver vores borgere med.
 • Har lyst til at arbejde anerkendende og understøttende i forhold til borgernes ønsker, behov og ressourcer.
 • Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med borger, kolleger og pårørende.
 • Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering.
 • Er åben, fagligt nysgerrig og engagerer dig i den faglige udvikling.
 • Udviser rummelighed og respekt over for borgernes værdier og livsform.
 • Som sygeplejeske kan vurdere komplekse situationer både somatisk og psykiatrisk og involvere rette samarbejdspartnere.
 • Kan indgå i et professionelt samarbejde, hvor faglig åbenhed og feedback er centrale begreber.
 • Er uddannet sygeplejerske eller social og sundhedsassistent
 • Er udviklingsorienteret og har lyst til at styre udviklings- og implementeringsprocesser
 • Har stor viden om det sundhedsfaglige område, gerne med kommunal erfaring
 • Trives med at arbejde i krydsfeltet mellem mange samarbejdspartnere
 • Formår at navigere i kompleksitet og se muligheder
 • Har kendskab til dokumentationssystemet Nexus

Vi tilbyder dig:

 • At blive en del af en tværfagligt højtspecialiserede afdeling. Som sygeplejeske bliver du også en del af et sundhedsfagligt centerteam bestående af sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Her finder du sparring på centerniveau, hvor du ligeledes vil blive en del af diverse sundhedsfaglige implementeringsprocesser.
 • Som social og sundhedsassistent bliver du en del af et internt sundhedsteam, bestående af andre social og sundhedsassistenter og sygeplejeske.
 • En unik mulighed for at fordybe dig i en afgrænset borgergruppe. Vores borgere bor som oftest hos os hele livet og de relationerne vi får til dem, bliver dybe og noget helt særligt.
 • Et introduktionsprogram og opfølgende samtaler med nærmeste leder
 • Supervision med ekstern supervisor
 • Gode muligheder for faglig udvikling og indflydelse
 • Et godt kollegialt arbejdsmiljø med god humor
 • 16 fantastiske borgere med hver deres store personlighed.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Susanne Olesen tlf. 6161 3024.

Stillingerne ønskes besat 1. oktober eller snarest herefter.

Yderligere information findes på: http://handicapcenterfyn.dk

Send din ansøgning senest 21. august 2022. Samtaler afholdes løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Oprettet:
2022-07-29
Ansøgningsfrist:
2022-08-21
Jobtype:
Fuldtid