profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-24
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Har du en sundhedsfaglig uddannelse på professionsbachelorniveau eller en socialrådgiveruddannelse? Er du i stand til at indgå som sparringspartner i tværsektorielt samarbejde? Så er det måske dig, vi søger.

 

I januar 2019 startede projektet ”Fremskudt Funktion”, et projekt, der skulle styrke det tværsektorielle samspil mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne for at kunne yde den bedst mulige indsats for børn og unge i mistrivsel – samt deres pårørende.

Projektet løb over en 3-årig periode fra 2019 til og med 2021 og er nu en fast del af den ambulante funktion. Der er to fuldtidsstillinger knyttet til funktionen, hvoraf den ene stilling er ledig til besættelse fra 1. oktober 2022 i Esbjerg-ambulatoriet.

Den ene målgruppe for de faste fremskudte indsatser er børn og unge i alderen 4-17 år i mistrivsel, som ikke kræver en behandlingsindsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men har behov for en intensiv indsat i nærmiljøet. En anden målgruppe er deres forældre og andre pårørende.

I den faste stilling vil du få både regionale og kommunale samarbejdspartnere, som er i kontakt med målgruppen. Det er sagsbehandlere, psykologer, psykiatere, plejepersonale, lærere, pædagoger og praktiserende læger m.fl.

 

Formålet med de fremskudte indsatser er at kunne yde en indsats til børn og unge i mistrivsel, selv om de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien. Det handler om børn, der er svære at hjælpe i nærmiljøet uden sparring fra psykiatrien. Børn, unge og deres pårørende skal med indsatserne opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet og at samarbejdet mellem psykiatrien og kommunen fungerer. Der er fokus på, hvad det enkelte barn/den unge har brug for hjælp til for at kunne fungere i hverdagslivet.

 

Du vil som fast medarbejder i ”Fremskudt funktion” få base i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorie i Esbjerg og blive kollega til de øvrige medarbejdere i ambulatoriet.

Du vil desuden få kolleger i en lignende funktion, som er ansat med udgangspunkt fra afdelingens øvrige matrikler (Aabenraa og Vejle).

 

Personaleledelsen for medarbejderne med fremskudte funktioner ligger hos funktionslederen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorie i Esbjerg, og vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland. Ambulatoriet i Esbjerg har ca. 65 medarbejdere (behandlere, lægesekretærer, en kontorassistent, elever og studerende), og fysisk er ambulatoriet delt på to matrikler i Esbjerg.

 

Læs mere om, hvordan det 3-årige projekt forløb her http://www.fremskudtfunktion.dk/wm514932

Dine opgaver:

 • Deltage i tværsektorielle sparringsmøder, hvor du indgår som kompetent sparringspartner om mange trivselsproblematikker. Det kan foregå såvel som fysiske møder som virtuelle møder.
 • Holde oplæg for relevante tværsektorielle samarbejdspartnere og/eller pårørende
 • Deltage i ad hoc sparring om enkelte børn/unge, både i fysiske og virtuelle møder
 • Telefonisk sparring
 • Deltage i møder med kolleger i fremskudte funktioner
 • Deltage i almindelig ambulant drift inden for dit eget kompetenceområde (fx akutvagter eller f.eks. medicinkontroller), når dette er nødvendigt eller giver mening for den samlede opgaveløsning.

Dine kompetencer:

 • Du har en sundhedsfaglig uddannelse (mindst professionsbachelorniveau) eller en socialrådgiveruddannelse, med relevant efteruddannelse
 • Du har en omfattende viden om børne- og ungdomspsykiatri (gerne min. 5 års erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien) og øser gerne ud af din viden til både tværsektorielle samarbejdspartnere som pårørende.
 • Du formidler i et letforståeligt sprog
 • Du er god til at navigere i et omskifteligt arbejdsliv, hvor du i høj grad selv har indflydelse på opgaverne
 • Du har et godt forhold til teknik og mestrer afholdelse af virtuelle møder, hvor øvrige mødedeltagere oplever at blive hørt og forstået.
 • Du kan etablere tillidsfulde relationer og er god til at samarbejde med mange skiftende samarbejdspartnere
 • Du har almindeligt kørekort.

Vi tilbyder

 • Gode kollegaer, som forventer, at du kan bidrage med noget særligt i det forebyggende og tværsektorielle samarbejde.
 • Masser af spændende opgaver, som du selv har indflydelse på
 • Gode udviklingsmuligheder

 

Om afdelingen:

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen er fordelt på 3 matrikler: Aabenraa, Vejle og Esbjerg. Der er 3 ambulatorier fordelt på de 3 matrikler og ligeledes sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg.

Esbjerg ambulatoriet har Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø som optagekommuner.

Vi vægter patientinddragelse, godt kollegialt samarbejde, godt humør og faglig dygtighed højt.

 

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt:
Ambulantsygeplejerske i fremskudt funktion Sofie Lund Hansen, tlf. 24924126 eller oversygeplejerske Dorthe Brodersen Hilker, tlf. 99447390

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: D. 24. august 2022. Samtaler vil blive afholdt den 29. august 2022 om eftermiddagen på Gl. Vardevej 101 i Esbjerg.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Der aftales efter en samtale, hvem der må kontaktes som reference.

 

 

 

Oprettet:
2022-06-21
Ansøgningsfrist:
2022-08-24
Jobtype:
Fuldtid