profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-11
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense søger en cand. scient. eller lignende (fx molekylærbiolog, biomediciner, biokemiker eller lign.) med interesse for IT til en fast stilling i afdelingens HIV-og Hepatitis laboratorium, pr. 1. oktober eller efter aftale.

Stillingen er en nyoprettet fuldtidsstilling, hvori der vil indgå følgende funktioner

 • ansvarlig for apparaturvedligehold (i samarbejde m. leverandører og medikoteknik)
 • ansvarlig for vedligehold af nuværende IT-opkoblinger af analyseapparatur i samarbejde IT-afsnit på KIA
 • ansvarlig for validering af nyt udstyr og nye analyser inklusiv IT-opkoblinger
 • ansvarlig for afsnittets udflytning til nyt OUH, herunder flytning og kvalificering af afsnittets nuværende udstyr, samt validering af nyindkøbt udstyr.
 • i samarbejde med øvrige afsnit i KIA, ansvarlig for validering samt it-opkobling af afdelingens præanalytiske udstyr på nyt OUH og efterfølgende den primært ansvarlige for vedligehold af det præanalytisk udstyrs fremadrettede IT-opkoblinger og konfigureringer
 • ansvarlig for vedligehold af afsnittets frysedatabaser.
 • i samarbejde med afsnittets leder ansvarlig for overvågning af kvaliteten af afsnittets analyser
 • i samarbejde med afsnittets leder ansvarlig for udformning og vedligehold af afsnittets instruktioner og logbøger.

I stillingen vil desuden indgå stedfortræderfunktion for afsnittets leder

Kvalifikationer og kompetencer

 • skal have relevant uddannelse på minimum kandidatniveau
 • praktisk erfaring med serologiske analyser og real time PCR
 • interesse for IT og kvalitet
 • kendskab til Klinisk Immunologi en fordel
 • kendskab til ISO 15189 en fordel
 • gode samarbejdsevner
 • trives med en travl og varierede hverdag

Vi tilbyder

 • en grundig oplæring, både teoretisk og praktisk
 • et højt fagligt niveau
 • gode kollegaer
 • et team hvor kvalitet, ansvarlighed, overblik, fleksibilitet, samarbejde, kommunikation, nysgerrighed og godt humør er nøgleord
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • mulighed for at indgå i forskning- og udviklingsprojekter på afdelingen

Om afdelingen

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), består af blodbanken, vævscenteret samt en række specialiserede laboratorier inden for blodtypeserologi, autoimmune sygdomme, molekylærbiologi, HIV og hepatitis, samt leukocytrelaterede sygdomme. Vi er en arbejdsplads med et aktivt uddannelses-, forsknings- og udviklingsmiljø.  Afdelingen beskæftiger mange forskellige faggrupper, bl.a. læger, bioanalytikere, laboranter, paramedicinere, medicinstuderende, sekretærer, sygeplejersker samt cand.scient´er.

I HIV/Hepatitislaboratoriet udføres primært fuldautomatiserede smittemarkørundersøgelser for HIV og hepatitis på bloddonorer, vævsdonorer og patienter herunder serologiske analyser og realtime PCR analyser. Derudover udføres hæmoglobinmåling og analyser for totalprotein på bloddonorer. Udover rutineanalyser udføres analyser til forskningsbrug, dels i samarbejde med de andre afsnit på afdelingen og dels i samarbejde med kliniske afdelinger på OUH og de øvrige blodbanker i Danmark. Afsnittets analyser er akkrediteret efter ISO 15189. De skal tillige leve op til kvalitetskrav i gældende bekendtgørelser under Blodforsyningsloven og Vævsloven.

Der er 8 bioanalytikere i HIV- og Hepatitis laboratoriet og en afsnitsleder, der er cand. scient. Herudover er der varierende antal studerende fra Bioanalytikeruddannelsen og Syddansk Universitet.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte laboratoriets leder

Dorte Kinggaard Holm (2383 0520).

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Magisterforening.

OUH er en røgfri arbejdsplads. Det er ikke tilladt for ansatte på OUH at ryge i arbejdstiden og på OUH's matrikler. Røgfriheden er gældende for alle med en ansættelsestilknytning til OUH.

Ansættelsessamtaler

Vi holder ansættelsessamtaler den 22. august 2022.

Oprettet:
2022-06-20
Ansøgningsfrist:
2022-08-11
Jobtype:
Fuldtid