profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-14
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

En af vores erfarne specialsygeplejersker har søgt nye udfordringer, og vi har derfor en fast sygeplejerskestilling ledig snarest muligt eller fra 1.oktober 2022. Udgangspunktet er fuld tid, men deltid kan komme på tale, hvis det er dit ønske.

Har du erfaring med børn og/eller psykiatriske patienter generelt - er du specialsygeplejerske i psykiatri – er du klinisk vejleder - og har du lyst til at fordybe dig yderligere i de neuropsykiatriske patienter? Så er det måske dig, vi søger. Mindre kan også gøre det, så send din ansøgning, hvis du har lyst til at prøve kræfter med dette spændende arbejdsområde og blive en del af et stærkt team.

Der er fokus på forebyggelse af indlæggelser og det tværsektorielle samarbejde. Vi arbejder også med at skabe bedre sammenhæng i tilbuddet til patienter med dobbeltdiagnoser.

Som ambulantsygeplejerske vil du komme til at arbejde tæt sammen med andre faggrupper som f.eks. psykologer, læger, pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeuter og lægesekretærer. I ambulatoriet er opgaverne at udrede og behandle børn og unge i alderen 4-19 år, og vi har stort fokus på inddragelse af netværket. I den ledige stilling vil hovedparten af patienterne være mellem 13 og 19 år. Du vil få enkelte månedlige akutvagter i dagtiden sammen med en kollega.

I hverdagen vil du som ambulantsygeplejerske have et selvstændigt ansvar for egne patienter, hvor der samarbejdes tværfagligt med henblik på diagnosticering og efterfølgende tilbagemelding til den unge og forældre. Der er mulighed for regelmæssig kollegial sparring og supervision i personalegruppen, og du vil i begyndelsen have en mentor tilknyttet.

 

Der arbejdes med den syddanske forbedringsmodel, og det forventes, at du vil deltage aktivt i forbedringsarbejdet. BUP-Sydjylland vandt i 2021 sammen med BUP-Odense den syddanske forbedringspris på baggrund af forbedringer på ADHD-området.

 

 

Dine opgaver bliver:

 • At indgå i tværfagligt samarbejde som sagsbehandler for ambulante patienter, hvor opgaverne for dig primært vil være: Samtaler med børn og forældre, behandling/opfølgning
 • At formidle sager på netværksmøder med skole, PPR, sagsbehandlere i kommuner og andre relevante samarbejdspartnere
 • Foretage løbende medicinkontroller af børn og unge
 • Indgå i samarbejde med primærsektoren (praktiserende læge, skole, kommune) om behandlingen

Dine kvalifikationer:

 • Du er uddannet sygeplejerske, gerne med erfaring inden for psykiatrien, evt. det børne- og ungdomspsykiatriske og/eller pædiatriske område.
 • Klinisk vejlederuddannelse er en fordel, men ikke et krav
 • Du går med stort engagement ind i det gode og involverende samarbejde med patienter og pårørende
 • Du er god til at bevare overblikket og strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag
 • Du er god til at samarbejde og hjælper gerne en kollega.
 • Det, du ikke kan i forvejen, er der dygtige kolleger, der hjælper dig på vej med. Vi håber, at du selv bringer en masse erfaring med dig, som du vil dele med os.
 • Du har et stort arbejdspotentiale
 • Du har kørekort.

Vi tilbyder:

 • Mangfoldighed
 • Gode kollegaer, som har et højt fagligt ambitionsniveau, men også er klar til at komme med hyggelige indslag i frokostpausen.
 • Supervision, intern undervisning m.m.
 • Gode udviklingsmuligheder
 • En arbejdstid, der ligger inden for ambulatoriets åbningstid, som er mellem kl 8 og 16 på hverdage (med mulighed for variation i begge ender af mødetiden).

Om afdelingen: 

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland er fysisk placeret på tre matrikler, og ud over ambulatorier i Vejle, Esbjerg og Aabenraa rummer afdelingen døgnafsnit i Esbjerg og i Aabenraa. Der er en funktionsleder tilknyttet hvert afsnit, som i samarbejde med de faglige ledere varetager den daglige ledelse af afsnittene. 

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en afdelingschef (specialpsykolog) og en chefsygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionslederne, der har personaleansvar og de faglige ledere, der har det faglige ansvar. I Vejle Ambulatoriet er der desuden en ledende overlæge, som står for den daglige ledelse af læger, både faglige ledelse og personaleledelse.  De forskellige ledelseslag understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. 

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte overlæge Charlotte Damgaard Knudsen,  Charlotte.Damgaard.Knudsen@rsyd.dk eller funktionsleder Lisbeth Madsen, 2366 4333, lisbeth.madsen@rsyd.dk , hvis du vil vide mere.  

  

Din ansøgning  

 

Søg stillingen online via linket herunder. Ansøgningsfristen er søndag den 14. august 2022, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 17. august 2022 før middag. Tiltrædelse 1. oktober 2022, evt. tidligere.

Vi indkalder til samtale den 15.august 2022 pr. mail.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 Vi tager reference umiddelbart efter en eventuel samtale.

Oprettet:
2022-06-20
Ansøgningsfrist:
2022-08-14
Jobtype:
Fuldtid

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: