profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-06-28
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Forskningsenheden for infektionssygdomme er i rivende udvikling! Vi søger derfor en kollega til vores fantasiske team af fire dedikerede projektsygeplejersker.

Som projektsygeplejerske hos os understøtter du afdelingens forskning i HIV, hepatitis, tuberkulose, immundefekter, spondylodiskitis, svære akutte bakterielle infektioner, flåtoverførte infektioner, virusinfektioner (f.eks. COVID-19 og influenza) samt flere forskellige vaccinestudier. De seneste år har vi bl.a. været med til at understøtte udviklingen af forskellige behandlingstilbud til COVID-patienter.

I januar flyttede forskningsenheden til nyindrettede og større lokaler i Kløvervænget. De nye lokaler har givet os mulighed for at samle patientfremmøder, håndtering af prøver og administrative opgaver på ét sted. Forskningsmiljøet omfatter også phD-studerende, medicinstuderende og administrativt personale.

Hverdagen er meget varieret med både kliniske og administrative opgaver, som du selv er med til at planlægge sammen med dine monofaglige kolleger, tværfaglige samarbejdspartnere (læger, sekretærer, bioanalytikere m.fl.), men det kan også være sammen med andre afdelinger på OUH eller andre hospitaler i Danmark.

I den kliniske del af stillingen vil du bl.a. skulle varetage screeningen af patienter på baggrund af in- og eksklusionskriterier, medvirke ved inklusion sammen med læge samt planlægge og se patienterne til opfølgningsbesøg, hvor du vil skulle samle data, tage blodprøver og efterfølgende behandle blodprøverne (centrifugere, pipettere, nedfryse og evt. forsendelse). I dette arbejde vil du primært møde indlagte patienter på Q1 (vores sengeafsnit) med akutte infektioner, ambulante patienter med kroniske infektioner, patienter med akutte - ikke indlæggelseskrævende infektioner i FAM, men vi har også en udkørende funktion, der ser borgere i forskellige sammenhænge både i – og uden for Region Syddanmark.

Vi prioriterer kontinuitet i forløbene, så du vil få gode muligheder for at skabe en relation til ”dine” deltagere og borgere og følge dem i projektperioden.

I den administrative del af stillingen vil du få ansvar for at sikre opdatering og ajourføring af forskellige databaser samt samarbejde med monitorer i firma- og investigator-initierede studier.

Vi sikrer grundig introduktion og oplæring gennem en mentorordning, individuel tilrettelagt sidemandsoplæring samt let adgang til sparring og support i dagligdagen. Fælleskab og gode sociale relationer er en prioritet. Arbejdsmiljøet understøtter vi desuden med hyppige opfølgninger og refleksion.  Derudover tilbyder vi et godt arbejdsmiljø med højt til loftet.

Vi søger en kollega med følgende profil:

 • Uddannet sygeplejerske - gerne med 5 års klinisk erfaring f.eks. fra ambulatorium, primær sektor eller fra projektansættelser
 • Behersker engelsk i skrift og tale
 • Gerne GCP-uddannelse
 • IT færdigheder inkl. Officepakken - og gerne kendskab til EPJ-SYD
 • Trives med en varieret og omskiftelig hverdag med høj grad af selvledelse
 • Har en imødekommende, serviceorienteret og åben tilgang til andre – både samarbejdspartnere og patienter/borgere fra alle samfundslag
 • Er en teamspiller, der vægter det gode samarbejde og fællesskabet, så vi sammen kan nå vores mål
 • Er struktureret med talent for at organisere, koordinere og arbejde selvstændigt
 • Har sans for detaljer og orden
 • Som har lyst til at være det praktiske bindeled mellem klinik og forskning
 • Er nysgerrig på projekterne og mulighederne som vores forskningsenhed medvirker i

 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer/uge, men da arbejdstiden kan variere fra uge til uge, skal du regne med, at der kan være uger, hvor du vil arbejde mere og andre, hvor du vil arbejde mindre. Arbejdstiden planlægges i teamet, og du er selv med til planlægningsarbejdet. Det kan en sjælden gang ske, at vi involveres i studier, der kræver fremmøde i weekender/aften.

Ansøgningsfrist 28. juni. Den korte ansøgningsfrist skyldes logistiske udfordringer inden sommerferien. Der stiles mod samtaler den 29. eller 30. juni. Tiltrædelse 1/8 eller efter aftale. Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Projektsygeplejerskerne i Forskningsenheden for infektionssygdomme refererer til professor, forskningsleder Isik Somuncu Johansen og funktionsleder, udviklingssygeplejerske Nanette Braae Jensen.

For yderligere information om stillingen er du meget velkommen til at kontakte projektsygeplejerske Bente Ramskover 2055 3985 eller funktionsleder Nanette Braae Jensen 2384 5054.

Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig!

Oprettet:
2022-06-17
Ansøgningsfrist:
2022-06-28
Jobtype:
Fuldtid