profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-07-07
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vi søger engagerede social og sundhedsassistenter til faste stilling i FAM, som har lyst til at være tæt på patienterne.

Hvad er FAM

I FAM modtager vi patienter fra 11 forskellige specialer. FAM er en dynamisk afdeling med mange spændende og komplekse patientforløb som kræver pleje og behandling på et højt fagligt niveau.

 Fælles Akutmodtagelse (FAM) er Danmarks største akutmodtagelse og vi sætter national og international standard for patientbehandling og –pleje samt forskning i akutmedicin. Vores FAM er en del af et Universitetshospital og vi stræber efter at højne standarden og at udvikle akutspecialet på et højt akademisk niveau. Vi arbejder forsknings- og evidensbaseret og fungerer som et eksperimentarium for patientforløb og arbejdsgange på vej mod nyt OUH.

I FAM modtager vi i døgnet 250 patienter, som kommer fra egen læge, fra det præhospitale eller direkte ind fra gaden. Der er et tæt og trygt samarbejde med alle faggrupper og samarbejdende afdelinger.

Arbejdsopgaver

Som assistent i FAM oplæres man i to zoner, hvoraf den ene zone er medicinsk zone, hvor man har funktion om natten. Derudover kan det være organkirurgisk/urologisk, ortopædkirurgisk eller neurologisk område. Med tiden kan man også oplæres til den brobyggende funktion i lægevagten, hvor man assisterer lægevagten og skaber en god forbindelse til FAM for de patienter, der skal indlægges her.  

Hvem søger vi?

Vi søger en social og sundhedsassistent, der har fokus på det hele patientforløb med patienten i centrum, som trives i et miljø med meget vekslende arbejdstempo og arbejdsopgaver. Du har mange selvstændige opgaver, men arbejder i team med sygeplejersker, som har det primære ansvar for patientens pleje og behandling i de akutte forløb, så derfor vil en del af dine opgaver være uddelegerede fra sygeplejersken.  Det er en fordel at du har medicinsk specialekendskab, men det er ikke et krav.

Vores patienter modtages døgnet rundt, så du skal være indstillet på skiftende vagter (ca. 8-12 aften og/eller nattevagter på 4 uger). Man arbejder hver anden weekend eller i et fast weekendrul med reducerede weekender. Her arbejder man 15 weekender på 36 uger. Dette i 8 timers vagter.

Vi kan tilbyde god introduktion til afdelingen og til plejeopgaverne i afdelingen samt mulighed for videreuddannelse. Du vil opleve kvalifikations- og kompetenceudvikling på lige fod med sygeplejerskerne i afdelingen.

Tiltrædelse 1/8 eller snarest herefter. 

Hør mere

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Mette Rosdahl mette.rosdahl@rsyd.dk  tlf: 20564641, Astrid Vittrup Larsen astrid.v.larsen@rsyd.dk tlf 21178398 , Louise Holm Hansen  Louise.Holm.Hansen@rsyd.dk tlf 4024 7357,

Du kan også se en lille film om, hvordan det er at være ansat i FAM her

Hvis du ikke har været ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder. Region Syddanmark er en ansættelsesmyndighed.

En forudsætning for ansættelse i stillingen er, at vi kan indhente en ren børneattest.

Oprettet:
2022-06-16
Ansøgningsfrist:
2022-07-07
Jobtype:
Fuldtid