profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-07-07
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Akut Visitationsenhed startede op den 1. februar 2022. En helt ny enhed og funktion, som DU kan være med til at sætte dit præg på. Funktionen bemandes af sygeplejersker, der bestrider denne spændende opgave i tæt samarbejde med akutlægerne og specialerne rundt om i huset.

Fysisk er den beliggende i FAM/Odense – og det er også her, du vil blive ansat.

Den akutte visitationsenhed er fra medio juni døgnbemandet.

Vi søger sygeplejersker, der har lyst til at arbejde i Akut Visitationsenhed med mulighed for også at kunne arbejde i en af de mange kliniske funktioner i FAM.

Arbejdet i Akut Visitations Enhed vil indebære følgende:

 • Ansvar for at visitere patienter i samarbejde med henvisende læge, det præ-hospitale og øvrige samarbejdspartnere i både primær og sekundær sektor.
 • På sigt have ansvar for at aktivere Traumekald, Medicinsk nødkald, Trombolysekald mm.
 • Medansvar for hensigtsmæssig ressource- og kapacitetsudnyttelse på hele OUH herunder Odense, Svendborg og Ærø matriklerne i tæt samarbejde med flowkoordinatorer og Leder af Sikkert patientflow.
 • Varetager kommunikation med øvrige samarbejdspartnere vedrørende planlægningen af de enkelte patientforløb.
 • Koordinere og planlægge patientens kontakt og indgang til hospitalet – ambulant besøg eller til indlæggelse/vurdering på relevant afsnit.

Vi søger DIG som:

 • Er selvstændig og tør at tage ansvar
 • Tager medansvar for godt arbejdsmiljø
 • Trives med udvikling og forandringer
 • Har gode kommunikative evner og kan lide at tale i telefon
 • Bred klinisk erfaring og kendskab til kliniske patientforløb fra forskellige specialeområder er en fordel, men ikke et krav
 • Kan arbejde i forskellige vagtlag og weekender.

Kan du se dig selv i det ovenstående, glæder vi os til at høre fra dig.

Er du er tæt på pensionsalderen, er flexjobber, kan se dig selv i en delestilling med anden afdeling eller noget helt fjerde, så kan VI også være en mulighed for dig.

Er du blevet nysgerrig på vores afdeling, så tjek os på de sociale medier og kom og besøg os!

Ansættelse snarest og senest den 1.9. Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Du kan også ringe til afdelingssygeplejerske Astrid Larsen tlf. 21178398 eller til specialeansvarlig sygeplejerske i Akut Visitations Enhed Sali Bækholm Cabrera tlf. 29354760

 

 

Ansættelse forudsætter, at vi kan indhente en ren børneattest.

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst med DSR

Oprettet:
2022-06-16
Ansøgningsfrist:
2022-07-07
Jobtype:
Fuldtid