profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-07-07
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Størstedelen af alle akutte patienter kommer gennem indgangen i FAM, når de kommer til akutbehandling på OUH. Du skal derfor være opsat på at møde mange forskellige mennesker hver dag, med forskellige behov og forskellige forventninger til sygeplejen. Du vil opnå en bred faglig viden, men også en mere specialiseret viden i forhold til modtagelse, observation og behandling af den akutte patient. Vi siger selv, at vi er specialister i at være generalister.

I FAM på OUH er der speciallæger i front og dermed er der god mulighed for sparring tværfagligt. Vi har gode faglige relationer til hinanden i personalegruppen, hvilket fordrer til alles personlige og faglige udvikling. I FAM samarbejdes der med mange specialeafdelinger på OUH, og derfor skal du også have lyst til og flair for at koordinere patientens forløb i samarbejde med specialeafdelingerne, lægerne og desuden de tværsektorielle samarbejdspartnere. Vores nøgleord er tværfagligt samarbejde; vi er mange faggrupper, der arbejder side om side og vi lykkes sammen med at give patienterne den bedst mulige pleje og behandling.   

I FAM lægges der vægt på et trygt, sikkert og godt arbejdsmiljø, hvilket er nødvendigt, da vi aldrig ved, hvad dagen bringer. FAM har en arbejdsmiljøkoordinator, der sammen med tillidsrepræsentanter, AMIR og afdelingssygeplejersker har særligt fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed for medarbejderne.

Vi vægter udvikling, forskning og uddannelse meget højt i afdelingen og forventer at du ønsker at blive en del af dette.  Til uddannelsesdelen har FAM 2 uddannelsesansvarlige sygeplejersker, som trygt vil guide dig gennem det 2- årige introduktions –og uddannelsesprogram, som alle nyansatte gennemgår.

Som ny i FAM starter du i et område, som kan være medicinsk, ortopædkirurgisk, skadestuen, neurologisk eller abdominal- og urinvejskirurgisk område. Inden du afslutter dit to årige introduktionsprogram, vil du være oplært i to zoner. Vi har valgt at fokusere din oplæring til et område, så du får et godt fagligt fundament at bygge videre på, samtidig med, at det giver dig ro til at lære dine kollegaer i området at kende.  

Dine kolleger søger DIG som er:

modig og viljestærk

nysgerrig og interesseret i sygeplejen til akutte patienter

fleksibel

trofast

selvstændig og tør at tage ansvar

ikke er perfektionist eller bange for at lære af sine fejl

har en anerkendende tilgang og er lydhør

er ærlig både over for dig selv, dine kolleger og din leder

har ro til at udvikle dig i et tempo, som passer til dit faglige ståsted

er indstillet på, at der er mange vagter i FAM

 

Yderligere motivering for at søge lige netop hos os:

Vi har fået nye spændende opgaver. I 2022 får FAM fælles visitationen for akutte medicinske patienter på Fyn, og det bliver sygeplejersker, der kommer til at bestride denne spændende opgave i tæt samarbejde med akutlægerne og specialerne.

I starten af 2023 forventer vi også at byde velkommen til de akutte kardiologiske patienter, da B2/Karma bliver en del af FAM.

 

Er du blevet nysgerrig på vores afdeling, så tjek os på de sociale medier og kom og besøg os!

 

Du kan også ringe til afdelingssygeplejerskerne:

Louise Holm 4024 7357, Mette Rosdahl 2056 4641 eller Astrid Vittrup Larsen 2117 8398

Tiltrædelse  snarest, 1.9 eller efter aftale. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

 

Alt det med småt:

Fælles Akutmodtagelse FAM er Danmarks største Akutmodtagelse og vi sætter national og international standard for

patientbehandling og -pleje samt forskning i akutmedicin. Vores FAM er en del af et universitetshospital og vi stræber

efter at højne standarden og at udvikle akutspecialet på højt akademisk niveau. Vi arbejder forsknings- og

evidensbaseret og fungerer som et eksperimentarium for patientforløb og arbejdsgange på vej mod Nyt OUH. Vi

samarbejder med forskningsenheder fra de kirurgiske specialer på OUH. FAM blev etableret i 2012 og vi har på 10 år

formået at blive en førende akutmodtagelse med stor interesse og bevågenhed fra både ind- og udland.

 

Se filmen her, hvor nogle af vores kolleger beskriver afdelingen

 

Her kan du se lidt om sygeplejeopgaverne i FAM.

 

Løn i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings – og Takstnævn og Ledere på Sundhedskartellets

område.

Region Syddanmark er en ansættelsesmyndighed. Vi anvender prøvetid.

Det er en forudsætning for ansættelse, at vi kan indhente ren børneattest.

Oprettet:
2022-06-16
Ansøgningsfrist:
2022-07-07
Jobtype:
Fuldtid