profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-08-14
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vil du være med til at udvikle Klinisk Onkologi på Odense Universitetshospital så er her en enestående mulighed. Vi søger aktuelt 6 ledende overlæger, der som led i ny organisationsstruktur kan indtage en stor rolle i at videreudvikle og styrke specialet Klinisk Onkologi.

Til denne stilling søger vi en ledende overlæge til Palliativ Enhed fra 1. september 2022.

Palliativ Enhed består af:

 • Palliativt Team Fyn
 • Palliativt Sengeafsnit
 • Palliativ Ambulatorium

Du vil komme til at indgå i en afsnitsledelse, hvor patientbehandling og afdelingens udvikling prioriteres højt.

I september 2022 planlægges et internat, som har til formål at understøtte de nye afsnitsledelser og den videre udvikling af ledergruppen bestående af afdelingsledelsen og afsnitsledelserne. Du vil således selv være med til at præge egne ledelsesopgaver, der kan være med til at afdelingen kan drifte effektivt samtidig med at forskning, uddannelse og arbejdsmiljø udvikles optimalt.

Afdelingsbeskrivelse
Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet klinisk onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark.

Afdelingen råder over:

 • R-sengeafsnit med 31 stationære senge (26 7-døgnssenge og 5 5-døgnssenge). Til sengeafsnittet er knyttet
  • 4 sammedagssenge.
  • Specialstuer til PDR/behandling med radioaktivt iod
  • Modtagelse af patienter med akutte onkologiske problemstillinger
  • Anæstesistue
 • Ambulatorium, der varetager ambulant behandling (”Kemodagafsnit”) samt information og opfølgning af patienter (”informations- og kontrolambulatoriet”).
 • Strålebehandling/Radiofysisk Laboratorium med 7 acceleratorer, 1 MR-accelerator, 1 overfladeapparat, 2 CT-simulatorer samt 1 MR-simulator.
 • Laboratorium
 • Klinik for Præcisionsmedicin
 • Klinisk Forskningsenhed
 • Palliativ Enhed Odense og Svendborg.
 • Palliativt Sengeafsnit med 11 senge
 • Klinik for Senfølger
 • Stort tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper

Afdelingen i tal
Afdelingens samlede budget er ca. 500 mio. kr., og den samlede personalenormering er 405 fuldtidsstillinger.

Årligt (ca.)

 

 

Nyhenviste

 

5.800 (heraf ca. 700 i Palliativ Enhed)

 

Indlæggelser

 

3.000

 

Besøg i strålebehandlingen

 

37.000

 

Besøg i ambulatoriet

 

26.000

 

Ambulant kemoterapi

 

20.000

Nuværende lægestab
Der er aktuelt ansat 79 læger: En cheflæge, 4 professorer, 25 overlæger, 18 afdelingslæger, 11 1. reservelæger og 20 reservelæger.

Organisering
Afdelingsledelsen består af cheflæge, chefsygeplejerske samt afdelingens forskningsleder. Ud over forskningslederen (translation forskning) er der 2 lægefaglige professorater tilknyttet gastrointestinal cancer og strålebehandling. Dertil har afdelingen en professor i medicinsk fysik og en professor i kræft- og familiesygepleje.

Afdeling R er organiseret i 6 diagnoserelaterede teams:

A-team: Urologisk cancer og CNS tumorer.

G-team:  Gastrointestinal cancer.

H-team: Hovedhalscancer, hudcancer inkl. malignt melanom, skjoldbruskkirtelcancer.

M-team: Mammacancer.

Q-team: Gynækologisk cancer.

T-team: Lungecancer, lungehindecancer, ukendt primærcancer, strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

Ledende overlæges kvalifikationer
Ansøger skal:

 • være speciallæge i klinisk onkologi
 • være fleksibel med gode samarbejdsevner og bidrage som positiv ressource i afdelingen
 • være med til at sikre højst mulig kvalitet for patientbehandling
 • kunne indgå i tværfagligt arbejde og arbejder løsningsorienteret i diverse mødefora
 • gerne have gode kommunikative færdigheder
 • have erfaring med ledelsesmæssige opgaver og ikke mindst lyst til at tage ledelsesansvar og prioritere samarbejde i afsnitsledelsen og ledelsesgruppen højt
 • have erfaring med videnskabelig arbejde
 • være innovativ og udviklingsorienteret
 • være ambitiøs, nysgerrig og målrettet
 • ønske om fortsat at udvikle dig som leder

I det daglige referer den ledende overlæge til cheflægen, Onkologisk Afdeling.

Ledende overlæges funktioner
Se venligst funktionsbeskrivelse

Ansøgning
Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægerollekompetencer, da der vil blive foretaget faglig overlægebedømmelse på baggrund heraf.

Ansøgningen bedes bilagt CV. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Alle ansøgninger behandles med fuld diskretion.

Ansøgningsfrist d. 14. august 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34 og uge 35 – formentlig eftermiddag og aften.
Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2022 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Stefan Starup Jeppesen på telefon 6541 2978 eller på mail: stefan.jeppesen@rsyd.dk

Oprettet:
2022-06-17
Ansøgningsfrist:
2022-08-14
Jobtype:
Fuldtid