profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-05-29
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Er du frisk på en spændende lederstilling? Så ser vi frem til at høre fra dig. 

Geriatrisk afdeling G, OUH, Odense søger en afdelingssygeplejerske til Geriatrisk Ambulatorium pr. 1/8-22.

Som afdelingssygeplejerske i Geriatrisk Ambulatorium, vil du, sammen med 2 funktionsansvarlige overlæger, få ansvar for drift, kvalitet og udvikling af ambulante patientforløb.

Du vil desuden have ledelsesansvar for de sygeplejersker og fysioterapeuter, som bidrager i de daglige funktioner og desuden indgå i lederteam med afdelingssygeplejersken og afdelingsterapeuten fra sengeafsnittet, mhp. at skabe de bedste rammer og vilkår for det tværgående personale.

Du vil ligeledes blive en del af afdelingens strategiske ledelsesgruppe og LMU.

Vi er i fuld gang med planlægning og forberedelse frem mod NYT OUH, og du vil få en vigtig tovholderfunktion ift. de forandringer en ny ramme vil medføre.

Vi vægter høj kvalitet i pleje og behandling, velkoordinerede og sammenhængende forløb og et imødekommende, omsorgsfuldt miljø, hvor patienterne føler sig mødt, inddraget og velinformeret.

Ambulatoriet er uddannelsessted for såvel sygepleje-, læge- og terapeutstuderende, og vi prioriterer det gode læringsmiljø, vejledning og supervision.

Vi søger en leder, der både vægter ledelse af den enkelte og af teamet og som kan sætte tydelig retning og bidrage til styrkelse af det tværfaglige samarbejde og som også er parat til at bidrage med opgavevaretagelse i klinisk praksis.

Vi arbejder løbende med forbedringer og effektivisering af patientforløbene, og det er vores forventning at du kan være med i front på kreative udviklingsprocesser og bidrage til opfølgende afprøvning og implementering.

Vi søger en sygeplejerske med ledelseskompetencer og gerne med bred klinisk erfaring. Herudover vil interesse og talent for koordinering og planlægning af patientforløb være en vigtig forudsætning. Du må gerne have erfaring fra ledelse på tværs af faggrupper og teams.

For yderligere oplysning om faglige kvalifikationer og kompetencer se funktionsbeskrivelsen "Afdelingssygeplejerske Geriatrisk Ambulatorium". Du er også velkommen til at kontakte oversygeplejerkse Jette Wensien, telefon 2924 9394 eller e-mail jette.wensien@rsyd.dk, hvis du har andre spørgsmål, ønsker yderligere information om afdelingen eller har lyst til at komme på besøg.  

Ansøgningsfrist: søndag den 29.05.22. 
Samtale: Ansøgningsprocedure omfatter 2 samtaler, med  deltagelse i HOGAN-test imellem + indhentning af referencer. Første samtale planlægges til den 01.06.22 og anden samtale 20.06.22. 

 

Oprettet:
2022-05-12
Ansøgningsfrist:
2022-05-29
Jobtype:
Fuldtid