profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-05-26
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vi har travlt i den organisatoriske enhed ”Bygherreleverancer” på projektkontoret for Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) og mangler nu en erfaren projektleder.

Bygherreleverancer har blandt andet ansvar for bestykning af ny-indkøb af udstyr til samtlige ca. 10.500 rum på det nye OUH og er bemandet med en række kollegaer, der har ansvaret for de enkelte udstyrsudbud. 

Om projektet Det nye OUH – ét af Danmarks største byggerier  
Byggeriet af det nye OUH vil samle det nuværende Odense Universitetshospital (OUH), Børn- og Ungepsykiatrien samt voksenpsykiatrien med Syddansk Universitet. Det samlede byggeri vil blive ét af de største byggerier i Danmark med i alt ca. 250.000 m2 nybyggeri. Byggeriet forventes at stå færdig i 2023, hvorefter klargøring og flytteprocessen går i gang. Vores entreprenører er i fuld gang, og det går stærkt på byggepladsen.

Om Projektorganisationen
Projektorganisationen for det nye OUH er den operationelle bygherre på projektet og er en organisation med bredt sammensatte kompetencer, som arbejder sammen på tværs af de enkelte delprojekter og har opgaver inden for byggeri, udstyr, IT, logistik m.v. Vi arbejder med høj intensitet og faglighed og i et nært samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører samt ledere og medarbejdere på det eksisterende OUH, Psykiatrien og andre organisatoriske enheder i Region Syddanmark. Projektorganisationen har kontor med udsigt over byggepladsen for det nye OUH, og kulturen er præget af en høj grad af professionalisme i et uformelt arbejdsmiljø.  

Om stillingen   
Du bliver en del af Team Udstyrsanskaffelser og leverancer, hvis teamleder du fagligt refererer til i det daglige. Team Udstyrsanskaffelser og leverancer ligger organisatorisk i Bygherreleverancer.

Som projektleder i Team Udstyrsanskaffelser & Leverancer vil der være en stor grad af selvstændighed i løsning af opgaverne samtidig med, at du skal kunne række ud til kollegaer, når det er nødvendigt. Det er vigtigt, du er selvkørende og kan finde vej i et til tider ufremkommeligt miljø.

Dine primære arbejdsområder vil være inden for disse områder:

 • Projektleder for flere større tekniske projekter, herunder af senge-/madrasvask, udstyr til genbehandling af fleksible endoskoper. 
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser og bevillingsansøgninger.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale, i samarbejde med delprojektledere og udbudskonsulenterne.
 • Kvalitetssikring af udstyrsdata og specifikationer. 
 • Løbende samarbejde og sparring med øvrige projektområder samt rådgivning.
 • Samarbejde med OUH’s driftsorganisation, herunder også Forberedelse- og flytning. 
 • Koordineringsopgave med alle relevante interessenter, herunder intern koordinering i Projektorganisationen og i nogen grad de kliniske-, drifts- og stabsafdelinger på OUH og i Region SYD.
 • Aktiv deltagelse i Team Udstyrsanskaffelser og leverancer for at bidrage til realisering af teamets opgaver og mål.

Kvalifikationer og kompetencer  
Det er ikke et krav, men en stor fordel, hvis du tidligere har arbejdet på sygehusbyggerier eller andre, komplekse byggerier, hvori du har håndteret store komplekse tekniske systemer, fra specificering til drift. Erfaring med offentlige udbudsager, specielt den tekniske specifikationsdel, vil være en stor fordel. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så afgørende, men du skal evne flere af disse kvalifikationer:

 • Du trives i et kompleks miljø af flere faglige områder, hvor deadlines kan blive justeret, uden du mister fokus på målet. 
 • Erfaring med procedurerne omkring offentlige indkøb.
 • Kan projektlede komplekse tekniske systemer.
 • Har styr på dokumentation fra projektstart til slut.
 • Du kan formidle dine løsninger til kolleger på alle niveauer i organisationen. 
 • Kan kommunikere tydeligt på dansk og engelsk.
 • Kunne arbejde med data i databaser (dRofus).
 • Erfaring med ViewPoint.
 • Have god indsigt i og forståelse for MSproject og MSOffice produkterne i det hele taget.

Vores forventninger
Du arbejder selvstændigt og har en positiv, proaktiv og åben tilgang til opgaver og samarbejde og er samtidig konstruktiv og uformel i din måde at kommunikere på. Det forudsættes, at du, som en naturlig del af din arbejdsstil og væremåde, bidrager til det gode arbejdsmiljø både socialt og fagligt.

Vi tilbyder et spændende, lærerigt og afvekslende job i en dynamisk projektorganisation præget af en dyb dedikation til det nye OUH. Vi er et team, hvor vi hjælper hinanden for at nå vores fælles mål i samarbejde med resten af Projektorganisationen, og vi er stolte af vores arbejde.   

Yderligere oplysninger 
Ansættelsessted er Nyt OUH med arbejdssted Glisholmvej 2A, 5260 Odense S. Vi opfordrer dig til at tage kontakt, så vi sikrer, at både du og vi er afstemte, inden du skriver ansøgningen. Du kan kontakte Teamleder Henrik Holm-Nielsen på mobil 40 17 93 06 eller Projektchef Carsten Dollerup på mobil 20 65 68 20 for yderligere oplysninger om stillingen. 

Tiltrædelse er hurtigst muligt. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst og nærmere aftale. 

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2022. Ansættelsessamtaler vil foregå mandag den 30. maj 2022.
 

Oprettet:
2022-05-11
Ansøgningsfrist:
2022-05-26
Jobtype:
Fuldtid