profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-05-25
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

2 stillinger som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, med tilknytning til afsnittene for anæstesi og intensiv terapiafsnit til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter samt kardiologiske patienter (Anæstesi BTY/VITA) er ledig til besættelse pr. 1. juli 2022 eller efter aftale.
 

Om stillingen  

Området har aktuelt en normering på 9 overlæger og 21 afdelingslæger samt 1 professor. 

Vagten afholdes på VITA som vagt på tjenestestedet.  

Dagarbejdet tilrettelægges således, at der alterneres mellem intensivafsnittet (VITA) og anæstesiafsnittet (Anæstesi BTY). I en periode må der påregnes deltagelse i en enkelt dagtid (weekend/søgnehelligdag) på ITA (intensiv) per måned.

Senere i ansættelsesforløbet vil det være muligt at skifte til andet funktionsområde end det primært aftalte.  

 

Kvalifikationer  

Stillingen ønskes besat med speciallæge i anæstesiologi med interesse for anæstesi og intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter samt kardiologiske patienter med hovedsageligt svær hjerteinsufficiens  

Det forventes, at afdelingslægen deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter  

Forudgående kendskab til thorax-anæstesiologi og intensiv terapi er ikke nødvendig, idet der vil foregå - hovedsageligt bedside - oplæring i bl.a. anvendelse af avanceret invasiv hæmodynamisk monitorering, ekkokardiografi, IMPELLA understøttende behandling, aortaballonpumpe (IABP), extra corporeal heart lung assist (ECHLA) og kontinuerlig veno-venøs hæmodiafiltration (CVVHDF) etc.  

 

Om Anæstesiafsnit BTY/VITA  

Anæstesiafsnittet har en bred berøringsflade med den øvrige anæstesiafdeling og har udover samarbejdet med Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afd. T, et omfattende samarbejde med Kardiologisk Afd. B (bl.a. MitraClip og modtagelse af patienter genoplivet efter hjertestop) og Nefrologisk Afd. Y (bl.a. nyretransplantationer).  

Intensivafsnittet har intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter som vigtigste kompetence. Der er et stigende antal hjertemedicinske patienter som behandles for akut hjertesvigt med avanceret hæmodynamisk behandling – specielt mekanisk understøttende behandling med IMPELLA, IABP, ECHLA og kontinuerlig veno-venøs hæmodiafiltration (CVVHDF) etc. Afsnittet behandler ca. 110 hjertestoppatienter årligt.  

Afsnittene anvender PDM-system (Patient Data Management) til automatisk registrering og lagring af alle vitale data og EPJ.  

Det daglige arbejde foregår i et tæt samarbejde med forskellige personalegrupper og samarbejdspartnere, hvorfor evnen til at løse opståede problemer på en konstruktiv måde er en vigtig kompetence.  

Vi opfatter høj social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) som en vigtig ressource for en organisation, og arbejder til stadighed på at fastholde denne egenskab. I øvrigt vil processen med at implementere Medarbejderskabet (se link) være noget, der har høj prioritet.  

 

Arbejdssted  

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.  

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit indenfor klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.  

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 140 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt klassificerede reservelægestillinger som undervisningsstillinger i specialet.  

 

Funktions- og stillingsbeskrivelse

Vedlagt her.

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte  

Funktionsleder, overlæge, dr.med., MPG Henrik Schmidt, tlf. 6541 1700  
eller  

Konstitueret ledende overlæge, MPM, ISL Jørgen Fisker , tlf. 6541 1556  
 

Løn- og ansættelsesforhold  

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.  

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  

 

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til  

Konstitueret ledende overlæge Jørgen Fisker.

Der vil være ansættelsessamtaler den 2. juni 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig.  

 

Oprettet:
2022-05-11
Ansøgningsfrist:
2022-05-25
Jobtype:
Fuldtid