profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-05-29
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vil du være med til at sætte retning for den jordemoderfaglige kvalitet og har du lyst til at bidrage til udviklingen af det gode patientforløb inden for det obstetriske speciale?

Så er det lige dig, vi søger.

Stillingen er på 37 timer/ugen, og forventet tid fordelt mellem klinisk/non-klinisk tid er 80/20.

Ansvarsområde:

 • Funktion som faglig ressourceperson inden for subspecialet for såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • I samarbejde med teamets overlæger, afsnittets nøglepersoner samt afdelingssygeplejersken, at varetage koordinerende funktioner i forhold til patientforløbet
 • Sikre implementering af afdelingens sygeplejestrategi og de jordemoderfaglige indsatsområder
 • Arbejde på tværs af matriklerne Odense og Svendborg i forhold til patientforløbene
 • Udbygge tanken om en familiecentreret sygepleje, hvor fokus er at familien skal forblive sammen (fysiske rammer). Herunder vedligeholde og udvikle samarbejdet med neonatal-afdelingen.
 • Fagligt medansvarlig for udvikling af klinisk-evidensbaseret jordmoderpraksis.  
 • Fagligt medansvarlig for at afsnittets patienter sikres bedst mulig kvalitet i den jordemoderfaglige omsorg
 • Udarbejde, revidere og vedligeholde samt implementere kliniske retningslinjer
 • Facilitetere, tilrettelægge og udføre undervisning og vidensdeling for kollegaer/tværfaglige samarbejdspartnere internt og eksternt
 • Deltage aktivt i afdelingens udviklingsforum samt udviklingsarbejdet på tværs i afdeling D
 • Medvirke til at tune patientforløbene, og med proaktiv kritisk sans bidrage med udviklende, muligvis anderledes forslag. Dette er en nødvendighed i et sundhedsvæsen hvor der er behov for at bruge ressourcerne med omtanke.
 • Bidrage til organiseringen og udviklingen hen mod det nye OUH

Din profil:

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er en rollemodel og synlig i det kliniske arbejde med patientforløbene i afsnittet
 • Arbejder bevidst med - samt faciliterer - en evidensbasseret jordemoderpraksis, hvor forskningsbaseret viden, klinisk ekspertise samt patientperspektivet danner baggrund for kliniske beslutninger i patientplejen
 • Ser muligheder inden for det jordemoderfaglige felt og evner at sætte udviklingsprojekter i gang
 • Er god til at formidle og anvender en åben og ærlig kommunikation
 • Kan arbejde selvstændigt og har en høj grad af selvledelseskompetence
 • Kan identificere områder, hvor der er behov for undervisning/ kompetenceudvikling og/eller supervision og iværksætter dette
 • Kan samarbejde med afsnittets øvrige kliniske specialist samt afsnittets nøglepersoner
 • Har klinisk erfaring inden for graviditets- og barsels-specialet samt udviser stor ekspertise inden for det jordemoderfaglige område
 • Har relevant videreuddannelse på Master eller Kandidat niveau

Vi kan tilbyde dig:

 • Et afvekslende job med spændende udfordringer
 • Et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø
 • Gode udviklingsmuligheder samt samarbejde og sparring med andre kliniske specialister
 • Et engageret og udviklingsorienteret team, hvor tværfagligt samarbejde og faglig dygtighed vægtes højt
 • Medindflydelse på arbejdstidsplanlægningen
 • Et team af engagerede, iderige, handlekraftige og humørfyldte kliniske specialister, afdelingssygeplejersker, udviklingssygeplejerske samt oversygeplejerske, der har en fast mødekadence

 Om afsnittet:

I sengeafsnittet for graviditet og barsel på OUH, er der plads til 28 indlagte gravide og barslende familier. Fordelingen mellem antal indlagte gravide og barslende kan variere meget. Belægningen ses ofte med 1/3 gravide og 2/3 af barslende.
Vi har ambulatoriefunktioner, der varetager pleje og behandling af patienter i graviditeten og i puerperiet i op til 7 dage efter udskrivelsen af mor og barn. Vi modtager såvel akutte som elektive patienter. Den sygeplejefaglige og jordemoderfaglige omsorg stiler mod at styrke familien bedst muligt, så de under indlæggelsen opnår størst mulig egenomsorg og forældrekompetence, hvor nøgleordene medinddragelse og patientoplevet kvalitet er i fokus. Personalet arbejder ud fra en fælles regional ammepolitik, der tager udgangspunkt i WHO og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi er en stor tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejesekretærer og serviceassistenter. Vi har et tæt samarbejde med fødegangen og børneafdelingen. Afsnitsledelsen består af afdelingslæge Britta Blume Dolleris og afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn.

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Betina Vrist-Rønn tlf.: 23 29 24 58 eller oversygeplejerske Pia Dybdal  tlf..: 40 43 33 66.

Løn og ansættelsesforhold:

I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet. Der indhentes børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt og senest den 29. maj 2022

Vi glæder os til at høre fra dig.

Oprettet:
2022-05-11
Ansøgningsfrist:
2022-05-29
Jobtype:
Fuldtid