profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-05-22
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Er du vores nye kollega? – på en fødeafdeling med høj faglighed, et stærkt fællesskab og kontinuitet til de fødende.

En afdeling, hvor du både som nyuddannet og erfaren jordemoder får en tryg opstart i afdelingen. 

Vi varetager uddannelse af jordemoderstuderende og andre studerende som fx uddannelseslæger og ambulanceredder-elever mm. 

Vi søger:

 • Et antal jordemødre til fastansættelse samt vikaransættelse, med start 1. juli 2022 eller efter aftale. Som udgangspunkt er stillingener på 37 timer, men kan aftales individuelt.
 • En jordemoder som har lyst til at arbejde på en fødegang, hvor én til én fødende/jordemoder er højt prioriteret.

Fødeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus, varetager ca. 1900 fødsler årligt. Dermed giver vores størrelse, gode muligheder for kontinuitet og nærvær i arbejdet med vores gravide, fødende og barslende. Vi har to velfungerende KJO-ordninger, hvoraf den ene varetager vores hjemmefødsler.

Hos os vil du blive en del af:

 • En afdeling med dygtige, engagerede medarbejdere og høj faglig standard
 • En arbejdsplads med godt mono- og tværfagligt samarbejde gennem faglig dialog og åbenhed
 • En arbejdsplads med en ressourcejordemoder i vagt 12 timer af døgnet
 • En arbejdsplads med fokus på at skabe et godt uddannelsesmiljø, og med de uddannelsesansvarlige jordemødre tæt på klinikken

Vi kan tilbyde arbejde inden for følgende områder:

 • Akutmodtagelse for gravide fra uge 18
 • Varetager forløbet for de gravide hvis fødsel skal igangsættes
 • Direkte modtagelse af de fødende, så vurdering og plan aftales med parret og vagthavende jordemoder
 • Barselsjordemoderfunktion, hvor et team af jordemødre varetager fødselsforberedelse, efterfødselssamtaler af de nybagte familier, PKU og hørescreening mm.

Det gode arbejdsmiljø på fødegangen handler for os om:

 • At vi har fokus på, at få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed med fokus på fleksible løsninger, som tilpasses den enkeltes behov
 • At der er plads til individualitet
 • At der er plads til sparring mellem kolleger og læger
 • At vi prioriterer faglig udvikling og vedligeholde af kompetencer

Derfor tilbyder vi bl.a.

 • Individuel samtaler til nyuddannede og nyansatte
 • Mentorordning til nyuddannede jordemødre gennem et år, med løbende evaluering og personlig tilrettelæggelse.
 • Vi afholder lejerbål efter behov (Kilde Per Isdal)
 • En vagtplanlægger som sikrer dækning af vagtberedskabet 24-7, og som er behjælpelig med medarbejderens skemamæssige ønsker mv
 • Alle vagtformer fordeles ligeligt mellem hele personalet – vi dækker fødegangen med både 8 timersvagt og døgnvagt

Kvalifikationer:
Nordisk autorisation som jordemoder.

Så har du lyst til at være en del af vores team, skal du sende ansøgning til: Ansøgning sendes via nedenstående link

Ansøgningsfrist: d. 22. maj 2022

Samtalerne afholdes 25. maj 2022

Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt meget gerne:

Jordemoderleder Birgitte Hovedskou 79182731 birgitte.hovedskou.petersen@rsyd.dk

Chefjordemoder Anne-Marie Jensen 51717055 anne-marie.jensen@rsyd.dk

 

 

.

Oprettet:
2022-05-11
Ansøgningsfrist:
2022-05-22
Jobtype:
Fuldtid