profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-06-12
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vil du være leder for ca. 20 faste medarbejdere samt vikarer, der har fokus på høj faglighed i arbejdet med voksne udviklingshæmmede med mange forskellige udfordringer? 

Specialcenter Syddanmark er et center med flere forskellige botilbud, hvoraf Afdeling Skoven er en af afdelingerne. Vi leder efter en afdelingsleder, der både kan arbejde med det strategiske blik for egen afdelingen, men også teambaseret og i centret som helhed, og som kan være med til at sikre høj faglighed, hvor borgeren er i centrum. Kan du se udfordringerne – og dig selv - i dette og skabe resultater, så er du måske vores nye afdelingsleder.

Specialcenter Syddanmark oplever en stigende søgning til vores højt specialiserede døgntilbud for både børn, unge og voksne. Vi søger nu en afdelingsleder til vores botilbud Skoven ved Otterup, der ligger kun 16 km nord for Odense.
 
Afdeling Skoven søger en dialogsøgende, involverende og tillidsfuld afdelingsleder som vedholdende ønsker at arbejde for at skabe et trygt bomiljø, hvor borgerne trives. Du skal ligeledes understøtte medarbejdernes trivsel og faglig udvikling samtidig med at der sættes retning for afdelingens udvikling.

Målgruppen er voksne personer med udviklingshæmning, som har en dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbeltdiagnoser og udtalt problemadfærd. Målgruppen er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds¬forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbeltdiagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Vi forventer, at du har et tydeligt blik for borgernes behov og vil borgerne.
Medarbejdergruppen består primært af socialpædagoger, sosu-assistenter og omsorgsmedhjælpere. Der arbejdes med udvikling i forhold til såvel det socialpædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

Du vil møde engagerede og motiverede medarbejdere. Alle afdelinger i centret, indgår fra efteråret i et kompetenceudviklingsprojekt, der skal give et fagligt løft til samtlige medarbejdere fra de ufaglærte, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, og til medarbejdere med helt særlige kompetencer.

Faglige forventninger til dig
Skal du være afdelingsleder på Skoven, forventer vi, at du har solid ledererfaring og har dit ledelsesteoretiske ståsted på plads. Du er bevidst om dit ledelsesrum og dit dobbelte lederskab. Du er ambitiøs i forhold til at udvikle de organisatoriske linjer sammen med dine lederkolleger for at opnå høj trivsel hos både borgere og medarbejdere.

En solid pædagogisk viden er forudsætningen for at kunne indgå i sparringen med medarbejderne. Som afdelingsleder har du det fulde økonomiske og personalemæssige ansvar. Der fordres derfor økonomisk indsigt og overblik samt en struktureret tilgang til opgaverne i afdelingen og på tværs af centret.

Vi ønsker en leder, der er tydelig og nærværende i sin ledelse, hvor du balancerer naturligt mellem udvikling og sikker drift. Du formår at guide og coache medarbejderne, sådan at de lykkes. Du tager både store og små opgaver med ansvarlighed og kan prioritere egenhændigt.

Vi vægter samarbejdet med pårørende, anbringelseskommuner, eksterne aktivitetstilbud, og eksterne samarbejdspartnere (f.eks. statsadvokaten, psykiatri og politi) højt, hvorfor vi forventer, at du anlægger den gode dialog og initierer møder, hvor det er relevant. 

Dit ledelsesrum
Inden for rammerne af vores kerneopgave som i kort form lyder ”sammen skaber vi løsninger på socialt komplekse livssituationer” udfoldes dit ledelsesrum.

Du er ansvarlig for, at der arbejdes målrettet og med høj faglighed og kvalitetsudvikling og -sikring er derfor nogle af hovedopgaverne.  

Du vil indgå i ledergruppen for det samlede Specialcenter Syddanmark, der består af centerchef, leder for kvalitet og udvikling samt afdelingsledere fra øvrige tilbud i Specialcentret. Du har således lederkolleger i hele Region Syddanmark.

Dine primære ledelsesopgaver

 • Lede og facilitere de pædagogiske indsatser, vi leverer til borgerne for de kommuner, der bestiller vores ekspertise. Omsætte aftaler til konkrete handlinger.
 • Sikre en tættere overensstemmelse mellem pædagogik og målene i de individuelle planer, hvor der er fokus på at sætte borgeren først.
 • Sikre, at det gode arbejdsmiljø og samarbejdsklima kontinuerligt er i dit fokus som en grundlæggende forudsætning for et godt botilbud.
 • Understøtte den fortsatte pædagogiske specialisering på området og udvikle de sundhedsfaglige indsatser. 
 • Formidle Region Syddanmarks strategier og koble dem til medarbejdernes hverdagspraksis.
 • Understøtte den kommende organisatoriske forandringer med teambaseret ledelse i tæt samarbejde med lederkolleger og medarbejdere.
 • Ansvar og sikring af effektiv økonomistyring, arbejdstidsplanlægningen og andre administrative funktioner.
 • Understøtte og sætte retning i arbejdet med den Syddanske Forbedringsmodel
 • Indgå i både det lille og det store lederfællesskab med kreativitet, engagement og energi.

Din baggrund
Vi forventer, at du er fagligt velfunderet og har erfaring med personale- og forandringsledelse. Du har sandsynligvis en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog, men anden uddannelsesmæssig baggrund er også en mulighed. Vi ser desuden gerne, at du har en lederuddannelse på diplomniveau eller er indstillet på at tage en sådan. Ligeledes vil erfaring fra døgninstitutionsområdet blive vægtet og gerne erfaring med målgruppen. 

Som person forventer vi, at du er:

 • En der brænder for arbejdet med borgerne og medarbejderne.
 • Handlekraftig, refleksiv, og omstillingsparat. Du har et solidt etisk og værdimæssigt fundament
 • I stand til at skabe retning og er tydelig i din kommunikation – både skriftligt og mundtligt
 • Tydelig på brugen af relevante metoder i arbejdet med borgerne
 • I stand til at lede og fremme udviklende lærings- og forandringsprocesser både i afdelingen og i centret. Er parat til at gribe nye opgaver og indgå i løsningen på tværs af afdelinger og centre på socialområdet
 • Opmærksom på dine egne begrænsninger, og kan bede om sparring og hjælp.


Specialcenter Syddanmark tilbyder:
En arbejdsplads der har gode rammer for både borgere og medarbejdere, og du tilbydes en meget spændende lederstilling med stort ansvar og mange forskellige opgaver. Du bliver en del af Specialcenter Syddanmarks ledergruppe. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, udvikling og kvalitet samt en åben og tillidsvækkende dialog på tværs af organisationen. 

I forhold til din egen udvikling er der god mulighed for efteruddannelse, ledelsessupervision samt sparring fra chef og lederkollega. I forhold til arbejdspladsens udvikling, så er vi i gang med en inddragelsesproces, der skal lede frem til den kommende strategi for socialområdet fra 2023. Den proces bliver du også en væsentlig del af.

Mere om stillingen
Du opfordres til at kontakte centerchef Allan Kjær Hansen (tlf. 6138 6893), hvis du ønsker at høre mere om stillingen.  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist og samtaler
Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 12. juni 2022. Første runde ansættelsessamtaler afholdes den 17. juni og anden runde samtaler den 22. juni. Mellem de to samtalerunder besvares en profilanalyse og en test.

Vi ser meget frem til at modtage din ansøgning.
 

Oprettet:
2022-05-10
Ansøgningsfrist:
2022-06-12
Jobtype:
Fuldtid