profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-06-20
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Plastikkirurgisk Afdeling Z, søger klinisk sygeplejespecialist til sengeafsnit Z1 samt vores dagkirurgi og sårcenter.

Sygeplejespecialisten skal sammen med sygeplejeledelsen, de øvrige kliniske sygeplejersker og personalet vil være med til at udvikle den plastikkirurgiske sygepleje.

Ansættelsesstart den 1. oktober 2022.
Fast stilling på 37 timer om ugen.

Det kliniske arbejde og udviklingsarbejde vil vægte ca. 50% / 50%.

 

I sengeafsnit Z1 og dagkirurgisk center, hvortil vi søger dig som klinisk sygeplejespecialist, behandler og plejer vi patienter indenfor store dele af det Plastikkirurgiske speciale. Det vil sige brandsårspatienter, patienter med hud- og modermærkekræft, patienter med kræft i mundhulen, mange former for rekonstruktion efter skader eller operation, fjernelse af overskyende hud samt rekonstruktion efter medfødte misdannelser og patienter med brystkræft, der i stigende grad bliver plastikkirurgisk rekonstrueret i samme seance.

Vi behandler patienter med kroniske sår, særligt diabetes patienter og patienter med decubitus både i ambulante og indlæggelsesforløb.

Vi følger vores patienter tæt i hele indlæggelsesforløbet, derfor har vi plastikkirurger, ortopædkirurger og endokrinologer ansat. Det giver tryghed for patienten og kvalitet i behandlingen.

Afsnittet består af et sengeafsnit, et dagkirurgisk center, et sårambulatorie. Inde for afsnittenes specialområder er der sygeplejersker med specialeansvar ansat.

 

Udvikling af sygeplejen i Plastikkirurgisk afd. Z1, dagkirurgi og sårcenter

Det er et sygeplejefagligt meget bredt speciale, hvilket gør det attraktivt og udfordrende.

Vi har sygeplejevisitation i sårdelen og tilsynsfunktion på hele OUH.

Vi bruger telemedicinske løsninger, hvor det giver mening og udvikler hele tiden området. Vi vægter samarbejdet med primærsektoren særdeles højt

Vi arbejder kontinuerligt på at optimere patientforløbene for de Plastikkirurgiske patienter.

Forskning og udvikling af sygeplejen har høj prioritet i afdelingen, der har sygeplejersker med i de nationale faglige sammenslutninger på flere niveauer.

Udviklingen frem mod Nyt OUH er i gang og vi arbejder kontinuerligt med at implementere nye arbejdsgangen og smidiggøre indlæggelses - og behandlingsforløb med patienten i centrum. Den Syddanske forbedringsmodel er en del af rammen for udviklingen.

 

Vi søger en klinisk sygeplejespecialist med følgende kvalifikationer:

 • Har minimum 5 års klinisk erfaring, gerne inde for det plastikkirurgiske og eller sårspeciale og med komplekse behandlingsforløb
 • Videreuddannelse på kandidatniveau
 • Pædagogiske kompetencer der kan bidrage til udvikling af sygeplejen i et lærende og udviklende miljø
 • Arbejder systematisk på baggrund af data og bidrager til at skabe evidens for sygeplejen
 • Har fokus på patienten og understøtter OUHs vision: Patienten først i alt hvad vi gør og siger
 • Er en god tværfaglig samarbejdspartner og har organisatorisk forståelse
   

Den kliniske sygeplejespecialists opgaver:

 • Stillingen er fordelt med 50% klinisk aktivitet og 50% udvikling
 • I tæt samarbejde med afdelingens-sygeplejersken og afdelingens øvrige personale på alle niveauer undersøger, udvikler, beskriver og implementerer den plastikkirurgiske sygepleje
 • Understøtte udvikling af sygeplejen med udgangspunkt i patientens ønsker og behov
 • Motivere afsnittes personale til deltagelse i projekter og understøtter udviklingsarbejdet
 • Deltage i relevante nationale aktiviteter

 

Plastikkirurgisk afd. Z tilbyder:

 • Individuel introduktion til Plastikkirurgisk afd.
 • En afdeling med høj kompleksitet inden for det plastikkirurgiske speciale og sårspecialet
 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø og hvor dialogen er udgangspunktet i samarbejdet
 • En afdeling hvor der er fokus på hjælpsomhed og samarbejde mellem afsnittene
 • Planlagte dage til udviklingsarbejdet
 • Et sygeplejefagligt personale med fokus på udvikling inden for alle områder mod Nyt OUH
 • Vi har fokus på fagligheden i form af vidensdeling, sparring med kollegaer og deltagelse i relevante temadage og kurser. Vi har et godt samarbejde både monofagligt og tværfagligt.

Du vil have organisatorisk reference til afdelingssygeplejersken.

 

Hvis du kan matche noget af ovenstående, er du måske den rette kandidat til et job som Klinisk sygeplejespecialist i Plastikkirurgisk Afdeling Z.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maria Rasmussen på tlf. 40 22 02 87 eller oversygeplejerske Kirsten Lildholdt på tlf. 65 41 27 80 for yderligere spørgsmål.
 

Løn: I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal-løndannelse.
Du skal ved ansættelse aflevere børneattest.

 

Ansøgningsfrist: mandag den 20. juni 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 23. august 2022.

 

 

Oprettet:
2022-05-10
Ansøgningsfrist:
2022-06-20
Jobtype:
Fuldtid