profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-06-07
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vi søger en overenskomstansat overlæge, der vægter faglighed inden for onkologisk behandling af kræftsygdomme højt og ønsker at være med til videreudvikling af behandling inden for A-teamets kræftsygdomme.

A-teamet er specialiseret i at behandle kræft i hjernen, urinveje og de mandlige kønsorganer.


Afdelingsbeskrivelse
Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet klinisk onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark.


Afdelingen råder over:

 • R-sengeafsnit med 31 stationære senge (26 7-døgnssenge og 5 5-døgnssenge). Til sengeafsnittet er knyttet
  • 4 sammedagssenge.
  • Specialstuer til PDR/behandling med radioaktivt iod
  • Modtagelse af patienter med akutte onkologiske problemstillinger
  • Anæstesistue
 • Ambulatorium, der varetager ambulant behandling (”Kemodagafsnit”) samt information og opfølgning af patienter (”informations- og kontrolambulatoriet”).
 • Strålebehandling/Radiofysisk Laboratorium med 7 acceleratorer, 1 MR-accelerator, 1 overfladeapparat, 2 CT-simulatorer samt 1 MR-simulator.
 • Laboratorium
 • Klinik for Præcisionmedicin
 • Klinisk forskningsenhed
 • Palliativ Enhed Odense og Svendborg.
 • Palliativt Sengeafsnit med 11 senge
 • Klinik for Senfølger
 • Stort tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper

 

Afdelingen i tal
Afdelingens samlede budget er ca. 500 mio. kr., og den samlede personalenormering er 405 fuldtidsstillinger.

 

Årligt (ca.)

 

 

Nyhenviste

 

5.800 (heraf ca. 700 i Palliativ Enhed)

 

Indlæggelser

 

3.000

 

Besøg i strålebehandlingen

 

37.000

 

Besøg i ambulatoriet

 

26.000

 

Ambulant kemoterapi

 

20.000

 

Nuværende lægestab
Der er aktuelt ansat 79 læger: En ledende overlæge, 4 professorer, 25 overlæger, 18 afdelingslæger, 11 1. reservelæger og 20 reservelæger.


Organisering
Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge, oversygeplejersken samt afdelingens forskningsleder. Udover forskningslederen (translation forskning) er der 2 lægefaglige professorater tilknyttet gastrointestinal cancer og strålebehandling. Dertil har afdelingen en professor i medicinsk fysik og en professor i kræft- og familiesygepleje.

Der vil i forbindelse med den nye lægelige overenskomst ske en omorganisering af ledelsesstruktur på afdelingen.


Afdeling R er organiseret i 6 diagnoserelaterede teams
H-team:
Hovedhalscancer, hudcancer inkl. malignt melanom, skjoldbruskkirtelcancer.

T- team: Lungecancer, lungehindecancer, spiserørscancer, ukendt primærcancer, strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

M-team: Mammacancer.

Q-team: Gynækologisk cancer.

A-team: Urologisk cancer og CNS tumorer.

G-team: Gastrointestinal cancer.
 

Til afdelingen er ligeledes tilknyttet Klinik for Præcisionsmedicin, Klinik for Senfølger og Palliativ Enhed.

 

A-team
A-teamet er specialiseret i at behandle kræft i hjernen, urinveje og de mandlige kønsorganer.

Som overlæge i A-teamet skal man kunne varetage funktioner i hele afdelingen, på sengeafsnit, i ambulatoriet og stråleafsnit.


Overlægens funktioner
Det forventes, at overlægerne i tæt samarbejde med de øvrige speciallæger i Onkologisk Afdeling R deltager i varetagelsen af alle afdelingens arbejdsområder, herunder

 • Visitation, behandling og opfølgning af patienter
 • Bidrage til at den daglige drift opretholdes
 • Undervisningsforpligtigelser
 • Afdelingens administrative opgaver – bl.a. udarbejdelse af retningslinjer/instrukser
 • Udvikling og styrkelse af forskningsprojekter/protokolarbejde
 • Udvikling og styrkelse af lokale, regionale og nationale samarbejdspartnere
 • Er opmærksom på patientinddragelse i udredning og behandling
 • Stillingen er vagtfri.

 

Ansøger må meget gerne have kompetencer inden for strålebehandling (evt. protonbehandling) af hjernetumor og være en stærk samarbejdspartner internt på OUH, regionalt og nationalt. Dette således, at der sikres højt specialiseret behandling i samarbejde med blandt andet neurokirurgisk afdeling, OUH.


Undervisningsforpligtelser
Der vil være undervisningsforpligtigelse overfor tværfagligt personale, der deltager i behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme inden for A-teamet speciale.


Kvalifikationer
Ansøger skal:

 • være speciallæge i klinisk onkologi.
 • have 5 års anciennitet som speciallæge på ansættelsestidspunktet
 • kunne varetage og udvikle behandling for patienter med kræftsygdomme i A-teamet.
 • være fleksibel med gode samarbejdsevner
 • kunne indgå i tværfagligt arbejde
 • gerne have undervisningserfaring og gode kommunikative færdigheder
 • have videnskabelig erfaring og kunne igangsætte og gennemføre videnskabelig aktivitet
 • være innovativ og udviklingsorienteret
 • være ambitiøs, nysgerrig og målrettet
 • ønske om fortsat at udvikle dig som leder


I det daglige referer overlægen til den ledende overlæge, Onkologisk Afdeling.


Ansøgning
Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægerollekompetencer, da der vil blive foretaget faglig overlægebedømmelse på baggrund heraf.

Ansøgningen bedes bilagt CV. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.


Ansøgningsfrist d. 7. juni 2022 og samtaler forventes afholdt d. 23. juni  2022.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022 eller snarest muligt derefter.


Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen på telefon 6541 2978 eller på mail: stefan.jeppesen@rsyd.dk

 

Oprettet:
2022-05-10
Ansøgningsfrist:
2022-06-07
Jobtype:
Fuldtid