profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-06-05
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Da én af vores specialsygeplejersker har valgt at søge ind på kandidatuddannelse, og én af vores socialrådgivere har valgt at gå på efterløn, søger vi både en sygeplejerske og socialrådgiver til faste stillinger pr. 1. september 2022.

Lokalpsykiatri Varde er opdelt i et alment team og et opsøgende psykoseteam, men efter sommerferien vil vi i gang med at oprette et F-ACT team. F-ACT står for Flexible Assertive Community Treatment. 
F'et står for fleksibilitet, og helt kort fortalt går F-ACT modellen netop ud på, at behandlingsindsatsen tilpasses fleksibelt efter patientens behov. Det sker på baggrund af løbende kontakt til patienten. 

Lokalpsykiatri Varde har et optageområde på ca. 50.000 borgere. Vi er ca. 25 medarbejdere, der er tværfagligt sammensat. Medarbejderstaben udgøres af: Overlæge, læge, sygeplejersker, specialsygeplejersker, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgivere, psykologer, peer-medarbejdere, lægesekretærer, diætist og funktionsleder. 

Som medarbejder i Almen Team er man behandler for en række patienter i samarbejde med et tværfagligt team. Arbejdet består blandt andet af individuelle samtaler, gruppedeltagelse og forsamtaler. Der kan arbejdes terapeutisk ud fra forskellige behandlingsmæssige forståelsesrammer men med den kognitive terapeutiske referenceramme som det fællesfaglige fundament. 

Vi samarbejder med Varde Kommune blandt andet ift. patienternes støttebehov samt samarbejde ift. at hjælpe patienterne videre i uddannelse eller i arbejde. Vi har blandt andet projekt " Sammen om Psykiatri" og "IPS-projekt" sammen med Varde Kommune. 

Stillingen som socialrådgiver indebærer også socialrådgiveropgaver på sengeafsnit D på Gl. Vardevej 101 i Esbjerg. 

 

Vi søger en sygeplejerske/socialrådgiver, der:

- Har erfaring med psykiatriske patienter eller har stor interesse for specialet.

- Har erfaring eller interesse for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

- Gerne har interesse for patienter i ADHD-forløb.

- Har interesse for eller erfaring med familiesamtaler.

- Kan give støttende, indsigtsgivende og terapeutiske samtaler med patienter.

- Gerne har en relevant efteruddannelse inden for det psykiatriske felt, gerne specialuddannelse i psykiatri, kognitiv uddannelse eller diplom i psykiatri. 

- Kan arbejde selvstændigt med komplekse patientforløb.

- Er god til at prioritere opgaver.

- Er en stabil medarbejder.

- Har kørekort til bil.

 

Vi tilbyder:

- Et dynamisk arbejdsmiljø præget af høj faglighed og engagement

- Et selvstændigt job med mulighed for både monofaglig og tværfaglig kompetenceudvikling

- Supervision, temadage og undervisning

- Introduktion og mentorordning

- Stor indflydelse på egen arbejdsdag

 

Ansættelsesvilkår:

Faste stillinger på 37 timer pr. uge pr. 1. september. 

 

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Lykke Marcussen på telefon: 21 26 36 20

 

 

 

Oprettet:
2022-05-10
Ansøgningsfrist:
2022-06-05
Jobtype:
Fuldtid