profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-05-25
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Ortopædkirurgisk sengeafsnit på Kolding sygehus søger en social og sundhedsassistent til en fast stilling med start fra 1. juli eller efter aftale.

 

Drømmer du om at få alle dine kompetencer i spil og være med til at gøre en forskel for patienterne, så er stillingen i vores afdeling lige noget for dig!

 

Hvad du kan forvente:

Du kommer til at arbejde i en afdeling som aldrig står stille. Vi arbejder nuværende på øget kompetenceniveau for SSA gruppen til at kunne varetage selvstændige patientforløb/ansvar for egne patienter og udvidede kompetencerne inden for gruppelederfunktionen.

Du kommer til at arbejde i mindre enheder med tæt patient – og pårørende kontakt og med et stort tværfagligt samarbejde med læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. Vi har en travl og uforudsigelig hverdag med spændende og komplekse patientforløb samt et stort patient flow.

Du vil blive en del af vores faglige team, som består af kolleger, der både er lidt og meget erfarne. Teamet består af både sygeplejerske, SSA og ergoterapeuter. Vi har en høj social kapital – vi har det sjovt sammen og tager hånd om hinanden. Vi vægter vores gode arbejdsmiljø meget højt- og her er altid plads til en ny kollega.

Vi har stor fokus på en god og individuel introduktion samt læring i praksis generelt, hvorfor du er ude af normeringen de første 5 uger– vi vægter faglig supervision og sparring i den daglige praksis samt kontinuerlig kompetenceudvikling.  Du vil få tildelt en buddy, hvor I har en fælles arbejdsplan de første 5 uger  og der vil derfor være hyppige opsamlinger i forhold til dit introduktionsforløb. Der vil være undervisnings dage / eftermiddage i forhold til specialet.

Du vil få en leder / Mentor som er nærværende og synlig i hverdagen og hvor døren altid er åben. Endvidere en leder som vil tage aktiv del i dit introduktionsforløb med hyppig opfølgning og faglig sparring og supervision.

Du vil blive ansat på en afdeling som vægter den grundlæggende sygepleje højt. De mere specifikke sygeplejeopgaver vil blandt andet være præ- og postoperativ sygepleje, TOKS og reaktion herpå, tidlig opsporing af delir, sepsis, og postoperative komplikationer, planlægning af den gode udskrivelse, tæt pårørendeinddragelse og koordinering af patientens pleje og behandlingsforløb.

 

Om Ortogeriatrisk afsnit:

Afsnittet har 20 sengepladser og behandler akutte patienter med ryg sygdomme samt patienter over 65 år med lavenergibrud. Endvidere patienter i alle aldre med håndledsbrud og patienter som indlægges til smertebehandling.

Vi har et meget tæt tværfagligt samarbejde, hvor vi har den hele patient og dennes pårørende i centrum.

Vi har alle hverdage et tværfagligt tavlemøde hvor både medicinske og ortopædkirurgiske læger, plejepersonaler og terapeuter deltager, og den enkelt patients problemstilling bliver drøftet. Mødet sikrer, at patienten modtager den bedst mulige pleje og behandling, da alle faggruppers kompetencer sættes i spil i forhold til patientens problemstilling.

Vi har stort fokus på den gode udskrivelse og at forebygge genindlæggelser. Vi arbejder derfor systematisk med at sikre en høj kvalitet i patientforløbene og vi har flere samarbejdsaftaler/ projekter med Kommunerne. Her kan blandt andet nævnes:

Kom trygt hjem for patienter med hoftefraktur som udskrives til plejehjem:

Formålet med samarbejdsaftalen er, at sikre den gode udskrivelse, forbygge komplikationer, lave tidlig opsporing af sygdom og tidligt iværksætte behandling så genindlæggelser forebygges.

 • Der er et øget observationsniveau på plejehjemmet ud fra et medsendt dag til dag program
 • Der er et øget kompetenceniveau med akutte og planlagte besøg fra akutsygeplejersker
 • Der er et øget tværsektorielt samarbejde hvor sengeafsnittet er behandlingsansvarlig 14 dage efter udskrivelse og afdelingens sygeplejersker samarbejder med kommunens akutsygeplejerske omkring pleje og behandling af patienten.

Vi har lige afsluttet et landsdækkende lærings og kvalitets program for patienter med hoftenære frakturer. Vi ligger 3. bedst blandt landets sygehuse i forhold til behandlingskvaliteten målt på dødeligheden efter 30 dage og 12 måneder. Det er resultater vi er stolte af og som betyder at andre sygehuse kigger på det vi kan i vores afdeling.

 

Vi søger dig, som:

 • Ønsker at være en del af vores team. Du har gode samarbejdsevner og bidrager konstruktivt og aktivt til det gode arbejdsmiljø.
 • brænder for patient – og pårørendeinddragelse og har lyst til at udvikle dine faglige kompetencer og interesserer dig for tværfagligt/tværsektorielt samarbejde.
 • Er omstillingsparat og imødekommende og har en positiv refleksiv tilgang til hverdagens udfordringer og forandringer, så vi hele tiden kan blive bedre.
 • Er dynamisk, fleksibel og kan arbejde selvstændigt, samt have flere bolde i luften ved komplekse patientforløb

 

Vi tilbyder:

 • Skræddersyet individuel introduktion og oplæringsforløb
 • Et åbent og positivt miljø med plads til humor
 • Et spændende arbejde med faglige udfordringer og ansvar
 • Mulighed for at arbejde med sine kompetencer inden for både kirurgisk og medicinsk sygepleje.
 • Et afsnit med udvikling i fokus
 • Mulighed for stor faglig- og personlig udvikling.
 • En arbejdsplads som er lydhør for input
 • Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Har du specielle ønsker til drømmestillingen og timetallet, så lad os snakke om det og se om vi kan skræddersy stillingen til dine ønsker og behov. Måske passer det bedst i dit privatliv at arbejde fast i weekenden eller fast i aftenvagt eller nattevagt alle hverdage? Der er minimum weekendvagt hver 3. weekend med både 12 og 8 timers vagter. Vi køre med ønskeplan, hvor man selv er med til at ligge sin arbejdsplan.

 

Rekrutteringsprocessen:

Din ansøgning behandles fortroligt og du vil via mail eller telefon blive indkaldt til samtale.

Der indhentes altid reference efter samtalen

 

Du søger stillingen via nedenstående link.

Du kan se en video med præsentations af afdelingen via dette link:

https://video.rsyddesignportal.dk/files/video/video/00/91/36/78/62/5722b6f_008.mp4

 

Du er meget velkommen til at kontakte:

Afdelingssygeplejerske Lisa Petersen 76362340 eller på mail lisa.petersen@rsyd.dk

Vi viser meget gerne vores super afdeling frem.

 

Ansøgningsfrist:  25. maj 2022

Der afholdes ansættelsessamtaler d. 26. og 27. maj.

 

 

Oprettet:
2022-05-10
Ansøgningsfrist:
2022-05-25
Jobtype:
Fuldtid

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: