profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-06-19
Virksomhed: Region Syddanmark
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret

Vi søger en faglærer til værksted og beskæftigelse på Egely.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Du har en enestående mulighed for at blive en del af et sammentømret, dygtigt team af faglærere med forskellige håndværksmæssige baggrunde og lav grad af udskiftning – et sted, der er godt at arbejde.

Er du ham eller hende, der kan planlægge og undervise, så eleverne opdager, at de er gode til noget? Er du den, der kan støtte de unge i troen på egne muligheder for vækst og udvikling?

De pædagogiske nøgleord er motivation, støtte og anerkendelse.

Om os:

Socialcenter Lillebælt, Egely, er en sikret døgninstitution for anbragte unge. De unge kan ikke forlade institutionen under opholdet. Målgruppen er primært unge i alderen 15 til 18 år. Kerneopgaven består af forskellige former for socialpædagogisk behandling. De unge tilbydes skole- og værkstedsaktiviteter i et struktureret dagsprogram.

Stillingen omfatter, at du kan:

 • Planlægge og gennemføre forløb for små hold, 2-3 elever, 1:1 og sammen med kollegaer have op til seks unge ad gangen
 • Du skal kunne undervise i fagets praktiske dele og teoretiske grundelementer, værktøjslære, sikkerhed m.m.
 • Optræde særdeles kontaktstærk over for en sårbar målgruppe – du skal evne at kunne gå til de unge uanset baggrund og forhistorie med en positiv attitude
 • Opbygge og videreføre en værkstedskultur, der motiverer til interesse for faget
 • Sammen med gode, dygtige kollegaer afdække de unges ressourcer, vanskeligheder og beskrive disse på skrift som dokumentation.

Vi forestiller os, at du ideelt:

 • Er uddannet inden for håndværksfagene – derud over har du lysten til at lære fra dig og gøre en forskel for unge mennesker
 • Har grundpædagogisk uddannelse, eventuelt tidligere undervisningserfaring, er en god formidler eller på anden vis har viden og erfaring ind i feltet
 • Har kendskab til målgruppen fra lignende stillinger inden for feltet eller stor nysgerrighed på at lære dem at kende
 • Kan navigere i et værkstedsmiljø, der udfordrer dine evner for at planlægge og gennemføre god undervisning med tydelig, positiv feedback.

Vi tilbyder:

 • Et meget afvekslende job i en dynamisk og udviklingsorienteret institution
 • Stor indflydelse på din arbejdssituation og faglige udvikling – blandt andet uddannelse i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis), Low Arousal 2, Mentalisering og konflikthåndteringskurser m.fl.
 • Gode kollegaer på værkstedet og i skolen med humoristisk sans, godt humør og dejlige unge mennesker, der venter lige på dig og alt det, du kan
 • Løn i henhold til overenskomst + lukke-/sikrettillæg + evt. kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg jf. forhåndsaftale
 • Arbejdstid - dagvagter.

Du kan læse mere på vores hjemmeside 

https://socialcenterlillebaelt.dk/afdelinger/egely

eller kontakte afdelingsleder for skole og værksted Thomas Mortensen på 24 65 13 61 eller 99 44 21 14 i tidsrummet 08.00-16.00. Du er også velkommen til skrive til tmo@rsyd.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 19. juni 2022, kl. 23.59. Samtaler forventes afholdt løbende – vi ansætter, når vi har fundet den rigtige ansøger til stillingen; søg derfor gerne med det samme.
Ved indkaldelse til samtale, bedes du medbringe kontaktoplysninger til brug for indhentelse af reference.

Du forventes at have kørekort til personbil.

Der vil blive indhentet reference samt offentlig straffeattest og børneattest inden ansættelse.
Det er en betingelse for ansættelsen, at disse vurderes tilfredsstillende.

Arbejdssted: Socialcenter Lillebælt, Egely, Søndergaardsvej 9, 5580 Nr. Aaby.

Oprettet:
2022-05-12
Ansøgningsfrist:
2022-06-19
Jobtype:
Fuldtid