Region Syddanmark

Ambitiøse sygeplejersker - demenskonsulenter på OUH

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Ambitiøse sygeplejersker til 2 nyoprettede stillinger som demenskonsulenter på OUH

 

Banker dit hjerte for patienter med demens, og vil du være med til at udvikle demensområdet gennem kompetenceudvikling og kliniknær supervision på OUH? Så er du måske vores nye kollega.

Funktionsområde

Stillingen som demenskonsulent omfatter en 50% konsulentfunktion inden for demens på hele OUH. De sidste 50% af stillingen vil være knyttet til Geriatrisk Afdeling i Svendborg. Her vil funktionen være en kobling mellem patientnært klinisk arbejde og projektarbejde.

Stillingens sammensætning

 • Undervisning på basisniveau og af nye nøglepersoner
 • Supervision og sparring af nøglepersoner inden for demens
 • Tilsynsfunktion på udviklingsindsatser inden for demens på alle afdelinger
 • Samarbejde med kommunernes demenskonsulenter
 • Projektarbejde relateret til demensområdet
 • Klinisk arbejde i geriatrisk sengeafsnit

Baggrund for oprettelsen af stillingerne i Demensvenligt Sygehus

Gennem projektet "Demensvenligt Sygehus - kompetenceløft på tværs" har 83% af alle ansatte på OUH Svendborg Sygehus gennnemført et kompetenceløft inden for demens. Formålet med at uddanne alt personale var at øge deres kompetencer til at møde, behandle og pleje patienter med demens, så patienter med demens og deres pårørende føler sig trygge i mødet med sygehuset.

For at sikre, at den allerede eksisterende viden opretholdes og udvikles, er det på OUH besluttet at arbejde videre med kompetenceudviling af personale ansat på hele OUH. Til at sikre dette etableres stillingerne som demenskonsulenter.

Udover demenskonsulenterne er der ansat en halvtids strategisk programleder, som demenskonsulenterne kommer til at arbejde tæt sammen med i forhold til planlægning af undervisning af personalet og udvikling af demensområdet i samarbejde med afdelingerne. Demenskonsulenterne vil også skulle arbejde tæt sammen med afdelingernes nøglepersoner for demens.

Da funktionen som demenskonsulent på OUH er nyoprettet, får demenskonsulenterne stor indflydelse på udvikling og implementering af funktionen.

 

Kompetencer

Viden og faglige kvalifikationer

Du er sygeplejerske, og vi forestiller os, at du:

 • Har faglig viden og erfaring inden for demensområdet og geriatrien
 • Har viden om og erfaring i at samarbejde monofagligt, tværfagligt og tværsektorielt
 • Har gode kommunikations- og formidlingsevner
 • Har god organisationsforståelse
 • Kan tilegne dig, omsætte og anvende ny viden
 • Forholder dig konstruktivt kritisk og reflekterende til arbejdsopgaver
 • Gennem dialog kan etablere relationer med patienter med demens og disses pårørende, samt kolleger og samarbejdspartnere i afdelinger og kommuner
 • Bidrager positivt til forandringer og kan arbejde projektorienteret, herunder bidrage til udviklingen af funktionen
 • Er forsknings- og projektorienteret

Personlige kvalifikationer

 • Har forståelse for helheden i opgaven
 • Er loyal overfor beslutninger
 • Er igangsættende og dynamisk
 • Udviser engagement, har positiv indstilling og er handlekraftig
 • Er empatisk og omsorgsfuld
 • Er nysgerrig, engageret og kan arbejde selvstændigt og selvledende
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer 
 • Har gennemslagskraft og er synlig
 • Er anerkendende i sin tilgang og udviser respekt for andre

Uddannelseskrav

 • Sygeplejerske
 • Diplomuddannelse i demens
 • Har minimum 2 års praktisk erfaring inden for demens

Vi tilbyder:

 • God og målrettet introduktion
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af egne arbejdsopgaver
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling i samarbejde med kompetente kolleger
 • Godt arbejdsklima, hvor vi også interesserer og for hinanden socialt
 • Godt samarbejde med velfungerende tværfaglige teams
 • Godt tværsektorielt samarbejde
 • En velfungerende arbejdsplads, hvor kvalitet og menneskelige værdier går hånd i hånd

Hvem er vi

I Geriatrisk Afdeling er vi ca. 110 ansatte fordelt på læger, lægesekretærer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk diætist, projektmedarbejdere og specialister.

Vi lægger stor vægt på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Vi sætter patienten først og vægter drift, udviling, forskning og uddannelse højt.

Geriatrisk Afdelings sengeafsnit har 32 senge samt funktionen "Geriatri i Døren" (et geriatrisk team, der modtager de geriatriske patienter i FAM) og afdelingen har der udover ansat 4 udskrivelsessygeplejersker. Her udover har vi et stort geriatrisk ambulatorium og konsulentfunktion i Demensklinik Fyn. Vi er en afdeling, der er kendetegnet ved at arbejde målrettet med udvilingen af det gode patientforløb. Vi sætter patienten først og har høj sygeplejefaglig kvalitet. Vi prioriterer kompetenceudvikling og patientsikkerhed.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønning sker i henhold til overenskomstmæssig løn med DSR, og eventuel mulighed for individuelt forhandlet tillæg . Derfor er et fyldestgørende CV vigtigt.

Yderligere oplysninger: 
Du er også meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Janeke Espensen på mail janeke.espensen@rsyd.dk / telefon 23238487.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler enten den 25. maj eller den 27 maj 2021. Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021, kl. 8.00.

Vi håber du vil være en del af vores fantastiske afdeling og glæder os til at høre fra dig.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret