Region Syddanmark

1 års vikariat - Afdelingslæge til Anæstesi afsnit U/NIA, OUH

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Vikariat for afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital til besættelse i perioden 1. juni 2021 – 31. juni 2022 

Her er muligheden for at stifte bekendtskab med eller dygtiggøre sig yderligere inden for neuroanæstesi/neurointensiv, mens vores kollega har orlov for at videreuddanne sig i specialet.

Om stillingen
Stillingen er med primær tilknytning til afsnittet for neurointensiv terapi og neuroanæstesi (neurokirurgi og neuroradiologi).

Afsnittet er aktuelt normeret med 5 overlæge- og 10 afdelingslægestillinger.
Den der ansættes i stillingen indgår i speciallægevagtordningen for neuroanæstesi og neurointensiv terapi.  
Aktuelt er der både tilstedeværelsesvagt og tilkaldevagt fra bolig.  
Alle afdelingslæger deltager i vagt, som afholdes på tjenestestedet.
Derudover vil der typisk skulle afholdes 1 dagfunktion i weekend/helligdag pr. måned på Det Intensive Terapi Afsnit (ITA).  

Overlæger har hovedsageligt tilkaldevagt fra bolig, men deltager også i vagt på tjenestestedet.  
Det daglige arbejde kan indebære allokering til både neuroanæstesiologisk afsnit og neurointensiv afdeling.

Kvalifikationer  
Stillingen ønskes besat med speciallæge i anæstesiologi med interesse for anæstesi og intensiv terapi til neurokirurgi, neuroradiologi og neurologiske patienter.  

Det forventes, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens forsknings-, undervisnings- og uddannelses-aktiviteter.  

Arbejdssted:  
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.  

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit inden for klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med omkring 140 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som hoveduddannelsestillinger i specialet.  

Det Neurointensive Terapiafsnit har en kapacitet på 13 senge, hvor der ydes højintensiv monitorering og behandling af kritisk syge neurokirurgiske patienter. Neurointensivafsnittet er organisatorisk og ressourcemæssigt placeret i Neurokirurgisk Afdeling U og den lægefaglige drift foregår i et tæt samarbejde mellem Anæstesiafsnit U og Neurokirurgisk Afdeling U.  

Det Neuroanæstesiologiske Afsnit U betjener den neurokirurgiske operationsgang med et bredt udsnit af specialerelaterede operationstyper, samt Radiologisk Afdeling med neuroendovasculære procedurer, UL-vejledte procedurer, CT- og MR-scanninger i GA. Endvidere ydes der anæstesi til ECT-behandlinger på Psykiatrisk Afdeling P tre gange ugentligt.  

Funktionsbeskrivelse  
Vedlagt funktionsbeskrivelse her.

Løn- og ansættelsesforhold  
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.  
Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:  
Ledende overlæge Bjørn Mygil  

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:  

Overlæge Karsten Bülow
Tlf. 6541 1743

eller  

Overlæge Margit Stilling
Tlf. 6541 3759

Samtaler vil blive afholdt tirsdag den 25. maj i tidsrummet 13.00 - 15.00.

 

                                                                        

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret