Afdelingslæge til Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital | JobDanmark
Region Syddanmark

Afdelingslæge til Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Afdelingslæge til Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Hjertemedicinsk afd. B, OUH søger en invasiv arytmolog fra 1. september 2021.

Om afdelingen

Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højtspecialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra region Syddanmark og i stigende omfang også patienter fra region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense, Assens og Nordfyns kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium samt et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlig funktion.

Vi er en stor afdeling, som fortsat er i vækst – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi tager ansvar for patienterne på tværs af sektorer og arbejder ihærdigt med udvikling af samarbejdet med det nære sundhedsvæsen. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og gennem fælles beslutningstagen inddrager vores patienter og deres pårørende.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet, ligesom vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i KBU-stilling, introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. Vi har også meget høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende kolleger.

Afdelingsledelsen og ledergruppen arbejder endvidere med transparent og tydelig ledelse og har udarbejdet ledelsesgrundlag, som kan findes her:

Ledelsesgrundlag Tina Poulsen

Ledelsesgrundlag Helle Mogensen

Opgaven og forventningerne

Stillingen indebærer invasive funktioner i kard.lab., hvor det forventes, at du sætter ”patienten først” og har fokus på patientsikkerhed og patientinddragelse.

Det forventes desuden, at du deltager i både de arytmologiske ambulatorier samt i afviklingen af stuegang på arytmipatienter, således at patienterne vil opleve et sammenhængende forløb, og at du i handling efterlever principperne bag begrebet ”Patientsansvarlig Læge”.

Det forventes, at du som klinisk vejleder for kolleger i uddannelsesstillinger, dagligt bidrager med situationsbaseret læring indenfor arytmologien.

Det forventes, at du kan indgå i et ligeværdigt, tværfagligt samarbejde med personalet i kard.lab. og i det arytmologiske sengeafsnit, men selvfølgelig også med personalet i resten af afdelingen.

Du skal evne at samarbejde med alle de øvrige aktører, der er involveret i patienternes forløb – det være såvel egen læge som kollegaen på et af regionssygehusene, men også sygeplejersker i kommunen og patientens pårørende.

Du skal bidrage til at sikre, at patienterne har forløb, som lever op til de nationale kvalitetsstandarder, som fastsættes af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP).

Du forventes at indgå i hele afdelingens samarbejde med STENO i forhold til patienter med multisygdom.

Endeligt forventer vi, at du med din faglige indsigt, dine visioner for både patient, personale og speciale samt dine ambitioner om at nå de mål, vi i fællesskab sætter, bidrager aktivt til, at vi er den hjerteafdeling i Danmark, der på alle parametre yder den højeste kvalitet til patienterne og deres pårørende, og samtidig er den bedste arbejdsplads og blandt de bedste hjerteafdelinger i Danmark.

Mod Nyt OUH

Du skal have lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen – både fagligt og organisatorisk – frem mod Nyt OUH. På Nyt OUH vil afd. B’s sengeafsnit være beliggende i en sengeslange sammen med afd. T (hjerte-, lunge-, og karkirurgi), afd. J (lungemedicin) og afd. G’s sengeafsnit (geriatri). Ambulatoriet på Nyt OUH vil være et fællesskab med hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling og der vil være fælles interventionsafsnit primært sammen med Radiologisk Afdeling. Dvs. vi skal indgå i et nye fællesskaber og i tættere samarbejde med andre specialer, og du forventes at bidrage til at forme udviklingen af dette fællesskab.

Vores generelle forventninger til speciallæger i Hjertemedicinsk afdeling B

 • Du er rollemodel for ”Patientens Først, Højeste Faglighed, og Helhed og Ansvar”
 • Du er speciallæge i intern medicin: kardiologi
 • Du har forskningskompetencer i form af erhvervet ph.d. grad og/eller disputats
 • Du er dokumenteret forskningsaktiv
 • Du formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • Du kan stimulere dine kollegaers udvikling, både mono- og tværfagligt
 • Du deltager aktivt i afdelingens forsknings-, undervisnings- og udviklings- og administrative aktiviteter
 • Du kan skabe struktur i en travl og uforudsigelig hverdag
 • Du er fleksibel og deltager ved behov i afdelingens øvrige funktioner
 • Du er en god kollega, som bidrager til et godt tværfagligt arbejdsmiljø
 • Du påtager dig naturligt det ledelsesansvar, som forventes af en speciallæge
   

Teamtilknytning og vagtforpligtigelser

Afdelingens speciallæger er inddelt i tre teams, og du indgår i arytmiteamet og forventes at kunne indgå i arytmivagten. Arytmivagten er en tilkaldevagt fra kl. 16.00 på hverdage og i weekender. Aktuelt er vagten 5-skiftet.

Løn og ansættelsesforhold  

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.  

 

Funktionsbeskrivelse til arytmivagten kan hentes her

 

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til

Leder af arytmi-teamet, overlæge Niels Sandgaard

Tlf. 4017 1435

E-mail: niels.sandgaard@rsyd.dk

 

Ledende overlæge, Tina Svenstrup Poulsen

Tlf. 2466 6642

E-mail: tina.poulsen@rsyd.dk

 

Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller
Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Der er ansøgningsfrist den 25. april 2021.

Der afholdes samtaler den 28. april 2021 fra kl. 16.00.

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret