2 stillinger som afdelingslæge og 1 vikariat for afdelingslæge ved Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital | JobDanmark
Region Syddanmark

2 stillinger som afdelingslæge og 1 vikariat for afdelingslæge ved Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

2 stillinger som afdelingslæge og 1 vikariat for afdelingslæge ved Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital  Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, søger 2 afdelingslæger og 1 vikar for afdelingslæge pr. 1. maj 2021 eller snarest herefter.
Vikariatets varighed er frem til 31. juli 2022.


Afdelingen varetager den ikke-kirurgiske onkologiske behandling af patienter fra Region Syddanmark og i et vist omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner har afdelingen landsfunktion.

Onkologisk Afdeling R er opdelt i seks diagnoserelaterede teams, der arbejder tværfagligt, og på tværs af afsnit. Derudover er der til afdelingen også tilknyttet Palliativt Team. Teamopbygningen skal sikre kontinuitet og helhed i patientforløb og arbejdsopgaver. Stillingerne slås bredt op inden for de seks diagnoserelaterede teams. Afdelingslægerne bliver tilknyttet et af de seks diagnoserelaterede teams afhængig af ansøgers kompetencer og afdelingens behov.

Afdelingen har aktuelt flere udviklingstiltag bl.a. sammenhængende patientforløb, hvor patientansvarlig læge og patientansvarlig sygeplejerske er centrale områder for at skabe gode patientforløb.

Vi hører meget gerne fra dig - også selvom du først kan begynde senere i 2021.


Funktioner
Afdelingslægen deltager i tæt samarbejde med teamets øvrige speciallæger i varetagelsen af alle teamets arbejdsområder.

Det forventes, at afdelingslægen på lige fod med afdelingens øvrige fastansatte læger deltager i
 

  • multidisciplinære konferencer

  • den daglige supervision af medicinske studenter og yngre læger på uddannelsesniveau

  • optimering af hensigtsmæssige patientforløb/arbejdsgange

  • afdelingens administrative opgaver

  • afdelingens generelle undervisningsforpligtigelser


Derudover kan der være mulighed for at medvirke i specifikke udviklingstiltag og forskning inden for det onkologiske speciale.


Kvalifikationer
Det forudsættes, at ansøger er speciallæge i klinisk onkologi.


Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.


Hvis ovenstående har din interesse, kan du kontakte
Ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen på tlf. 2933 6469 eller på e-mail stefan.jeppesen@rsyd.dk Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres på e-mail ode.r@rsyd.dk


Ansøgningen
Stilling søges elektronisk via HR-Manager og stiles til ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital.

Der skal vedlægges et ajourført CV med oplysning om egne kompetencer indenfor speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.


Ansøgningsfrist d. 15. april 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 19. april 2021


 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret