Adelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q | JobDanmark
Region Syddanmark

Adelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

 

En stilling som afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. juni 2021 eller efter aftale. 

Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin:infektionsmedicin. Herudover deltager afdelingen i udredning, behandling og pleje af den brede intern medicinske patientgruppe via Fælles Akut Modtagelse, FAM, i samarbejde med de øvrige medicinske dobbeltspecialer.
Afdelingen råder aktuelt over et sengeafsnit med 15 sengepladser, herunder 4 semiintensive sengepladser. Afdelingen har endvidere daghospital og ambulatorium, herunder indvandrermedicinsk klinik. Derudover driver afdelingen op til 2 ekstra sengeafsnit til COVID-19 patienter afhængig af behov.

Afdelingens sengeafsnit modtager primært regionale speciale patienter overflyttet fra Region Syddanmarks øvrige sygehuse samt varetager infektionsmedicinske hovedfunktioner for OUH’s optageområde.
Afdelingen deltager i den prægraduate undervisning af medicinstuderende ved Syddansk Universitet og modtager studerende i klinikophold.

Arbejdsområdet:

 • Medvirken i afdelingens opgaver på alle niveauer, som omfatter patientbehandling, udvikling, forskning og uddannelse af yngre læger.
 • Deltagelse i afdelingens specialebagvagt, der er tilrettelagt som døgnvagt med rådighed udenfor tjenestested. Forventet vagthyppighed 3-4 gange pr. måned.
 • Deltagelse i afdelingens vagtaftale med Fælles Akut Modtagelsen som bagvagt og flowmaster. Vagten er tilstedeværelsesvagt. Forventet vagthyppighed 1 aften/nattevagt månedlig og dagtid i weekend ca. hver 2 måned.
 • Deltagelse i arbejdet med COVID-19 patienter
 • Deltagelse i arbejde og udvikling af klinisk center for vektorbårne infektioner
 • Deltagelse i klinisk arbejde i COVID-senfølge ambulatoriet

Vi forventer at:

 • Ansøger er speciallæge i infektionsmedicin eller speciallæge i intern medicin:infektionsmedicin
 • Ansøger har ph.d. grad eller får den inden for kort tid
 • Ansøger har klinisk og gerne forskningsmæssig erfaring inden for vektorbårne infektioner
 • Ansøger indgår aktivt i afdelingens udviklingsinitiativer frem til ibrugtagning af Nyt OUH i 2024
 • Ansøger deltager i afdelingens undervisningsopgaver

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende arbejdsområde med mange udfordringer
 • Gode, gensidigt inspirerende samarbejdsrelationer i et fagligt, stimulerende miljø
 • Plads til udvikling af interesseområder såvel fagligt som organisatorisk.
 • Godt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.
 
Yderligere informationer:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge, ph.d Anne Øvrehus, anne.oevrehus@rsyd.dk; eller telefon 65412645

 

Ansøgning
Motiveret ansøgning stiles til ledende overlæge Anne Øvrehus og skal indeholde oplysninger om egne, og så vidt muligt dokumenterede, kompetencer indenfor de 7 lægeroller i speciallægeuddannelsen.

 

Ansøgningsfrist: mandag den 19. april.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret