Region Syddanmark

2 afdelingslæger til Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

2 afdelingslægestillinger ved Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus er ledige til besættelse den 1. maj 2021 eller efter aftale. Vi hører rigtig gerne fra dig, selvom du først kan starte senere på året.

Onkologisk Afdeling varetager den ikke-kirurgiske cancerbehandling for patienter i det tidligere Vejle Amt, og modtager også patienter fra tilgrænsende områder. Vejle Sygehus er udpeget til at være specialsygehus med særligt fokus på kræftbehandling. Afdelingen bemander også Onkologisk Ambulatorium på Sydvestjysk Sygehus for udvalgte sygdomme.

Dit arbejde bliver at lave gode forløb for patienter, der skal have strålebehandling, medicinsk behandling og understøttende/lindrende behandling for brystkræft eller prostatakræft.

Hvis du ansættes hos os, tager vi udgangspunkt i dine evner og ambitioner og stykker en alsidig klinisk hverdag sammen. Desuden laver vi en personlig karriereplan, hvor vi tænker mere bredt. Der vil altid indgå mere specialiseret onkologi, men også mulighed for at udvikle sig inden for forskning, undervisning, kommunikation, kvalitet og ledelse.

Onkologisk Afdeling varetager den ikke-kirurgiske cancerbehandling for patienter i det tidligere Vejle Amt og modtager også patienter fra tilgrænsende områder. Vejle Sygehus er udpeget til at være specialsygehus med særligt fokus på kræftbehandling. Der er 280 ansatte.

Afdelingen består af:

  • En stråleterapiafdeling med fem lineære acceleratorer, en CT-scanner og en MR-scanner (der gives ca. 25.500 strålebehandlinger årligt)
  • Et ambulatorium med ca. 35.000 besøg årligt
  • Et sengeafsnit med 19 onkologiske sengepladser, og et sengeafsnit med 10 palliative pladser. Yderligere betjener afdelingen hospice lægemæssigt.
  • Palliativt team med udkørende funktion og intern funktion for ikke-maligne sygdomme
  • En klinisk forskningsenhed med lægelig leder, 7 projektsygeplejersker og en forskningssekretær
  • Patienthotel
  • Center for Fælles Beslutningstagning
  • Senfølgeklinik

Lægemæssigt er vi nu bemandet med 1 ledende overlæge, 2 professorer, 11 overenskomstansatte overlæger, 10 afdelingslæger, 4 1. reservelæger og 15 reservelæger.

Afdelingen har en betydelig forskningsaktivitet og deltager således i adskillige kontrollerede undersøgelser, hvoraf en stor del af disse er initieret fra afdelingen. Der er desuden tilknyttet 10-12 ph.d.-studerende, lektorer og post.doc.-kandidater.

Samarbejdet mellem de forskellige personalegrupper i sengeafdelingen, ambulatoriet og stråleterapien er meget velfungerende, og alle arbejder med samme mål: At bedre patienter og pårørendes oplevelse/hverdag trods en cancersygdom.

Samarbejde er vigtigt og fungerer godt på sygehuset. Røntgenafdelingens personale er kompetente og hurtige til at scanne og beskrive scanningerne, patologerne arbejder effektivt, og der er i øvrigt et formidabelt samarbejde med alle de henvisende afdelinger og serviceafdelinger.

Afdelingen indgår i speciallægeuddannelsen i klinisk onkologi med både introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb, ligesom vi har medicinstuderende. Onkologisk Afdeling er en afdeling, der er præget af ambitiøse medarbejdere, der gerne går langt for at forbedre kræftpatienternes og deres pårørendes liv.

Vi håber, at du vil være med til at gøre det endnu bedre i fremtiden. Vi garanterer dig, at du vil blive mødt af udpræget hjælpsomme kolleger.

Afdelingslægestillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk onkologi. Ved bedømmelsen af ansøgere vil der ud over klinisk erfaring blive lagt vægt på forsknings- og undervisningserfaring, refleksioner over livet samt evner til samarbejde.

Løn:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger.

Du kan se funktionsbeskrivelsen her.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Lars Henrik Jensen, tlf. 7940 6802.

Ansøgningsfristen er den 20. april 2021 og ansættelsessamtaler forventes afhold fysisk eller via video uge 17.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret