Afsnitsledende sygeplejerske til Lungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg | JobDanmark
Region Syddanmark

Afsnitsledende sygeplejerske til Lungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Kunne du tænke dig at blive leder for en kompetent og engageret sygeplejegruppe, så er denne stilling helt sikkert noget for dig.

Lungemedicinsk afdeling søger en afsnitsledende sygeplejerske med ledelseserfaring til afdelingen for lungesygdomme med tiltrædelse pr.1. maj 2021, eller snarest herefter.

Lungeafdelingen bliver pr. 1. maj en selvstændig afdeling med egen afdelingsledelse. Tidligere var afsnittet/ambulatoriet en del af en stor medicinsk afdeling. Vi søger derfor en afsnitsledende sygeplejerske, der har lyst til at være en del af et dynamisk og ambitiøst lederteam bestående af 1 ledende oversygeplejerske, 1 ledende overlæge og specialeansvarlig overlæge.

Du vil også som afsnitsledende sygeplejerske få et særlig tæt samarbejde med de specialeansvarlige sygeplejersker og TRIO på afdelingen.

Afdelingen for lungesygdomme

Lungemedicinsk afsnit er et specialeafsnit med plads til 27 patienter. Afdelingen har 25 lungepladser og 2

øre/næse/hals pladser. Afdelingen tilbyder NIV behandling, som er en uddelegeret opgave til sygeplejerskerne.

Afsnittet varetager en del terminale forløb, og har bredt tværfagligt samarbejde omkring disse forløb. Afdelingen modtager akutte patienter fra FAM (fælles akut modtagelsen), mens patienter til NIV, samt patienter med åben indlæggelse kommer direkte på afsnittet. Så sengeafsnittet varetager både akutte og palliative forløb.

I ambulatoriet udredes, behandles og kontrolleres et bredt udvalg af lungemedicinske patienter herunder KOL, astma, høfeber og allergi, tuberkulose, sarkoidose samt initial diagnostik lungefibrose. Patienter med hjemme-NIV opstartes ligeledes ambulant.  Der laves naturligvis også udredning og behandling af thorakale smerter, dyspnø- og hostepatienter. Vi har årligt 10-11.000 konsultationer.

Ambulatoriet håndterer mere end 2000 nyhenviste patienter årligt.

Sengeafsnittet flyttede i januar 2020 til en ny opført sengebygning med 31 enestuer. På sengeafsnittet arbejdes bl.a med daglige tavlemøder som koordineringsredskab, ugentlig undervisningstilbud, medicinrobot, opstart af bronkoskopi på sengeafsnittet, fokus på tværfaglige/tværsektorielle tiltag til gavn for patientforløbet og meget mere.

I ambulatoriet arbejder vi med implementering af ny struktur der sikrer flow, kvalitet og gode patientforløb. Der arbejdes desuden med adskillige projekter og forskning.

Der er ca. 65 personer ansat i lungemedicinsk regi (læger, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter og sekretærer).

For os hører høj faglighed, fokus på kerneopgaven og trivsel sammen samt medarbejderinddragelse prioriteres højt i ledelsesarbejdet. Medarbejderne i sengeafsnit og ambulatoriet er en faglig og kompetent medarbejdergruppe, der trives og har et særdeles godt samarbejde indbyrdes, hvilket vi er overbevidste om afspejler sig i pleje og behandling af vores patienter.

Lungemedicinsk afdeling er uddannelsessted for både SSA-elever, sygeplejestuderende, radiografstuderende, KBU-læger, ambulancereddere samt vi bliver en del af den nye lægeuddannelse på SVS fra 2022.

Forskning

Ambulatoriet er tilknyttet en række udviklings- og forskningsprojekter. Der er i øjeblikket to ph.d.- studerende tilknyttet i samarbejde med andre afdelinger. Vi har to sygeplejersker i ambulatoriet, som

er GCP godkendte.

Vi søger en afsnitsledende sygeplejerske

 • Der kan leve op til værdierne på Sydvestjysk Sygehus om åbenhed, udvikling, ansvarlighed, professionalisme og respekt – både overfor personale, samarbejdsparter og patienter/pårørende
 • Der vil arbejde målrettet med SVS´s og afdelingens strategier og bidrager til at lokale indsatser, strategier og udviklingstiltag bliver succesfyldt implementeret
 • Der vægter personaleledelse højt
 • Der har lyst, vilje og evne til at stå i spidsen for udvikling og forandringsledelse i afdelingen, hvor du på en empatisk og anerkendende måde evner at videreudvikle den enkelte personale samt afdelingens potentialer
 • Der kan udvikle og sætte sygeplejen i fokus, samt sikre optimal udnyttelse af personalemæssige- og øvrige ressourcer i forhold til visionen om effektive og sammenhængende patientforløb.
 • Én af kerneopgaverne er at sikre gode patientforløb, hvor patient-/pårørendeinddragelse er en naturlighed. Du skal evne at drage læring ud af en travl hverdag og inspirere personalet til en kontinuerlig udviklings- og omstillingsproces frem mod de fælles mål
 • Har eller er villig til at tage en diplom i ledelse- eller tilsvarende videreuddannelse.

Vores forventninger til dig

 • Du er god til at skabe overblik, er handlekraftig og trives i en hverdag, der sjældent er forudsigelig, hvorfor erfaring med ledelse og kvalitetssikring prioriteres
 • Du er god til at skabe og udvikle relationer til alle samarbejdspartnere i og uden for organisationen
 • Prioriterer personaleledelse højt samt bidrager positivt og konstruktivt til et godt arbejdsmiljø
 • Du kan løse ledelsesopgaver med fokus på kvalitet, effektivitet, sammenhængende patientforløb, høj faglighed og medarbejdertilfredshed til gavn for patienterne
 • Tillidsfuldt og loyal samarbejde med både medarbejdere, kollegaer og afdelingsledelse.

Din ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

Vil du vide mere om din nye arbejdsplads
Ønsker du yderligere oplysninger om stilingen er du velkommen til at kontakte kommende ledende oversygeplejerske Lene Klemensen på 7918 3132.

Du kan læse mere om sygehuset og afdelingen

Ønsker du at komme i betragtning

Lyder ovenstående som noget du kan matche, så send os din motiverede ansøgning inklusiv referencer og relevante bilag elektronisk via HR manager senest 18. april 2021.

Har din ansøgning fanget vores interesse, vil du blive indkaldt til samtale torsdag 22. april 21 efter kl. 15.

Vi glæder os til at høre fra dig  

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret