Afdelingsledelsessekretær søges til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital | JobDanmark
Region Syddanmark

Afdelingsledelsessekretær søges til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling ved Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus er en stor specialafdeling med ca. 450 medarbejdere ansat. Afdelingen betjener hele Fyn inden for kvindesygdomme, problemer med barnløshed, graviditet og fødsler og hele Region Syddanmark inden for udvalgte specialområder.

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge, oversygeplejerske og chefjordemoder, og staben består i forvejen af 3 personer, der fordeler opgaver imellem sig. Disse opgaver består af HR-understøttelse, ledelsesunderstøttelse, økonomi, lægernes vagttilrettelæggelse m.m. Desuden løses forskellige stabsopgaver af andre medarbejdere i afdelingen med særlige kompetencer inden for opgaveløsningen.

Stillingen ønskes besat 1.6.2021, timetal efter aftale 30/37 timer.

Funktionsområde

 • Sekretær for afdelingsledelsen med en del af opgavesættet inden for fødeområdet.
 • Skal indgå i løsning af sekretariatsopgaver for hele afdelingen sammen med de øvrige stabsmedarbejdere.
 • Sekretariatsbetjening for forskellige udvalg, herunder mødeplanlægning, referatskrivning m.m.
 • Sekretariatsbetjening og opgaveløsning for nogle af afdelingens professorer, og øvrige ledelsespersoner.
 • Der vil desuden være repræsentative og organisatoriske opgaver, f.eks. i forbindelse med mødearrangementer/receptioner.

Organisatorisk og geografisk placering

Refererer til chefjordemoderen. Nærmeste samarbejdspartner er chefjordemoder, den øvrige afdelingsledelse samt den øvrige stab.

Den daglige arbejdstilrettelæggelse aftales i samarbejde med den øvrige stab.

Kvalifikationer

 • Evnen til at bevare overblik, humor og venlighed i en travl hverdag med mange bolde i luften.
 • Mestrer opgaven som tovholder på mødeindkaldelser, indhentning af dagsordenspunkter m.m.
 • Samarbejdsvillig og fleksibel
 • Selvstændighed i opgaveløsningen
 • Proaktiv på opgaveløsningen og med blik på travle menneskers fulde kalendere
 • Fokus på deadlines og opgaveløsning
 • Skal have kendskab til MS Officepakken på højt niveau
 • Være indstillet på at erhverve sig kendskab til følgende:
  • Referenceprogrammet Endnote
  • Projektstyringsprogrammet MS Sharepoint eller lignende
  • SDUs platforme og OUH´s organisering
 • Det vil blive vægtet højt, at ansøger er vant til at formulere sig på skrift

Arbejdsopgaver

 • Arbejdsopgaverne er alsidige og kompleksiteten varierende. Afdelingen har til huse i både Odense og Svendborg. Hovedtjenestestedet er Odense, men der kan i begrænset omfang være opgaver, der kræver tilstedeværelse i Svendborg

Sekretæren skal:

 • Administrere, koordinere og planlægge mødeaktivitet inden for området
 • Varetage administrative opgaver inden for personaleadministration for flere faggrupper
 • Sørge for forberedelse af møder for afdelingsledelsen og den øvrige ledelse/udsendelse af dagsorden, referater, praktisk mødeforberedelse, organisere og styre den efterfølgende opfølgning
 • Udføre selvstændig korrespondance efter nærmere aftale
 • Administrere økonomi omkring fondsbevillinger, rejseaktiviteter m.m.
 • Sørge for dokumentation af videnskabeligt arbejde og indberetning i PURE
 • Planlægge videnskabelige møder og være tovholder for kommunikation i videnskabelige netværk

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold i overensstemmelse mellem Danske Regioner og den

pågældendes faglige organisation.

I forbindelse med ansættelse indhentes børneattest.

Nærmere oplysning

For yderligere oplysning kan chefjordemoder Anette Lund Frederiksen kontaktes på mail: Anette.frederiksen@rsyd.dk 

Ansøgningsfrist 15.4.2021

Ansættelsessamtaler 20.4.2021

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret