Region Syddanmark

Afdelingssygeplejerske til neonatalafsnit (Grønt Team) på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH Odense Universitetshospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Har du lyst, evne og vilje til at videreudvikle rammerne for neonatal intensivafsnit og mor/barn afsnit frem mod og på Nyt OUH - i tæt samarbejde med den samarbejdende afdelingssygeplejerske fra Rødt team, og øvrige ledere og medarbejdere? Da vi gerne vil have et bredere ansøgerfelt genopslår vi stillingen. 

Så er du måske vores kommende, ambitiøse afdelingssygeplejerske til H56 Grønt team pr. 1. juni (eller efter aftale).

Om Neonatal intensivafsnit og mor/barn afsnit (H56):

Afsnit H56 hører organisatorisk under H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, og arbejder i det daglige tæt sammen med de øvrige afsnit på afdelingen. Alle indlæggelser på H56 sker akut, og de fleste sker direkte fra fødegangen eller børneintensiv (BRITA). Resten af indlæggelserne er overflytninger fra fødesteder eller børneafdelinger på andre hospitaler i Region Syddanmark.

Da H56 er et afsnit med en stor personalegruppe og komplekse forløb, er afsnittet opdelt i to teams: Et mor/barn afsnit (Grønt team) og et intensivt team (Rødt team). Du vil som leder af Grønt team skulle indgå i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken fra Rødt team samt indgå i afsnittes ledelsesteam, som desuden består af stedfortrædere og afsnitsansvarlige læger.

Det grønne team varetager bl.a. pleje og behandling af for tidligt fødte børn, børn født med infektioner, gulsot, iltmangel, for lavt blodsukker eller abstinenser. Mødrene indlægges oftest i afsnittet sammen med deres barn. Mødrenes fødselsforløb kan være normalt, men kan også være kompliceret af graviditets- eller fødselsproblemer. Det grønne team er normeret til 6 semi-intensive børnepladser og 14 mor/barn pladser.

Det røde team varetager ligeledes for tidligt fødte børn, men varetager desuden pleje og behandling til præmature og nyfødte, som kræver respiratorbehandling. Det røde team har 2 intensive (den 3. kan åbnes ved behov) og 6 semi-intensive sengepladser.

 

Vi søger en afdelingssygeplejerske med følgende profil:

 • Kan og vil påtage sig lederskab i fællesskab med andre, og besidder en helhedsorienteret ledelsestænkning
 • Er empatisk, samarbejdssøgende og rummelig
 • Er en god kulturbærer, og engagerer andre i arbejdet med at sætte barnet og familien først
 • Handler loyalt på strategiske og politiske beslutninger, og sikrer følgeskab ved at omsætte det til meningsfuld retning for medarbejderne
 • Møder medarbejdere tillidsfuldt, lyttende og involverende, og stiller samtidig høje krav
 • Kan og vil opstille klare og tydelige mål og retning, og har et godt organisatorisk overblik
 • Er igangsætter og understøtter forandringsprocesser, og skaber rammer for selvstændig opgaveløsning og løbende forbedringer
 • Evner at balancere mellem styring og lederskab, og er bevidst om, at god ledelse forudsætter begge dele
 • Søger selvindsigt og har viljen til udvikling
 • Har ledelseserfaring og har, eller ønsker at gennemføre, relevant lederuddannelse

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der vil være med til at sikre:

 • At sygeplejen udøves i overensstemmelse med den bedst kendte og dokumenterede viden og praksis med udgangspunkt i en familiecentreret tilgang.
 • Sammenhængende og smidige patientforløb på tværs af H56, andre afsnit og afdelinger
 • At høj faglighed og den enkelte families ønsker går op i en højere enhed
 • Et godt samarbejde på tværs af faggrupper, afsnit og afdelinger til gavn for de tværgående patientforløb
 • En kultur, hvor alle behandler børn og deres familier med ordentlighed, ligeværdighed og respekt
 • Et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde og engagement
 • En sund økonomi og en god driftsanvendelse

Vi tilbyder:

 • Et lederjob i et spændende speciale med stor mulighed for ledelsesmæssig og personlig udvikling
 • Ledelsesmæssig sparring af erfarne ledelseskolleger 
 • Meget engagerede og kompetente medarbejdere

Afdelingen plejer og behandler børn, hvorfor der vil blive indhentet børneattest. Endvidere indhentes referencer, jf. Region Syddanmarks regler herfor.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

Du er meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Anne Pedersen på telefon: 21679267.

Afsøgningsfristen er den 21/4 og samtaler forventes afholdt den 27/4 2021.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret