Region Syddanmark

Afdelingslæge med speciale i gastroenterologi/hepatologi

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

En stilling som afdelingslæge (evt. overlæge) i Intern medicin: Gastroenterologi/Hepatologi er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller efter aftale
Specialet har 12 gastroenterologiske/hepatologiske senge på Medicinsk Sengeafsnit på Svendborg Sygehus, samt Mavetarmmedicinsk Ambulatorium på Sygehusenheden i Nyborg med omkring 7.500 besøg årligt.
Vi er et velfungerende team, der består af en specialeansvarlig overlæge, 4 overlæger, 1 afdelingslæge og aktuelt 6 hoveduddannelseslæger.

Mavetarm Medicinsk Ambulatorium

 • Endoskopifaciliteterne i Svendborg og Nyborg deles med Kirurgisk Afdeling A, som vi har et velfungerende samarbejde med.
 • På OUH er der truffet beslutning om i 2021 at sammenlægge den medicinske og kirurgiske endoskopifunktion.
  • Udover driftsmæssige fordele forventer vi også en række faglige fordele med bl.a. fælles teoretisk og praktisk endoskopiundervisning.
  • Denne sammenlægning planlægges styrket med opslag og besættelse af en gastroenterologisk professor med ekspertise indenfor kunstig intelligens ved kapselendoskopi.
 • Vi varetager kapselendoskopifunktion af tyndtarm og i udvalgte tilfælde også kapselendoskopi af colon.
 • Den endoskopiske produktion har i flere år været i kraftig vækst, og vi udfører årligt omkring 2.000 endoskopiske procedurer. Teamfunktionen er løbende blevet optimeret, og vi foretager mellem 5-8 koloskopier dagligt afhængig af endoskopørens kompetenceniveau.  
 • Som led i dysplasi- og cancerovervågning af udvalgte IBD patienter foretager vi kromoendoskopi af colon efter gældende national DSGH guideline.
 • Vi varetager tarm-ultralydsskanning af IBD patienter, som en ikke-invasiv undersøgelse ved behov for verificering af mistænkt recidiv.
 • Udredning og behandling af IBD patienter udgør et kerneområde i ambulatoriet, hvor der endvidere er et stigende forbrug af biologiske lægemidler, og vi deltager i flere klinisk kontrollerede undersøgelse med afprøvning af nye biologiske lægemidler til behandling af IBD patienter.
 • Vi har tidligere haft en vision om, at 10% af vores ambulante produktion skal omlægges til videokonsultationer. Den nuværende COVID-19 pandemi medfører at denne omlægning intensiveres. Dette gælder også for IBD patienter i biologisk behandling, der i stigende grad kan omlægges til selvadministration ved brug af subkutan injektion.

Selvstændigt sygeplejerske ambulatorium
Vi har et voksende selvstændigt sygeplejerskeambulatorium, der giver behandling med dels biologiske lægemidler, dels jern- eller blodtransfusion samt selvstændigt foretager medicinjustering og blodprøvegodkendelse. Der er en sygeplejebemandet akut-telefon, samt en velfungerende IBD-skole.

Leverrehabiliteringsklinik
Et andet kerneområde er patienter med levercirrose, hvor vi har en velfungerende leverrehabiliteringsklinik, der anvender telemedicinske sygeplejerskekonsultationer for at nå ud til de mest sårbare patienter.

 • Der udfører psykometrisk testning mhp minimal hepatisk encephalopati
 • Der skal til at udføres fibroskanning, som led i en opgaveflytning fra læge til sygeplejerske
 • Der foretages også lever-UL og elastografi ved speciallæge

Kvalifikationer  
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Du skal være fagligt velfunderet og være en dygtig endoskopør. Du må gerne være forskningsaktiv, og det forventes, at du er interesseret i at deltage i afdelingens forskningsprojekter.

Herudover lægger vi vægt på, at du:  

 • indgår i tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt  
 • deltager i udredning og behandling af afdelingens intern medicinske patienter  
 • er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering både i ord og handling
 • indgår i samarbejdsrelationer med Odense Universitetshospital og regionens øvrige sygehuse  
 • deltager i undervisning af kolleger, lægestuderende og plejepersonale  
 • selvstændigt tager ansvar og skaber rum for din egen og andres faglighed  
 • anerkender at videreuddannelse er en ret og en pligt  
 • er åben, engageret, nytænkende og imødekommende af natur  

Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter. Optageområdet er på ca. 170.000 indbyggere. Der er årligt ca.7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. Afdelingens lægestab er normeret til 34 speciallæger og 42 uddannelsessøgende yngre læger.
Der er i alt ansat 420 medarbejdere i M/FAM. Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg. 

FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus, hvor fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget. 

Afdelingen er normeret til i alt 80 senge (Medicinsk Sengeafsnit 28, Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA 36) samt 16 senge i FAM.
Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: gastroenterologi/hepatologi, kardiologi, endokrinologi, reumatologi, infektionsmedicin og lungemedicin.
Der er ambulatorier i Svendborg inden for alle specialer med undtagelse af Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der er beliggende i Nyborg.  Endvidere et Diagnostisk Center i Svendborg.

Forskning 
I Medicinsk Forskningsafdeling, tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM, foregår der forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d.
Afdelingen har en professor, forskningslektorer og aktuelt ph.d. studerende i kardiologi. Der er yderligere 2 professorater i opslag indenfor Gastroenterologi og Kardiologi.
Afdelingen er førende indenfor telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis.  

Undervisning 
Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer samt almen medicin og speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger.  
Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige læger, samt 3 kliniske lektorer.    

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse snarest muligt. Du vil i stillingen indgå i den planlagte 16-skiftede medicinske bagvagtsfunktion i 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt.
Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.
Såfremt ansøger er overlægekvalificeret, vil der afhængigt af ledelseskompetencer blive tilført stillingen relevante ledelsesopgaver og -ansvar.  

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Worsøe på telefon 63 20 21 02, E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller specialeansvarlig overlæge Claus Aalykke, tlf. 21 28 57 62, E-mail: claus.aalykke@rsyd.dk    

Ansøgning
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae, samt publikationsliste. 
Ansøgningsfristen er 26. januar 2021 og din ansøgning modtages gerne elektronisk.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt efter aftale.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  Baagøes Allé 15, Indgang 53, 5700 Svendborg

 • Oprettet:

  2021-01-09

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-26
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret