Region Sjælland

Administrativ medarbejder til Platangårdens Ungdomscenter ved Vordingborg

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Da en af Platangårdens gode administrative medarbejdere går på efterløn, søger vi en erfaren administrativ medarbejder til vores administrations team. Der er tale om en fast stilling på 30 timer pr. uge med tiltrædelse den 1. juni 2021.

Platangårdens Ungdomscenter er et specialiseret socialt tilbud, som organisatorisk er en del af Region Sjællands Socialområde.

Vores målgruppe er unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter strategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåsthed og afmagt.

Omdrejningspunktet i den specialiserede rehabiliterende indsats er et insisterende fokus på øget trivsel og udvikling. Dette fokus skabes i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge og de relationer og fællesskaber som den unge er - og kan blive - en del af. Læs meget mere om tilgang og metode på www.platangaarden.dk

Platangårdens administration er et lille team på 4 medarbejdere, som refererer direkte til centerchefen. Teamet løser i fællesskab alle administrative opgaver for hele organisationen og gør alt for at servicere både vores kolleger og organisationens samarbejdspartnere på bedste vis.

Teamets 4 medarbejdere har hver især hovedopgaver inden for økonomi, personaleadministration, viso og nogle borgerrelaterede opgaver, men har tilstrækkelig kompetence til at kunne overtage andre opgaver eller hjælpe til i pressede situationer og i ferieperioder. Ud over hovedopgaverne er der en lang række af vidt forskellige administrative opgaver, som teamet fordeler imellem sig eller løser i fællesskab.

Platangårdens administration benytter sig af mange fagsystemer herunder blandt andet Oracle, VIAS, Den Administrative Portal, Vagtplan og GO. Det er en fordel at kende til systemerne eller i hvert fald have mod på at lære nyt.

Administrationen har et tæt og velfungerende samarbejde med det regionale bagland, som også sætter de ydre rammer for vores opgaveløsning.

Platangården har brug for en kollega, som

  • Vil være en del af et velfungerende lille team, som sætter en ære i at løse opgaver og servicere kolleger og samarbejdspartnere

  • Vil være en del af en organisation med ca. 70 gode og fagligt dygtige kolleger som prioriterer samskabelse højt

  • Har erfaring med et bredt spekter af administrative opgaver herunder meget gerne erfaring med personaleadministrative opgaver

  • Har faglighed og mod til at finde nye veje, sætte sig ind i nye systemer og nye opgaver i tæt samarbejde med teamet og øvrige kolleger

  • Kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for eget opgaveområde, men hele tiden samtidig kunne tage medansvar for teamets samlede opgaveløsning

  • Har gode samarbejdsevner til kolleger og samarbejdspartnere

Vi tilbyder grundig introduktion til hele organisationen og til organisationens værdier og kultur samt mere specifikt til administrationens arbejdsområde.

Hvis du synes det lyder interessant, så send en motiveret ansøgning – vi glæder os til at høre fra dig!

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.

Om Platangården
På Platangården arbejder vi med psykosocial rehabilitering ud fra en fælles systemisk referenceramme. Vores fælles teoretiske og metodiske referenceramme indeholder også et løbende fokus på at samarbejde med det netværk, som har betydning for de unge. 

Målet er, at den unge finder eller genfinder muligheden for at have et socialt fungerende hverdagsliv med uddannelse eller arbejde, socialt netværk og relationer.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret