Afdelingsleder til Særforanstaltning i Lejre | JobDanmark
Region Sjælland

Afdelingsleder til Særforanstaltning i Lejre

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Afdelingsleder til Bispegården i Lejre

Som leder af afdelingen skal du bruge din faglighed og erfaring med personaleledelse til at sætte retning og understøtte løsningen af kerneopgaven. Stillingen er weekendfri.

CareMatch søger for Else Hus – Lejre

Bispegården danner rammen for to borgeres liv, der ikke mestrer at bo i vores traditionelle botilbud. Borgerne har behov for mindre og skærmede rammer med en høj grad af forudsigelighed og genkendelighed. Borgerne bor i deres egen lejlighed og har hver tilknyttet et fast team.

De faste teams har indgående kendskab til borgerne, og det pædagogiske arbejde er velbeskrevet og veldokumenteret. Vi ønsker at fremme en kultur, hvor vi er reflekterende og kontinuerlige i den daglige pædagogiske praksis – det kræver, at du kan sætte rammen, er en faglig velfunderet sparringspartner og kan skabe retning for vores fælles forpligtende samarbejde.

Vi har fokus på faglighed og arbejdsglæde. Vi arbejder ud fra principperne om (LA) Low Arousal for at nedtrappe udfordrende adfærd og forebygge konflikter. Begrænsning af stress og stimuli skaber ro og trivsel hos vores beboere, og samtidig er vi fokuserede på udvikling gennem relationer og tilknytning.

Personlig og faglig profil

Du er fagligt velfunderet, moden og nuanceret i din tilgang til andre mennesker og værdsætter ledelse tæt på praksis. Du formår at være tydelig og anerkendende i din ledelse, så alle er klar over opgaven og deres værdi.

Vi forventer, at du bidrager aktivt i vores nyetablerede ledelsesteam, hvor du får høj grad af medindflydelse og deltager i tværfaglige og ledelsesmæssige drøftelser.

 • Relevant uddannelse
 • Administrativt tæft
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring med autisme
 • Evner at udvikle og gennemføre de aftalte pædagogiske strategier
 • Er tydelig og anerkendende i din kommunikation, både mundtligt og skriftligt

Om tilbuddet

 • Bispegården er en særforanstaltning, der drives efter lov om social service §108. Særforanstaltningen organiseres ud fra den enkelte beboers ressourcer og behov og justeres løbende i overensstemmelse med beboerens faktiske behov og udviklingsmuligheder – vi arbejder for livskvalitet i hverdagen.

 • Beboerne er over 18 år med udviklingshæmning og ASF, samt udfordrende adfærd.

 • Beboerne har 1:1 støtte

 • To medarbejderteams med stor fællesskabsfølelse og respekt for hinanden – faglige og personligt

 • Medarbejderne arbejder i døgnvagter

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 30 timer, hvoraf det forventes, at du indgår i det pædagogiske arbejde i gennemsnit 12 timer/ugen, svarende til en døgnvagt i hver særforanstaltning om måneden.

Dit kontor er placeret på Else Hus i Karlslunde – det er muligt at etablere kontor på Bispegården.

Yderligere informationer
Vi samarbejder med CareMatch om denne ansættelse, og du er velkommen til at kontakte Stefan Førster-Christensen på tlf. 30 950 957 eller sfc@carematch.dk eller Ditte Høy Olsen på tlf. 31 32 92 29 dho@carematch.dk til en uforpligtende og fortrolig samtale om stillingens indhold.

I forbindelse med rekrutteringsforløbet kan vi anvende test.

Ansøgningsfrist d. 20. april 2021

 1. samtalerunde afholdes d. 22. april

 2. samtalerunde afholdes d. 26. april

om Else Hus

Else Hus er et regionalt dag- og botilbud for voksne mennesker med udviklingshæmning og autisme.

Fælles for beboerne på Else Hus er, at de har behov for hjælp og støtte til alle funktioner, samt en genkendelig og forudsigelig hverdag som er tilrettelagt ud fra den enkeltes ressourcer og behov.

Else Hus ligger i Karlslunde og rummer tre selvstændige bo-enheder med plads til 6 beboere i hvert hus, vores dagtilbud, som benyttes af alle vores beboere, samt to særforanstaltninger beliggende i Lejre.

 

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret