Afdelingsleder til botilbud, Bo og Naboskab Sydlolland | JobDanmark
Region Sjælland

Afdelingsleder til botilbud, Bo og Naboskab Sydlolland

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job

Bo og Naboskab Sydlolland er et døgn og dagtilbud jf. §§ 108 og 104 for voksne udviklingshæmmede med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vi søger en afdelingsleder der skal varetage den daglige ledelse af nogle af vores afdelinger - hvor du skal indgå i og bidrage til samarbejdet med personalet, tværfaglige samarbejdspartnere samt Bo og Naboskabets administration, udviklingskoordinatorer og det nuværende ledelsesteam bestående af 6 afdelingsledere, viceforstander og forstander.

Vi forventer at du som afdelingsleder i Bo og Naboskab Sydlolland er synlig, nærværende og anerkendende, så du kan lede og engagere medarbejderne med fokus på, at skabe den bedst mulige arbejdsplads for personalet og det bedst mulige tilbud for vores borgere. Herunder kunne opsøge og tilegne sig viden og metoder, samt implementere dem i den pædagogiske praksis via pædagogisk personale med forskellig faglig baggrund.


Afdelingslederen er ansvarlig for den daglige udførelse af følgende hovedopgaver

 • At der arbejdes ud fra Bo og Naboskab Sydlollands værdigrundlag

 • Planlægning og formidling af det pædagogiske arbejde

 • Tjenestetidsplanlægning

 • Tværfaglighed, herunder planlægning og afholdelse af statusmøder, møder med distriktspsykiatri etc.

 • Økonomistyring inden for enheden, herunder vikarforbrug

 • Brugerrelaterede administrative opgaver (den individuelle pædagogiske plan, kontakten til familie og pårørende, oplysninger til økonomi journal, betalingsaftaler, samt den overordnede håndtering af beboermidler)

 • Implementering af og arbejdet med kvalitetsmodellen

 • Sikre at der sker dokumentation af pædagogisk og sundhedsfaglig praksis i Sensum One

 • At der er nødvendig og relevant kompetence og viden til stede i personalegruppen

 • Holde sig fagligt orienteret eksternt/internt ved møder, kurser o.l.

 • Afholdelse af personale- og beboermøder

 • Afholdelse af MUS

 • Overholdelse af lovgivningen - magtanvendelse, indgreb i selvbestemmelsesretten, UTH og medicinhåndtering

 • Sikre, at lovgivning på arbejdsmiljø- og fødevareområdet overholdes

 • Formidling af div. Informationer

Vi forestiller os du har ledelseserfaring og relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for området. Det forventes at afdelingslederen har strategiske og analytiske kompetencer i forhold til udvikling af afdelingerne, individuel personaleudvikling og aktivitetsplanlægning både for grupper og borgere individuelt.

Bo og Naboskab Sydlolland tilbyder en positiv og udviklingsorienteret arbejdsplads, med mulighed for løbende faglig opkvalificering, personlig udvikling, medindflydelse i det daglige arbejde og en arbejdsplads hvor der er plads til humor i hverdagen såvel blandt borgere som blandt personale.

Se evt. mere om os på: www.boognaboskabsydlolland.dk


Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.


Ansættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  4180 Sorø

 • Oprettet:

  2021-03-30

 • Ansøgningsfrist:

  2021-04-18
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret