Region Sjælland

Afdelingslæge til Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Universitetshospital

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Afdelingslæge, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital

En stilling som afdelingslæge på Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital er ledig til besættelse 1. marts 2021 eller snarest derefter. Stillingen er med 40 % funktionstid ved Sundhedsplatformen.

Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver

Hæmatologisk Afdeling varetager både udredning, diagnostisk og behandling af patienter med lymfekræft, myelomatose, leukæmier og andre blodsygdomme for Region Sjællands 830.000 borgere. Vi er en af Danmarks seks hæmatologiske centerafdelinger.

Afdelingen har 28 senge med ca. 2200 indlæggelser årligt og et ambulatorium med ca. 40.000 besøg årligt. Vi er 140 ansatte, heraf 15 speciallæger, én professor og 10 yngre læger.

Vi har eget bagvagts- og forvagtslag. Vagttilrettelæggelsen er for forvagter 2-skiftet både hverdage og weekender.

Afdelingen har et rigtigt godt uddannelsesmiljø og varetager både prægraduat uddannelse af medicinstuderende og postgraduat uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb inden for hæmatologi, onkologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Vi værdsætter og prioriterer et godt tværfagligt samarbejde, præget af holdånd og gensidig respekt. Vi vandt i efteråret 2018 ”patienternes pris” på Sjællands Universitetshospital.

Der er stor forskningsaktivitet dels i form af kliniske behandlingsprotokoller, og dels i form af ph.d. forløb. På nuværende tidspunkt er der 4 igangværende ph.d. projekter.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en dedikeret speciallæge i hæmatologi med brede hæmatologiske kompetencer indenfor alle de hæmatologiske fagområder og gerne med særlig interesse og erfaring i udredning og behandling af lymfomer. Det vil være en fordel hvis ansøgeren har hæmatologisk erfaring og forskningsmæssig interesse og erfaring. I 60 % af funktionstiden er man ansat i klinisk stilling på Hæmatologisk Afdeling, hvor man varetager afdelingens funktioner og i 40 % af funktionstiden gør man tjeneste ved Sundhedsplatformen med henblik på løbende videreudvikling og optimering af denne.

Det er forudsætning, at ansøger har interesse og ”flair” for elektroniske journalsystemer, gerne Sundhedsplatformen, og er indstillet på at indgå i videreudvikling af denne, da 40 % af funktionstiden er med tilknytning til Sundhedsplatformen.

Ansøger forventes at bidrage til en fortsat fastholdelse og styrkelse af det gode tværfaglige miljø, der præger afdelingen, samt bidrage til administrative funktioner. Ansøger skal kunne udføre selvstændigt klinisk arbejde på et højt niveau, træffe selvstændige beslutninger og påtage sig ansvaret som patientansvarlig læge. Det må forventes, at ansøger vil kunne påtage sig ansvaret for særlige områder.

Den, der ansættes i stillingen, skal selvstændigt kunne varetage alle klinikkens funktioner, men forventes overvejende at blive tilknyttet afdelingens lymfoide afsnit.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder. Ansøger skal forholde sig til de 7 kompetenceområder og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetencer.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Vagt

Stillingen er indtil videre forbundet med vagtforpligtelse og den ansatte indgår i weekend- og helligdagsstuegang.

Udetjeneste

Stillingen er på nuværende tidspunkt ikke forbundet med udetjeneste, men afdelingen har satellit-funktion på Nakskov Sygehus, hvorfor ansøger skal være indforstået med at kunne bidrage til denne funktion.

Undervisning og forskning

Ansøger skal kunne varetage præ- og postgraduat uddannelse, ligesom ansøger forventes at bidrage til udviklingen af afdelingen og deltage i forskning i afdelingen.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Mikkel Helleberg Dorff, Hæmatologisk Afdeling, 47 32 48 08, mihd@regionsjaelland.dk

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, dokumentation for kvalifikationer indenfor de 7 kompetenceområder samt curriculum vitae og sendes via link.

Ansøgningsfrist d. 23. januar 2021

Samtaler: Uge 4, 2021.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  4180 Sorø

 • Oprettet:

  2021-01-08

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-23
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret