Region Hovedstaden

Afdelingsbioanalytiker til Leukæmigruppen (Diagnostisk immunologi), Vævstypelaboratoriet, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Har du kompetencerne, og har du mod på en spændende ledelsesopgave indenfor et højtspecialiseret fagområde, så søger vi en ny kollega til ledelsesteamet for Diagnostisk Immunologi på Vævstypelaboratoriet, Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.

Vævstypelaboratoriet har ca. 80 medarbejdere og er opdelt i to fagområder Diagnostisk Immunologi og Transplantations Immunologi samt et selvstændigt forskningsområde. Som bindeled i afdelingen har vi et driftssekretariat. Området for Diagnostisk Immunologi består af to laboratorie grupper, Leukæmigruppen og Immundefekt- og autoimmun-gruppen.

Som afdelingsbioanalytiker vil du sammen med den fagligt ansvarlige overlæge have ledelsesansvaret for Leukæmigruppen. Du vil få direkte personaleledelsesansvar for 8 bioanalytikere og driftssekretariatets 2 sekretærer. Du vil indgå i Vævstypelaboratoriets samlede ledergruppe, som består af 3 afdelingsbioanalytikere, 2 overlæger og en professor.

Leukæmigruppens opgaver består bl.a. af:

 • Diagnostik af leukæmi- og lymfeknudekræft hos børn
 • Kvantificering af behandlingsresponset ved sensitiv metode til måling af ”minimal restsygdom” (MRD) hos børn og yngre voksne med leukæmi
 • Udvikling, bl.a. i relation til nye international MRD-protokoller og forskning indenfor leukæmigruppens fagområde
Leukæmigruppen anvender avancerede flowcytometri (inkl. flowcytometrisk-cellesortering) og molekylærbiologisk metode (PCR og NGS). Opgaverne varetages i tæt samarbejde mellem laboratoriet og gruppens læger og akademikere, som består af 3 cand.scient’er, 2 afdelingslæger og den områdeansvarlige overlæge.

Leukæmigruppen er nationalt center for MRD-monitorering af alle børn og yngre voksne med leukæmi i Danmark og indgår i et tæt samarbejde med de behandlende kliniske afdelinger og andre MRD-laboratorier i Norden og Europa.

Driftssekretariatets opgaver består bl.a. af:

 • Intern administration, arkivering og generel sekretariatsbetjening af fagområdet
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation med rekvirerende afdelinger på Rigshospitalet samt andre sygehuse indenfor og udenfor Region Hovedstaden
 • Rådgivning omkring rekvirering af analyser og svar afgivelse
Som afdelingsbioanalytiker forventer vi, at du i samarbejde med den fagligt ansvarlige overlæge vil sikre gode og stabile rammer for områdets drift og udvikling. Dertil at du har mod og interesse for at sætte dine kompetencer i spil, og bidrage til områdets fortsatte vækst og udvikling. Vi lægger stor vægt på medarbejdernes trivsel og et godt og trygt arbejdsmiljø, som driver for den succes og udvikling vi skaber på Klinisk Immunologisk Afdeling.

Afdelingsbioanalytikerens arbejdsopgaver omfatter:

 • Generel personaleledelse, herunder sikring af kompetenceudvikling i medarbejdergruppen
 • Administrative opgaver indenfor bl.a. vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af analyseforskrifter
 • Validering af analyser og apparatur
 • Kvalitets- og udviklingsaktiviteter
 • Kontakt til de kliniske afsnit og eksterne samarbejdspartnere
Vi tilbyder

 • En velfungerende dynamisk arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
 • Engagerede, fleksible og ansvarsbevidste kollegaer
 • Gode muligheder for faglig udvikling
Dine kvalifikationer

 • Du er bioanalytiker eller har anden relevant uddannelse og erfaring
 • Har videreuddannelse (f.eks. en lederuddannelse) eller mod på at få det
 • Har erfaring med analyseudvikling, kvalitetssikring og organisering af laboratoriefunktioner
 • Har erfaring med eller interesse for personaleledelse
 • Har lyst til at udvikle personalet og skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere
 • Har et godt overblik og arbejder struktureret
 • Gode samarbejdsevner, herunder forståelse og interesse for tværfagligt samarbejde
 • Trives med travlhed og komplekse ledelsesopgaver
Ansættelsesvilkår

Ugentlig arbejdstid er 37 timer og stillingen er vagtfri. Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2021 eller snarest muligt efter aftale. Ansøgningsfristen er den 22. januar 2021. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 4.

Ansøgning med relevante oplysninger og CV sendes online via linket i opslaget.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Overlæge Hanne Marquart på tlf. 3545 6767 eller e-mail Hanne.Marquart@regionh.dk

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2100 København Ø

 • Oprettet:

  2021-01-07

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-22
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret