Region Hovedstaden

Afdelingssygeplejerske til kirurgisk søjle til en af landets største Akutmodtagelser

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Hvor ofte får du muligheden for at være med til at flytte ind i et nyt hospital? En enestående chance for at præge fremtidens akutmodtagelse og for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer. Har du lyst til at være med til denne enormt spændende opgave? Er du en dygtig leder, som kan skabe gode rammer for dine medarbejdere – og drømmer du om at indgå i en stærk ledelsesgruppe, hvor du kan udvikle dine kompetencer? Så er det dig, vi søger.

Akutmodtagelsen på Herlev Hospital er en del af den samlede akut- modtagelse på Herlev og Gentofte Hospital. Akut- modtagelsen er opdelt i to søjler; en medicinsk søjle og en kirurgisk søjle. Den medicinske søjle modtager almen medicinske, kardiologiske og neurologiske patientforløb. Den kirurgiske søjle modtager mavetarmkirurgiske, ortopædkirurgiske og urologiske patientforløb. I hver søjle er der ansat to afdelingssygeplejersker, som i fællesskab løfter ledelsesopgaven.

Hvem er du?

Du er en dygtig leder, som brænder for at skabe de bedste rammer for dine medarbejdere. Som kommunikator er du tydelig, og du formår at sætte dagsorden og retning for dit team af medarbejdere. Samarbejde er en af dine yndlingsdiscipliner, og du glæder dig over, når en arbejdsgang mellem to afdelinger er blevet udviklet og forbedret til glæde for patienterne. Som afdelingssygeplejerske hos os skal du forvente at have en bred kreds af samarbejdspartnere og en stor daglig kontaktflade. I Akutmodtagelsen går vi gerne forrest, når det handler om udvikling og forbedring af patientforløb, og du skal kunne trives i en hverdag, hvor forandringer og nye tiltag ikke er usædvanligt, men noget, der driver og udvikler os.

 • Du tager lederskab og inspirerer og motiverer dine medarbejdere til at yde sygepleje af høj faglig kvalitet til glæde for vores patienter.
 • Du er energisk, handlekraftig, ide- og initiativrig.
 • Du er anerkendende og nærværende i din ledelsesstil.
 • Du kan ”oversætte” forandringer for medarbejderne, og du formår at sætte rammen for en god, åben og udviklende dialog i dit team.
 • Du kan ikke lade være med at udvikle dit ledelsesrum og du har en lederuddannelse.
Hvem er vi

Akutmodtagelsen er en stor afdeling med mange typer af patientforløb. Vi arbejder på tværs af fagligheder med vores mange samarbejdspartnere både indenfor og udenfor hospitalet. Vi står foran indflytning til det nybyggede Akuthus, hvor diagnostik er i front for de bedste patientforløb og nye fysiske rammer skal sikre et udviklende og dynamisk arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi er netop nu er ved at organiserer og træne de nye arbejdsgange, så vi står helt klar til at tage de første patienter i vores nye akuthus d. 26 juni 2021.

Som afdelingssygeplejerske bliver du en del af afdelingens leder- og stabsgruppe, og dit ledelsesmæssige fokus bliver på personaleledelse, den faglige udvikling af personalet samt de driftsmæssige opgaver. Den strategiske udvikling varetages i samarbejde med den øvrige leder- og stabsgruppe.

Gode og sammenhængende patientforløb er vores kerneopgave, og vi har et fast og vedholdende fokus på at vores patienter skal føle sig godt behandlet og inddraget. Vores medarbejdere er en af vores vigtigste ressourcer i forhold til fortsat udvikling af de gode patientforløb, og vi er lydhøre og nysgerrige, når de kommer med nye ideer. Vi lægger stor vægt på, at vores afdeling hele tiden udvikler sig, og at vi i fællesskab leverer sygepleje af høj kvalitet. Vi er lige nu i gang med at rekruttere flere sygepleje- specialister til vores stab, så vi kan blive endnu dygtigere.

Hvad tilbyder vi

 • Faglig sparring i en velfungerende ledergruppe.
 • Løbende en til en sparring med den ledende områdesygeplejerske for den kirurgiske søjle.
 • Mulighed for udvikling og videreuddannelse.
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor vi hele tiden arbejder for at udvikle de bedste rammer for de akutte patientforløb. Det betyder, at vi ofte går forrest og afprøver projekter og nye arbejdsgange.
 • En arbejdsplads som har arbejdsmiljø højt på dagsordenen.
Du vil i tæt samarbejde med søjlens anden afdelingssygeplejerske få:

 • Ansvaret for en kirurgisk søjle med høj aktivitet og et højt ambitionsniveau.
 • Ledelsen af en engageret og kompetent gruppe sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
 • Faglig ledelse i tæt samarbejde med bl.a. mentor, sygeplejerske med udviklingsopgaver samt klinisk sygeplejespecialist.
Ansættelsesvilkår:

Stillingen er 37 timer ugentligt. Tiltrædelse 1. marts 2021 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på sundhedskartellets område, DSR.

Ansøgningsprocedure:

Hvis dette har vakt din interesse, og du ønsker mere viden om afdelingen og os, er du velkommen til at kontakte ledende områdesygeplejerske Jessie Hansen 3868 9963.

Læs mere om afdelingen på afdelingens hjemmeside www.herlevhospital.dk

Ansøgningsfristen er onsdag d. 20.1.2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler fredag d. 22.01-2020 Indkaldelse til samtalen vil foregå elektronisk.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2730 Herlev

 • Oprettet:

  2020-12-29

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-20
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret