Region Hovedstaden

(Udløbet) Afdelingslæge til Klinik for Blodsygdomme

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Center for Kræft og Organsygdommes Klinik for Blodsygdomme har 1 stilling som afdelingslæge ledig til besættelse fra 1. marts, 2021 eller snarest derefter. Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver: Klinik for Blodsygdomme er en hæmatologisk specialafdeling med lands-landsdelsfunktion for hæmatologi og dækker Danmark øst for Storebælt samt Færøerne og Grønland. Afdelingen har pr 1/11-2020 udefunktion på Herlev-Gentofte Sygehus og dækker således alle regionens borgere men indtil videre på to matrikler. Man forventer fysisk samling af de to afdelinger på Rigshospitalet, Blegdamsvej maj 2020. Afdelingen har landsfunktion for allogen stamcelle transplantation. Afdelingen dækker alle aspekter af diagnostik og behandling af blodsygdomme inkl. hæmofili og trombose.

Der er til afdelingen knyttet særdeles aktive forskergrupper vedrørende klinisk og eksperimentel forskning.

Afdelingen har et omfattende program for systematisk undervisning i blodsygdomme og relaterede emner af intern medicinsk interesse.

Afdelingen har en stor klinisk forskningsenhed med mange aktivt rekrutterende protokoller, herunder fase 1 protokoller. Desuden er der til afdelingen tilknyttet stærke forskergrupper, der udfører klinisk forskning og basalforskning i relation til mange hæmatologiske diagnoser.

Stillingen:

Stillingen er med tilknytning til Myelomatoseteamet under Hæmatologisk Team 1 på Blegdamsvejsmatriklen (Team for lymfekræft og myelomatose). Der ønskes en læge med særlig interesse indenfor myelomatose. I den fremtidige fysisk samlede afdeling vil myelomatose ligge separat i eget sengeafsnit, men i ambulatoriet sammen med lymfomerne, dog således at speciallægen i aktuelle stilling langt overvejende ser patienter med plasmacellesygdomme.

Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse, idet man indgår i den Hæmatologiske bagvagtsfunktion og har stuegangsfunktion i weekender og på helligdage. Hverdage er forbundet med ambulant funktion, stuegangsfunktion og bagvagt i dagtid.

Stillingen ønskes således besat med en læge, der er hæmatologisk speciallæge, gerne med interesse og kompetence inden for myelomatose.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Kjeldsen, tlf. 35458372.

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres her

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation.

Ansøgning sendes via link nedenfor.

Ansøgningsfrist den 15/1-2021 kl 12.00.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2100 København Ø

 • Oprettet:

  2020-12-21

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-15
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret