Region Hovedstaden

(Udløbet) Afdelingssygeplejerske med lyst til ledelse i et team søges til en spændende afdeling for patienter med blodsygdomme – en samlet akutmod...

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Vi søger en afdelingssygeplejerske, der er udtalt teamplayer pr.1. marts 2021, til vores ny fusionerede afdeling for patienter med blodsygdomme på Rigshospitalet. Vi har en vision om at være Danmarks bedste afdeling for patienter med blodsygdomme og både fagligt og ledelsesmæssigt, vil vi gå foran og skabe høj kvalitet for patienterne.

Vores samlede akutmodtagelse kommer fysisk til at ligge sammen med Afsnit for knoglemarvskræft samt udvalgte myeloide sygdomme. Du skal være en del af ledelsen for den samlede afdeling, og vi søger 2 erfarne og dygtige ledere, der kan skabe sammenhæng for patienterne og trivsel og udvikling for medarbejderne. Ledelsen i afsnittet består af et team på 2 afdelingssygeplejersker og 2 lægelige områdeledere og vi har store forventninger til jeres ledelsesmæssige samspil og evner til at skabe en attraktiv afdeling med gode resultater.

Vi får ca. 6-8 stuer til behandling af akutte patienter indenfor eget speciale, som henvender sig med tydelige infektionstegn, komplikationer eller bivirkning til den behandling, de får for deres diagnose. Vi får også ca. 16 senge til patientgruppen med knoglemarvskræft samt udvalgte myeloide sygdomme.

Den samlede personalegruppe på ca. 50 medarbejdere arbejder i hverdagen i to teams, og du har det personaleledelsen af Team 1 eller 2, der på skift varetager behandling og pleje af patienter i akutmodtagelsen med både lymfoide og myeloide blodsygdomme, fx lymfekræft eller akut leukæmi og pleje af patienter med knoglemarvskræft samt udvalgte myeloide sygdomme i sengeafsnittet.

Det bliver et nyt sammensat team bestående af sygeplejersker, SOSU og farmakonomer, der skal sammenflettes fra både Herlev og Rigshospitalets afdelinger for blodsygdomme. Vi forventer en fysisk fusion til maj 2021.

Vi kan tilbyde:

 • Faglig ledelse i en ambitiøs afdeling for en patientgruppe, hvor behovet er en blanding af vejledning, konsultation og akut sygepleje. Der skal triageres, prioriteres og løses opgaver af din tværfaglige personalegruppe. Patienterne visiteres til modtagelsen via konsultationssygeplejerske eller vagthavende læge, og nogle kommer forbi blot på et kort visit og går hjem med en recept på antibiotika og opfølgning ambulant, nogle skal visiteres til indlæggelse på en af de tre sengeafdelinger i Afdeling for Blodsygdomme, og andre kommer ind akut med høj feber, åndenød og sepsistruende tilstand. Hverdagen er altså foranderlig, udfordrende og spændende.
 • At du indgår i et tværfagligt ledelsesteam bestående af 2 afdelingssygeplejersker og 2 lægelige områdeleder, der sammen skal drive den samlede afdelings akutmodtagelse på ca. 15-20 medarbejdere, og sengeafsnittet på ca. 30 medarbejdere der yder sygepleje og behandling til patienter med knoglemarvskræft og udvalgte myeloide sygdomme, hvor hverdagen til start er fyldt med forandringsledelse, og kultur sammenfletning af medarbejderne fra de to matrikler.
 • En alsidig hverdag, hvor der er brug for dig til at kommunikere tydeligt, skabe overblik, sætte struktur og inddrage patienter og pårørendes perspektiv i dagligdagen, så vi hele tiden arbejder for de optimale patientforløb.
 • Fagligt dygtige medarbejdere med varierende anciennitet, der brænder for patienterne og kerneopgaverne, og hvor afsnittets kliniske specialister bidrager til at kvaliteten af sygeplejen er i top.
 • At blive en del af et større ledelsesteam i Afdeling for Blodsygdomme, hvor vi sammen arbejder for at sætte vores ny fusionerede afdeling på landkortet med udvikling og forskning både på sygepleje og lægesiden.
Vi ønsker dig som afdelingssygeplejerske:

 • Der har lysten og motivationen til at være med fra start, når vi fusionerer og bliver til én afdeling for blodsygdomme. Du kan lide at bygge op, du er processtærk og ved, hvordan du leder medarbejderne gennem forandringer.
 • Der har ledelseserfaring og mod på ledelse i et tværfagligt, ambitiøst team, som kan håndtere et internt modtageafsnit i sammenhæng med et sengeafsnit, og kan lytte, inddrage og skabe gennemsigtighed i hverdagen.
 • Der tænker nyt, ser muligheder og er orienteret mod at skabe en velfungerende helhed.
 • Der har visioner for en god arbejdskultur og dermed et godt arbejdsmiljø. Der bidrager til at hverdagen er tydelig og mærkbar præget af vores fælles visioner for sygepleje til komplekst syge patienter, og du kontinuerligt kan se muligheder og være med til at vise vejen for sygeplejen.
Ansættelsesvilkår:

Stillingen er på 37 timer.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn.

Med mulighed for individuel forhandling.

For yderligere information om stillingen kan ledende oversygeplejerske Hanne M. Pedersen kontaktes på tlf. 3545 1122.

Ansøgningsfrist: mandag d. 18/1 -2021 kl. 12.

Samtaler vil finde sted: 21 og 25/1 2021.

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2100 København Ø

 • Oprettet:

  2020-12-21

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-18
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret