Region Hovedstaden

(Udløbet) 1. introduktionsstilling er til besættelse 1. februar 2021 eller snarest derefter på Klinisk Farmakologisk Afdeling

Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Specialet henvender sig til dig, der er interesseret i kliniske, patientrelaterede farmakologiske problemstillinger og i samarbejdet på tværs af specialer og faggrupper, men også til dig, som er forskningsinteresseret. Du vil opleve stor lydhørhed og interesse, hvis du allerede er involveret i et forskningsprojekt

Vi er omkring 50 ansatte bestående af læger, farmaceuter, sygeplejersker, kemikere, bioanalytikere, laboranter og sekretærer, et varierende antal ph.d.-stipendiater/kliniske assistenter samt farmaceut- og lægestuderende.

Klinisk farmakologi er et lægevidenskabeligt speciale som kombinerer lægefaglig, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler.

Som yngre læge i afdelingen har du mulighed for en fleksibel hverdag, hvor du fast indgår i afdelingens mange aspekter af lægemiddelrådgivning og ligeledes er en del af forskellige forskningsprojekter. Disse projekter kunne f.eks. omhandle lægemiddelbivirkninger eller -forgiftninger, brug af lægemidler i praksissektoren, lægemiddelafprøvning (fase 1), farmako- epidemiologi eller -genetik, lægemidler til børn eller psykiatrisk farmakologi. Undervisning er også en stor del af afdelingen både internt og eksternt, vi underviser løbende yngre læger og andet sundhedspersonale.Som ansat i afdelingen kommer du til at:

 • Arbejde i et team af 6-8 yngre læger, der samarbejder bredt om afdelingens forskelligartede opgaver
 • Opnå en bred viden om lægemidler, inklusiv lægemidlers farmakokinetik og -dynamik
 • Få kendskab til evidensbaseret medicin, kritisk litteraturlæsning og -søgning
 • Opnå kompetencer til at rådgive i rationel farmakoterapi og omkring bivirkninger
 • Med stor sandsynlighed skrive en publikation under din ansættelse

  Vi ønsker os en intro-læge som:
 • Er interesseret i farmakologi, den kliniske anvendelse af lægemidler og lyst til at lære endnu mere.
 • Er engageret og i stand til selvstændigt at planlægge og forme sin arbejdsdag
 • Besidder gode danskfærdigheder i skrift og tale, da afdelingen har mange formidlingsopgaver.
 • Ser frem til at deltage i ét eller flere forskningsprojekter og afdelingens interne og eksterne undervisning.

  Ansøgningsfristen er den 15. januar 2021. Der vil blive afholdt samtaler i uge 3/4.
  Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.
  Der arbejdes sædvanligvis fra 8.00 - 15.24 på hverdage.
  Spørgsmål vedr. stillingerne rettes til uddannelsesansvarlig overlæge ph.d Henrik Horwitz tlf.: 38 63 59 74
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
 • Afstand

  Opret en bruger for at udregne afstand.
 • Geografi:

  2400 København NV

 • Oprettet:

  2020-12-10

 • Ansøgningsfrist:

  2021-01-15
 • Typer:

  Fuldtid

Del Link kopieret