profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-11-01
Virksomhed: Region Hovedstaden
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
På Kardiologisk, og på Nefrologisk og Endokrinologisk (ENA) er der ansat 5 kliniske vejleder på 2 adresser; Frederikssund og Hillerød, som indgår i et tæt samarbejde omkring uddannelsesopgaver samt med hospitalets 3 kliniske undervisere. Desuden er der et fælles netværk på hospitalsplan for alle kliniske vejledere på Nordsjællands Hospital. Vi modtager sygeplejestuderende fra UCC — Hillerød. Den kliniske vejleder har ansvaret for de sygeplejestuderendes uddannelsesforløb 1 ,2,5, og 6. semester og varetager den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning. Den kliniske vejleder er desuden pædagogisk sparringspartner for praktikvejlederne der har ansvar for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det primære arbejdssted vil være på Frederikssund matriklen på kardiologisk sengeafsnit.

Afsnittet har 30 sengepladser hvori der modtages patienter hele døgnet dels fra akutmodtagelsen.

Vi ønsker at den kliniske vejleder er en naturlig del af afsnittet, og i samarbejde med afdelingssygeplejersken og afsnittets øvrige ressourcepersoner er med til at sætte rammen for det gode læringsmiljø for både elever, studerende og medarbejdere.

Opgaver

 • Planlægge og varetage den daglige kliniske undervisning, studie- og refleksionssamtaler samt interne prøver
 • Udvælge undervisnings- og studieformer, der understøtter den studerendes progression fagligt som personligt
 • Implementering af uddannelsesordninger i samarbejde med de kliniske undervisere.
Du har følgende kvalifikationer:

 • Gerne 6 ugers praktikvejleder uddannelse, hvis ikke kan dette gennemføres umiddelbart efter ansættelse
 • Brænder for sygepleje og kan videreformidle den til de studerende
 • Motivation for personlig og faglig udvikling
 • Er ansvarsbevidst og har gå-på-mod e Interesse for fortsat udvikling af afdelingens studiemiljø
 • Gode samarbejdsevner i forhold til kollegaer i afsnittet og i vejlederteamet
Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt job, som foregår i tæt samspil og koordinering med engagerede kollegaer i forhold til den overordnede tilrettelæggelse af kliniske undervisningsforløb og udvikling af studiemiljøet
 • En afdeling i faglig og organisatorisk udvikling og tæt tværfagligt samarbejde med patientforløb i fokus
 • Mulighed for at præge din egen stilling samt faglig og personlig udvikling
Ansættelsesvilkår:

 • Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt og med daglige fremmøde i afdelingen, som en del af den kliniske hverdag.
 • Arbejdstilrettelæggelsen vil tage udgangspunkt i de studerendes individuelle studieforløb.
 • Deltage i 40 vagter pr. år inkl. 2 helligdagsvagter og hver 4 weekend.
Ansættelse januar 2023

Geografi:
3400 Hillerød
Oprettet:
2022-09-22
Ansøgningsfrist:
2022-11-01
Jobtype:
Fuldtid