profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-15
Virksomhed: Region Hovedstaden
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Trænger du til at dygtiggøre dig indenfor onko-radiologi? Vi har en ledig stilling til en radiologisk afdelingslæge, der gerne vil prøve kræfter med CT-delen i PET/CT-skanninger.

Vi søger en speciallæge i radiologi, der kunne tænke sig at få øget sine kompetencer indenfor onko-radiologi ved at beskrive og arbejde fagligt med kliniske helkrops PET/CT-skanninger i samarbejde med speciallæger i nuklearmedicin. Hvis du får lyst, vil der være muligheder for at involvere dig i andre af afdelingens arbejdsområder (hjerne PET/CT, PET/MR, børne-PET) og i afdelingens forskning, innovation og internationalt arbejde.

Vi er en gruppe af såvel radiologer som nuklearmedicinere. Vi har et godt kollegialt fællesskab, og der er gode muligheder for at opnå eller videreudvikle din erfaring indenfor den onkologiske billeddiagnostiske verden. Vi er en stor travl afdeling med mange kliniske undersøgelser.

Afdelingen for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET varetager nuklearmedicinsk diagnostik, inkl. PET/CT og PET/MR -skanninger, nuklearmedicinsk terapi og lungefunktionsundersøgelser på patienter henvist fra Rigshospitalets kliniske afdelinger og på patienter henvist fra sygehuse i Danmark. Der udføres ca. 100.000 større patientundersøgelser årligt, herunder 15.000 PET/CT-skanninger, og afdelingen deltager i de tilhørende multidiciplinære konferencer.

Afdelingen har 1 PET-hjerneskanner, 7 PET/CT-skannere og 2 PET/MR-skannere samt 2 cyklotroner med tilhørende radiokemisk laboratorium, der laver tracere til kliniske PET scanninger og til forskning.

Afdelingen er forskningsaktiv med 6 professorer og deltager i studenterundervisning i lægeuddannelsen og i uddannelsen i humanbiologi, KU og civilingeniøruddannelsen i medicin og teknologi, DTU og KU. Afdelingen er uddannelsesafdeling i specialet klinisk fysiologi & nuklearmedicin og deltager i videreuddannelse, plus i bioanalytikeruddannelsen og i uddannelsen af hospitalsfysikere.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer”.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Yderligere oplysninger
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Sektionsleder i PET, overlæge ph.d. Annika Loft, telefon 35458142 og overlæge, radiolog Elisabeth Albrecht-Beste telefon 35453592.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15.oktober 2022.
Rigshospitalet er røgfrit område.
Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.Oprettet:
2022-09-22
Ansøgningsfrist:
2022-10-15
Jobtype:
Fuldtid