profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-21
Virksomhed: Region Hovedstaden
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Har du stærke forudsætninger for at koordinere og lede udviklingstiltag og initiativer indenfor sundhedsfremme? Så er du måske vores nye seniorprojektleder.

I Enhed for Sundhedsfremmeforskning arbejder vi for bedre sundhed og trivsel for personer med diabetes, familier og populationer i risiko. Det gør vi ved at udvikle, afprøve, evaluere og udbrede forskningsbaserede, sundhedsfremmende indsatser. Vi arbejder videnskabeligt og involverende for at skabe bæredygtige forbedringer i forskning, praksis og policy.

Jobbet

I enheden søger vi en seniorprojektleder, som skal være ansvarlig for at facilitere og drive udviklingsprocesser, netværk og som skal agere bindeled mellem forskning og praksis på forskningsprojekter i team Børn og Unge. Derudover skal senior projektlederen også have en tværgående funktion i Enheden, og understøtte mere interne funktioner, fx planlægge seminarer og konferencer samt yde ledelsessupport.

Stillingen er organisatorisk forankret i team Børn og Unge, gruppen for Diabetesforebyggelsesforskning, i enhed for Sundhedsfremmeforskning med reference til Charlotte Demant Klinker. Seniorprojektlederen vil også skulle arbejde mere bredt i enheden og her er Sundhedsfremmechef Morten Hulvej Rod den primære reference.

Dine ansvarsområder som seniorprojektleder vil fx være:

 • Koordination og overblik:
  • Projektledelse ift. udvalgte forskningsprojekter, primært indenfor sundhedsfremme på erhvervsuddannelser og FGU, hvor du vil være ansvarlig for fremdrift, koordination og samarbejdet med praksis samt facilitere læring på tværs af forskning/praksis.
  • Koordinere projekter på tværs af teamet for at fremme sammenhænge og synergier, herunder hjælpe med at løse problemer, der går på tværs.
 • Ledelsesunderstøttelse:
  • Yde sparring til projektejer i planlægning og afvikling af projekter, så formålet med projekterne opnås.
  • Konsolidere projekternes tidsplaner, udarbejde statusrapporter samt løbende evaluere programmets fremdrift ift. mål, formål og forventet outcome.
  • Håndtere risici og udfordrende forhold på projektniveau.
  • Planlægge og facilitere styregruppemøder, projektmøder, enhedsmøder, teammøder mm.
  • Løfte tværgående opgaver i tæt dialog med ledelsen
 • Interessevaretagelse og implementering:
  • Være bindeled til samarbejdspartnere i projekterne.
  • Understøtte implementering af projekternes mål og formål i praksis, og medvirke til at forankre og opskalere indsatser efterfølgende.
 • Budgetoverblik og -opfølgning:
  • Have overblik over projektbudgetter, og om de rette ressourcer er til stede i projekterne
  • Løbende justering af budgetter i forhold til aktivitets- og tidsplaner, i dialog med projektejer.
Vores forventninger

Du skal have følgende kvalifikationer:

 • Relevant sundhedsfaglig kandidat kombineret med 10-15 års erhvervserfaring indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, fx evaluering, monitorering, afrapportering, proces-facilitering og samarbejder med praksis.
 • Praktisk erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem forskning og praksis inden for sundhedsområdet og gerne med uddannelsesinstitutioner.
 • Erfaren projektleder, med dokumentation for projektledelse af længerevarende projekter
 • Gode kommunikationskompetencer og erfaring med at sammensætte og konsolidere budskaber på tværs af samarbejdspartnere.
 • En resultatorienteret og struktureret tilgang til opgaveløsningen.
 • Erfaring med at etablere og pleje partnerskaber, samarbejder og netværk.
For at have succes i stillingen er det vigtigt, at du har lyst til at indgå i et stærkt sundhedsfagligt forskningsmiljø, hvor vi sparrer med hinanden om arbejdsopgaverne, og hvor vi ser hinandens forskellige fagligheder som en styrke.

Vi tilbyder

Hos SDCC prioriterer vi en kontinuerlig udvikling af vores medarbejderes kompetencer. I dialog med dig, vil vi derfor tilpasse dine arbejdsopgaver undervejs, så de matcher din udvikling og interesser. Derudover tilbyder vi:

 • En inspirerende arbejdsplads med høje ambitioner og et godt fagligt miljø
 • Et tæt samarbejde – på SDCC, i Region Hovedstaden og med omverdenen
 • Gode muligheder for karriere- og kompetenceudvikling
Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuld tid og tidsbegrænset i 3 år med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse ønskes per 1. januar 2023. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende regional overenskomst og indplacering som chefkonsulent.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Seniorforsker og teamleder Charlotte Demant Klinker på tlf. 27 29 06 80 eller Sundhedsfremmechef Morten Hulvej Rod.

Ansøgningsfrist 21. oktober 2022

Geografi:
2730 Herlev
Oprettet:
2022-09-21
Ansøgningsfrist:
2022-10-21
Jobtype:
Fuldtid