profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-07
Virksomhed: Region Hovedstaden
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Vi søger en dedikeret sygeplejerske til vores forebyggende indsats målrettet spæd- og småbørn af forældre med psykiatrisk sygdom.Jobbet
Stillingen er knyttet til det forebyggende udgående team og du vil blive kontaktperson for et udvalg af børn og deres forældre.

Arbejdet består overvejende af hjemmebesøg hos kommende og nuværende forældre med behandlingskrævende psykisk sygdom. Omdrejningspunktet er at sikre det lille barns trivsel og udvikling.

Du vil i nogle sager samtidig indgå i et tæt samarbejde med forældrene i udredningen og behandlingen af barnets psykiske vanskeligheder.

Dine primære opgaver er, at

 • Vurdere barnets udvikling og trivsel, samt beskrive det mundtligt som skriftligt.
 • Støtte, rådgive og vejlede forældre i relation til barnet, så barnets fortsatte udvikling og trivsel sikres bedst muligt.
 • Observere, understøtte og behandle forældre/barn relationen.
 • Samarbejde med familien og netværket.
 • Samarbejde med tværfaglige og -sektorielle samarbejdspartnere.
Forældrene er aktive samarbejdspartnere og behandlingen af børnene foregår altid via forældrene.Om Ambulatoriet for spæd- og småbørn, B290
Ambulatoriet varetager undersøgelse og behandling af mulig psykiatrisk psykopatologi hos børn i alderen 0-3 -år via forskellige indsatser indenfor aldersgruppen.

 • Vores forebyggende indsats er målrettet børn af forældre med psykisk sårbarhed på baggrund af kendt psykiatrisk sygdom, som i nogle sager startes allerede i graviditeten.
 • Ambulatoriet består blandt andet af et dagafsnit med 6 pladser til udredning og behandling af spæd- og småbørn.
 • Herudover varetager afsnittet ambulant udredning og behandling af børn i alderen 0-3 år med spiseforstyrrelser samt
 • Udredning af børn med neuropsykiatriske vanskeligheder.
Den teoretiske ramme for udredning og behandling i B290 baseres på en psykodynamisk forståelse af barnet, udvikling af psykopatologi og betydningen af relationen til forælderen.

Vi vægter tæt samarbejde på tværs i regionen med dels pædiatriske og obstetriske afdelinger dels primærsektorer som kommuner og sundhedsplejersker.Bliv en del af ambulatoriet
Personalegruppen er tværfaglig og består af sygeplejersker, specialsygeplejersker, pædagoger, psykologer og specialpsykologer, h-læge og speciallæger, en socialrådgiver samt et sekretariat. Det tætte tværfaglige samarbejde sker i teams af 2 bestående af dels behandler dels klinisk kontaktperson. Det er altid en sygeplejerske og en tværfaglig behandler, som samarbejder kontinuerligt med familien.

I ambulatoriet arbejder vi aktivt med forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier. Vi vægter det tværfaglige samarbejde meget højt, både i forhold til det enkelte barn/familien og i forhold til struktur og organisering af opgaver i afsnittet.

Vi arbejder med udvikling og sikring af et godt arbejdsmiljø.Vi tilbyder

 • En fantastisk, dynamisk og udfordrende arbejdsplads med et respektfuldt tværfagligt arbejdsklima.
 • Vi har løbende fokus på både trivsel og er del af en forbedringskultur.
 • Kollegaer med årelang erfaring og et stort engagement.
 • Vi kvalificerer dig til arbejdet gennem en grundig introduktion, behandlingsmøder, supervision samt internt undervisning. Desuden har vi en individuel tilrettelagt mentorordning.


Vores forventninger
Vi forventer, at du har:

 • Autorisation som sygeplejerske.
 • Relevant klinisk erfaring med børn, primært i alderen 0-3 år.
 • Faglig og personlig modenhed, samt robusthed til at tackle det intensive arbejde med sårbare børn og deres familier.
 • Evne til at arbejde både struktureret og fleksibelt.
 • Evne til at formulere dig mundtligt såvel som skriftligt.


Løn og vilkår
Der er tale om en fast stilling med start pr. 1. november 2022 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Lill Brynildsen Hindhede på lill.brynildsen.hindhede@regionh.dk, 38 64 07 52/23 44 88 27.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien".Søg stillingen
Send din ansøgning, CV, uddannelsesbevis og autorisationsbevis via linket på siden senest den 7. oktober 2022.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 10. oktober 2022.Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.

Herudover har centeret en række støttefunktioner, herunder Klinisk Sekretariat, samt en forskningsenhed. Samlet er vi godt 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk.

Geografi:
2600 Glostrup
Oprettet:
2022-09-21
Ansøgningsfrist:
2022-10-07
Jobtype:
Fuldtid