profile-banner.jpg
Ansøgningsfrist: 2022-10-06
Virksomhed: Region Hovedstaden
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret
Har du lyst til, i samarbejde med oversygeplejersken, at få medansvaret for ledelse, drift og udvikling af sygeplejen i afsnittet? Og vil du sammen med os, gøre en forskel for psykiske sårbare unge med behov for intensiv behandling i et beskyttet og lukket miljø?Velkommen indenfor hos B104
Vi modtager og hjælper unge med forskellige psykiatriske problemstillinger, som i en periode har behov for intensiv behandling i et beskyttet, intensivt miljø. Vi har plads til 8 unge i alderen 14-17 år, og har regionens speciale funktion i affektive sindslidelser.

Vi er organiseret i 4 teams, med 2 patienter i hvert team. Vi arbejder med et nyt koncept for ugentlige familiemøder, hvor vi inddrager den unge, dennes forældre og netværk for at forbedre og forkorte indlæggelsen.

Vi er en tværfaglig gruppe bestående af sygeplejersker, pædagoger, social-og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, læger, psykologer og en socialrådgiver. Vi har desuden tilknyttet en lille skole til afsnittet, hvor der er 3 lærere, som er en aktiv del af undersøgelse, behandling og miljøterapi.

Vi arbejder systematisk med undersøgelse, behandlings- og patientplaner ud fra miljøterapeutiske principper og kontaktpersonsordning. Miljøterapien tager udgangspunkt i en D.A.T. inspireret tilgang og tilrettelægges i forhold til hele gruppen af unge, samt individuelt ud fra den enkelte unges ressourcer og behov.

Centeret arbejder recovery-orienteret med fokus på og styrkelse af familieinddragelse, og vi arbejder aktivt med at fastholde en forbedringskultur.Om jobbet og dine ansvarsområder
Som assisterende afsnitsleder skal du i samarbejde med oversygeplejersken varetage de ledelsesmæssige, koordinerende og pædagogiske funktioner, som er forbundet med det daglige arbejde i afsnittet.

I samarbejde med oversygeplejersken vil du have mange opgaver, men de primære vil være:

  • Vagtplanlægning
  • Koordinering af vagten
  • Oplæring af nyt personale
  • Tovholder for 4 patienter
  • At sikre at udviklingstiltag implementeres
  • At arbejde ud fra kompetenceprofiler på personalet.
I efteråret 2022 skal BUC opstarte regionens store Kognitiv Adfærd Terapi (KAT) implementering. Dertil kommer en større planlægningsopgave, som du i fællesskab med oversygeplejersken skal løse.

Dig som leder
Vi søger dig, der tager ansvar og er god til at prioritere dine opgaver i en travl hverdag. Du er god til at lede andre, og er indstillet på at være en rollemodel for god klinisk praksis.

Derudover forventer vi, at du:

  • Har en anerkendende og respektfuld tilgang til kollegaer og patienter.
  • Har fokus på at fastholde og videreudvikle den faglige tilgang og indsats i afsnittet. I den forbindelse er du tydelig omkring forventninger og følger op, evaluerer og giver feedback.
  • Understøtter god trivsel og kommunikation i afsnittet og evner at igangsætte og motivere den enkelte såvel som hele afsnittet.
Din baggrund

Du er autoriseret, og en erfaren sygeplejerske, der er nysgerrig på en karriere indenfor ledelse. Du har måske specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje.Hvorfor skal du søge job hos os? I denne stilling får du mulighed for at lære ledelsesfaget at kende – du får rig mulighed for at udvikle dine ledelseskompetencer og din ledelsesværktøjskasse. Alt afhængig af dine forudsætninger og din erfaring vil du modtage supervision og støtte fra din oversygeplejerske.Løn- og ansættelsesvilkår
Vi ønsker, at du starter d. 1. november 2022 eller efter aftale.

Arbejdstiden ligger i dag tiden på hverdage. Weekendvagter efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.Vil du vide mere?
Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Hanne Bregnegaard.

Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien".Vi glæder os til at høre fra dig
Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via linket på siden senest den 6. oktober 2022.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i mandag den 10. oktober fra kl. 12.30Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser.

Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk

Oprettet:
2022-09-21
Ansøgningsfrist:
2022-10-06
Jobtype:
Fuldtid

Måske kunne du også være interesseret i et af disse: