Region Hovedstaden

Bygherre-Projektledere til Center for Ejendomme

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Er du projektleder og kan du tænke dig at være med til at optimere de fysiske rammer, til gavn for patienter, pårørende og personale?

Vil du være med til at videreudvikle Center for Ejendomme (CEJ) i Region Hovedstaden med samling og nytænkning af Region Hovedstadens bygherrerolle?

Vi har rigtig mange spændende opgaver at løse og søger derfor flere fagligt stærke og nærværende projektledere, der kan lide at løse større og mindre renoverings- og byggeprojekter.

Om os
Center for Ejendomme (CEJ) er det koncerncenter i Region Hovedstaden, som varetager regionens ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter med alt fra fredede ejendomme til hospitalsbyggeri.

Sammen skal vi skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices. Vi er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens ca. 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig ventede og velkomne, overalt hvor de kommer på regionens matrikler.

Vi har et stærkt fagligt miljø med gode udviklingsmuligheder for centerets ca. 850 medarbejdere. Ambitionen er at være en stærk og værdsat samarbejdspartner således, at vi sammen med regionens øvrige medarbejdere skaber gode vilkår for behandlingen af patienterne. I CEJ skaber vi en vigtig del af grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen.

Læs mere om os her.

Om stillingerne
Vi har en ambitiøs plan om at renovere regionens hospitaler for 7 mia. kr. samt energioptimere for 1,1 mia. kr. frem til 2029, til gavn for patienter, personale og klima. Mange af vores projekter vil blive udført i en ny samarbejdsform - strategisk partnerskab. Regionen har indgået aftale med et konsortium, der består af MT Højgaard Danmark, Kemp og Lauritzen, Link Arkitektur og Rambøll, om sammen at løse bygge- og renoveringsopgaver for op til 2 mia. kr. i et fireårigt partnerskab, hvor tvister og konflikter skal fylde mindre, og en fælles ambition om kvalitet i byggeriet kommer først.

Regionsrådet har på samme måde som for hospitalerne besluttet, at de sociale tilbud, som regionen driver, skal moderniseres over de næste 10 år, så de fysiske rammer for tilbuddene bringes op på et kvalitetsmæssigt højt niveau, der understøtter den specialiserede indsats, regionen her varetager over for nogle af de mest sårbare borgere.

Vi søger derfor to nye kolleger, der får ansvaret for udførelsen af bl.a. renovering og byggeri i forbindelse med to af institutionerne under Region Hovedstadens Sociale Virksomhed. Det drejer sig om Blindecenter Bredegaard i Fredensborg, der er et bo- ​og dagtilbud til blinde og svagtseende voksne med multiple funktionsnedsættelser. Det er planen, at centeret renoveres dels ved nybyggeri, dels ved modernisering af en del af de eksisterende bygninger fra 1975.

Derudover planlægges renovering og erstatningsbyggeri for den selvejende institution Jonstrupvang i Furesø Kommune. Jonstrupvang er et bo- og dagtilbud til personer med cerebral parese (spastiske lammelser) eller lignende handicap. Under forudsætning af, at der i efteråret ligger et godkendt aftalegrundlag mellem projektets parter, forventes nybyggeri og renovering at forløbe fra 2022 – 2026.

Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende projektlederjob i en kompleks og interessant kontekst, hvor dine primære opgaver vil være at;

 • planlægge og styre projekter med henblik på optimal gennemførelse i forhold til tid, kvalitet, økonomi og sikkerhed
 • sikre og fastholde interessenthåndtering herunder løbende brugerinddragelse i projekterne
 • være med til at sikre, at Center for Ejendomme er en stærk og værdsat Bygherre.
Du vil komme til at samarbejde med professionelle og engagerede kollegaer, og du vil blive en vigtig drivkraft i opbygningen af et stærkt fagligt og socialt miljø, hvor vi vil prioritere at have det sjovt, mens vi når vores ambitiøse mål.

Du vil få en spændende og alsidig arbejdsdag med mulighed for at implementere egne idéer og processer, hvor mulighederne for personlig og faglig udvikling er store, og hvor du vil blive en del af et dynamisk miljø, hvor tillid, åbenhed og helhedssyn er en del af værdisættet.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør.

Du skal kunne dokumentere indsigt i og erfaring med projektledelse og -styring, herunder organisering og gennemførelse samt renovering og ombygninger typisk i bygninger som fortsat er i drift.

Desuden skal du:

 • være struktureret og kunne bevare overblikket
 • evne at arbejde selvstændigt samt planlægge og prioritere opgaver, men
  samtidig være en teamplayer og driver i et stærkt ledelsesteam
 • have gode samarbejds- og kommunikationsevner, der kan udfoldes på
  tværs af organisatoriske skel, interessenter og faglige grænser og niveauer
 • være i besiddelse af stærke samarbejds- og forhandlingsevner
 • have en god forståelse for de politiske og administrative processer i en
  offentlig virksomhed
 • have erfaring fra digitaliserede byggeprocesser, projektering og gennemføringsfasen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg ift. erfaring og kvalifikationer.

Tiltrædelse ønskes snarest muligt.

Du får en fleksibel arbejdstid og muligheder for efteruddannelse. Vi har en aktiv personalepolitik, som understøtter din karriere gennem de forskellige faser af dit arbejdsliv.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte vicedirektør Ole Kristian Bottheim på 21 36 30 94, hvis du vil vide mere om stillingen.

Ansøgningsprocedure
Send din ansøgning, CV, uddannelsesbevis og andre relevante dokumenter online via ansøgningsfunktionen.

Ansøgningsfristen er 13. juni.

Send gerne din ansøgning snarest, da vi løbende holder samtaler med kandidater.Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret