Region Hovedstaden

Afdelingslæge/overlæge til Afdeling for Patologi, Herlev og Gentofte Hospital

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
En stilling som afdelingslæge/overlæge ved Afdeling for Patologi, Herlev og Gentofte Hospital er ledig til besættelse 1. september 2021 eller snarest derefter.

Stillingen

Afdelingen har behov for en speciallæge med interesse for brystpatologi.

I 2021 etablerer afdelingen et patologiafsnit på Gentofte Hospital, som skal varetage peroperativ brystpatologi, når regionens brystkirurgi og -radiologi samles på Gentofte. I afsnittet etableres fasttrack for diagnostik af mammanåle med et dedikeret team af bioanalytikere. Afdelingens mamma-team vil varetage den lægelige betjening af afsnittet på Gentofte, men vil også have funktioner på Herlev, hvor der er mulighed for tæt samarbejde, herunder forskningssamarbejde, med molekylærenheden og de øvrige lægeteam. Mamma-området er prioriteret først i afdelingens strategi for digital patologi.

Du får mulighed for sammen med mamma-teamet at være med i planlægningen af den fremtidige mamma-patologi i regionen.

Afdelingen

Afdeling for Patologi er karakteriseret af høj dynamik og aktivitet i hverdagen med stort fokus på faglig og teknologisk udvikling. Afdelingen er meget forskningsaktiv og har et professorat i molekylærpatologi. Afdelingen diagnosticerer vævs- og celleprøver fra Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt fra speciallægepraksis i regionen.

Der er ca. 150 ansatte i afdelingen, heraf 43 læger: 26 overlæger inkl. ledende overlæge, 6 afdelingslæger og 11 uddannelsessøgende læger. Desuden på AC-siden 5 molekylærbiologer.

Det lægelige arbejde er organiseret i syv team: Dermatologi, gastroenterologi, gynækologi, hæmatologi, mamma/ortopædkirurgi, plastikkirurgi og uropatologi. Desuden varetages nefropatologi. For hvert team er udpeget en teamoverlæge, som varetager kommunikationen mellem afdelingsledelsen og de øvrige læger i teamet. De fleste speciallæger varetager arbejde inden for to teamområder, og der er således et tæt samarbejde mellem de enkelte team.

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende overbioanalytiker. Desuden har afdelingen et ledelsesteam bestående af afdelingsledelsen, to områdeledere for læger, den uddannelsesansvarlige overlæge, fire afdelingsbioanalytikere, områdeleder for molekylærenheden og områdeleder for portører.

Ansøgning

Ansøgere til stillingen skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi. Ansøgningen indsendes online via linket senest d. 21. maj 2021 kl. 12.00. Speciallægeautorisation og curriculum vitae inkl. publikationsliste bedes vedhæftet.

Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel (nærmere beskrivelse findes i Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden, https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Sider/Faglig-bedoemmelse-af-ansoegere-til-overlaegestillinger.aspx).

Ansættelsen sker i henhold overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger (afdelingslæger) eller Foreningen af Speciallæger (overlæger).

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Dorte Linnemann, tlf. 3868 9450.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret