Region Hovedstaden

Bioanalytiker til Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Klinisk Biokemisk afdeling – Glostrup, søger to nye kollegaer snarest muligt.

Har du lyst til at prøve kræfter med et laboratorie, der endnu ikke er fuldt automatiseret, holder du af patientkontakt og kan lide at gå i vagt, så er det lige dig vi mangler.

Klinisk Biokemisk Afdeling

Er en stor afdeling med mange erfarne og højtspecialiserede bioanalytikere og akademikere. Afdelingen beskæftiger ca. 260 medarbejdere, hvoraf ca. 200 har funktion på Blegdamsvej. På begge matrikler arbejder vi struktureret og vægter gensidig tillid og respekt højt. Afdelingen har fokus på at skabe en arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver, hvor kompetenceudvikling for bioanalytikergruppen er central.

Afdelingen har en afdelingsledelse bestående af en ledende overlæge og en chefbioanalytiker, der fysisk er placeret på Blegdamsvej. Afsnittet i Glostrup ledes i det daglige af en afsnitsledelse bestående af en specialeansvarlig overlæge og en ledende bioanalytiker.

Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup
Beskæftiger ca. 60 medarbejdere, hvor de største grupper er bioanalytikere og prøvetagere, derudover har vi to overlæger, en kemiker og en biokemiker.

Afsnittet er opdelt i fire sektioner. De tre første er vagtdækkende, sektionen for farmakologi- og specialanalyser er kun åben i dagtiden på hverdage.

 • Prøvetagning og POCT, som dækker EKG- optagelser og blodprøvetagning på sengeafdelinger og i ambulatoriet. KBA har ansvaret for al hospitalets POCT-udstyr, som bl.a. omfatter ABL, FSPP, CoaguChek, og Clinitek, mm.
 • Hæmatologi og koagulation, her er Sysmex og ACL-TOP 550 de mest anvendte instrumenter.
 • Kemi og Immunkemi, hvor analyserne udføres på Vitros, Liaison og Isys
 • Farmakologi og specialanalyser, hvor der udføres et bredt spektrum af medikamentanalyser, knoglemarkøranalyser, diverse hormonanalyser og ad hoc analyser til forskningsbrug
Som bioanalytiker vil du have skiftende vagter og du vil få følgende opgaver:

 • EKG- og Blodprøvetagning i ambulatorie, akutklinik og de kliniske afdelinger.
 • Analysearbejde i alle vagtdækkende sektioner.
 • Vagter i et fast rul over 27 uger. Aften- og nattevagter fordeles på 27 bioanalytikere, og der vil være weekendvagt ca. hver 4. uge.
Vi forventer at du har:

 • Autorisation som bioanalytiker.
 • Erfaring i det Klinisk Biokemiske speciale.
 • Ønske om at holde patienten i centrum.
 • Interesse for og/eller erfaring med kvalitetsarbejde.
 • Høj motivation for nye udfordringer og overblik i en til tider travl hverdag.
 • Interesse for faglig og teknologisk udvikling.
 • Gode samarbejdsevner, og er stabil, imødekommende, initiativrig, udadvendt, glad og humørfyldt.
Vi kan tilbyde:

 • Et kompetent, dygtigt og engageret personale
 • Et godt tværfagligt samarbejde
 • En afdeling i en spændende udvikling, der har fokus på patientforløb, kvalitet og forskning.
 • En spændende og travl hverdag, hvor ikke to dage er ens.
 • En dynamisk arbejdsplads hvor der er mulighed for faglig- og personlig udvikling.
 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø hvor udfordringer løses ved godt samarbejde og masser af humor.
 • God oplæring.
 • Planlægningssystem der sikrer, at rutine i alle vagtfunktioner opretholdes.
 • Arbejde på et mindre hospital, hvor samarbejde med de kliniske afdelinger bringer patienten i fokus.
Værdier

Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar. Vi møder alle vores samarbejdspartnere med tillid og respekt for vores forskellige kompetencer og bidrager til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi er fleksible og udviser respekt over for patienternes behov. Vi tager selvstændigt ansvar, i et tværfagligt samarbejde, for at løse alle vores opgaver på kompetent vis med høj faglighed og omhu og medvirker til at udvikle vores fag.

Løn og ansættelsesforhold

Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Helle Lethmar på telefon 21 68 22 17

Ansøgning

Har du lyst til at være en del af en afdeling, der satser højt på tværfaglig kompetence, forskning og trivsel så send hurtigst muligt en ansøgning, hvor du beskriver dine kompetencer og interesser på området.

For at komme i betragtning skal eksamensbevis inkl. karakterblad vedhæftes ansøgningen.

Ansøgningsfrist: senest onsdag den 19. maj 2021 kl. 12.00

Samtaler vil blive afholdt den 21. og 26 maj 2021

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Log ind eller opret en bruger for at bedømme din interesse
Ansøg
Log ind eller opret en bruger for at gemme job
Del Link kopieret